top of page

Článok

Návrh programu na členskú schôdzu, 25-06-2017

Vážení členovia SBC.

Výbor SBC Vás týmto pozýva na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v rámci 23. Bull terrier víkendu SBC, dňa 25.6.2017 v Chate Šachtičky, Banská Bystrica o 11.00 hod.. Jednotlivé návrhy programu schôdze Vám budú doručené v ďalších dňoch, v stanovenom termíne.

Tešíme sa na Vašu účasť na 23. Bull terrier víkende SBC, ktorý sa uskutoční v dňoch 24. a 25. júna 2017 na Šachtičkách. Do konca týždňa Vám tiež rozpošleme presný program víkendu už podľa potvrdených účinkujúcich.

Budeme radi za zaslanie všetkých Vašich podnetov a návrhov na prerokovanie na členskej schôdzi SBC. Tešíme sa na Vašu účasť.

Návrh programu Členskej schôdze SBC

25.6.2017, Chata Šachtičky, Banská Bystrica, 11.00 hod.

 1. Otvorenie

 2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3. Správa predsedu klubu

 4. Správa poradcu chovu

 5. Správa ekonóma

 6. Cenník služieb SBC

 7. Právomoci poradcu chovu /1 uchovňovanie, 2 odobrenie ďalšej osoby potrebnej pri ochovňovaní, 3 spôsob podávania hlásení o vrhoch, 4 podmienky krycieho psa na SK (bez poplatku iba krycí pes na Slovensku a to iba v prípade, že majiteľ je členom klubu SBC), 5 majiteľ psa, ktorý bude mať záujem na KV a ŠV uchovniť svojho psa, nahlási to poradcovi chovu vopred (aby sa mohli pripraviť bločky k úhradám poplatku dopredu - urýchli to chod uchovňovania, 6 ďalšie/

 8. Bodovací systém pre TOP Bullteriér 2018 - junior /1 návrhy, 2 hlasovanie/

 9. Nominácie pre reprezentáciu SK v Holandsku do budúcna /1 návrhy, 2 hlasovanie pre budúce nominácie/

 10. Klubové akcie na rok 2018

 11. Prijímanie do klubu SBC

 12. Rôzne

 13. Diskusia

 14. Záver

bottom of page