top of page

Článok

Uchovňovanie 01-09-2018, Dunajský Klátov

Najbližšie uchovňovanie sa bude konať popri Špeciálnej výstave SBC, 1. septembra 2018 na Czajlik ranči, Hlavná 600, 930 21 Dunajský Klátov. Počas uchovňovania budú prednostne vybavení majitelia, ktorí vopred odošlú online prihlášku. Prihlášku môžu vyplniť aj majitelia, ktorí očakávajú splnenie podmienok (známka z výstavy SBC, výsledok zdravotného testu a pod.), až priamo na výstave, v deň uchovňovania. Prihlášku je potrebné odoslať najneskôr do 3 dní pred termínom uchovňovania.

Nakoľko budú dva kruhy, uchovňovanie bude prebiehať po skončení celej výstavy, teda aj všetkých súťaží. Nezabudnite si pripraviť vytlačené kópie preukazu o pôvode a výsledkov povinných DNA testov, ktoré odovzdáte poradcovi chovu pri uchovňovaní a originály k nahliadnutiu.

K uznaniu chovnosti je potrebné:

1. Predloženie preukazu o pôvode psa (PP), vydaného FCI uznanou plemennou knihou, s prideleným číslom SPKP. Importovaní jedinci zo zahraničia musia byť zapísaní v SPKP.

2. Dosiahnutie vekovej hranice 12 mesiacov (pre psy a suky).

3. Absolvovanie aspoň jednej výstavy organizovanej klubom SBC po dovŕšení veku 12 mesiacov a dosiahnutie ocenenia "Výborný" u psov, a "Výborný" alebo "Veľmi dobrý" u súk.

4. Preukázanie sa DNA zdravotnými testami,

- pre plemeno bull terrier: PKD (Polycystic Kidney Disease)

- pre plemeno miniature bull terrier: PLL (Primary Lens Luxation).

Vyššie uvedené testy sa vykonávajú len jeden krát za život psa/suky. Výnimku tvoria jedince, ktorých obaja predkovia (otec a matka) majú toto vyšetrenie s výsledkom „clear“ - čistý. Takémuto jedincovi sa zapisuje “Clear by Parentage”. Uplatnenie “Clear by Parentage” k uznaniu chovnosti jedinca je možné najviac v troch za sebou idúcich generáciách, t. j. platí po generáciu prarodičov.

bottom of page