top of page

Článok

Kalendár výstav SBC 2017 / SBC Shows 2017


Slovakia Bullterrier Club

Drahí priatelia bullteriérov a miniatúrnych bullteriérov,

Slovakia Bullterrier Club si Vás dovoľuje pozvať na výstavy organizované klubom v roku 2017. Zaznačte si do kalendára a zarezervujte čas na tieto víkendy.

Spoločne s naším novým hlavným partnerom klubu, ktorým sa stala EUKANUBA dáme dokopy naše tímové sily, aby sme pre Vás pripravili kvalitné a zaujímavé výstavy. Môžete očakávať iba skúsených rozhodcov, špecialistov na plemeno, veľa zaujímavých cien, špeciálny večerný/nočný program tak isto zaujímavé aktivity na druhý deň po výstave, ktoré si ako veríme tiež užijete.

Viac informácií budeme postupne zverejňovať na našich internetových stránkach a tiež na klubovej FB STRÁNKE. Vidíme sa v 2017.

Dear Bull Terrier & Miniature Bull Terrier friends,

The Slovakia Bullterrier Club would like to invite you to the shows organised by the Club, in 2017. Please save your date for the weekends. Together with our new major partner, EUKANUBA we shall put all our team effort into preparing some great shows for you. Expect only experienced breed specialists to be judging in the rings, many interesting prizes, extra evening/night and next day activities, which we hope you will enjoy too!

More details will be published on here our website and on our FB PAGE. See you all in Slovakia in 2017!

bottom of page