top of page

Článok

Členský poplatok 2019

Vážení členovia.

Pri príležitosti blížiaceho sa konca kalendárneho roku 2018, by sme Vám radi touto cestou pripomenuli, že členský poplatok pre rok 2019 je potrebné uhradiť do 31. decembra 2018. Po tomto dni uhrádza člen klubu poplatok ako nový člen (t. j. vrátane 7-eurového vstupného poplatku). Členský príspevok 2019 je v sume 17,- € pre všetkých riadnych a mimoriadnych členov bez rozdielu.

Členské poplatky pre rok 2019:

ČLEN SBC 2O18 = členský príspevok 2019

NOVÝ ČLEN = vstupný poplatok + členský príspevok 2019

vstupný poplatok ................................ 7,- €

členský príspevok 2019 .................... 17,- €

Platobné detaily:

IBAN SK30 6500 0000 0000 2055 1010

Poštová banka, a. s. (SWIFT kód: POBNSKBA)

Variabilný symbol: 201901

Špecifický symbol: 18xxx originálne číslo pridelené každému členovi spolu s členskou známkou (poskytuje matrikár SBC)

Účel platby: meno a priezvisko, členský poplatok 2019

V prípade, že úhradu realizujete vkladom v Poštovej banke, a. s., eventuálne poštovou poukážkou na pošte, je potrebné uviesť pridelený špecifický symbol a potvrdenie o zaplatení poslať emailom na adresu EKONOM@BULLTERRIERCLUB.SK, inak úhradu nie je možné identifikovať a priradiť ku konkrétnemu členovi.

bottom of page