top of page

Článok

Top bull terrier SBC 2015 (uzávierka súťaže 31-12-2015)


​ Blíži sa koniec roka a s ním aj uzávierka (31.12.2015) do klubovej súťaže TOP BULL TERRIER SBC 2015. Nové podmienky súťaže (vrátane kategórií súťaže a bodovacieho systému) boli schválené členskou schôdzou SBC, 12. apríla 2015 vo Viničnom, s platnosťou už pre ročník Top bull terrier 2015 (výstavný rok od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015). Prihlášku do súťaže, podmienky a ostatné informácie o súťaži si môžu členovia nájsť a stiahnuť na klubových stránkach v sekcii TOP BULL TERRIER SBC.

bottom of page