top of page

Článok

Členský poplatok 2016

Slovakia Bullterrier Club Vám želá pokojné prežitie vianočných sviatkov a úspešný rok 2016.

Členom klubu by sme radi touto cestou pripomenuli, že členský poplatok pre rok 2016 je potrebné uhradiť do 31. decembra 2015. Po tomto dni uhrádza člen klubu poplatok ako nový člen (t. j. vrátane 7-eurového vstupného poplatku). Členský príspevok 2016 ostáva nezmenený v sume 17,- €, resp. 10,- € pre ďalšieho rodinného príslušníka (manžela, resp. manželku).

Členské poplatky pre rok 2016:

ČLEN SBC 2O15 = členský príspevok 2016

NOVÝ ČLEN = vstupný poplatok + členský príspevok 2015

vstupný poplatok ................................ 7,- €

členský príspevok 2016 .................... 17,- € (10,- € ďalší rodinný príslušník: manžel / manželka)

Platobné detaily:

IBAN SK30 6500 0000 0000 2055 1010

Poštová banka, a. s. (SWIFT kód: POBNSKBA)

Variabilný symbol: 201601 (členský poplatok pre rok 2016)

Účel platby: meno a priezvisko, členský poplatok 2016

Potvrdenie o zaplatení spolu s aktuálnymi kontaktnými údajmi (meno a priezvisko, email, telefón a adresa), prosíme členov následne poslať na emailovú adresu WWW.SBC.SK@GMAIL.COM. Správca webu Vám obratom zašle prihlasovacie heslo do členskej zóny klubovej stránky.

bottom of page