top of page

Článok

Členská zóna: Návod na prihlásenie

Pre prístup na internetovú stránku "Členská zóna", ktorá je prístupná len pre členov klubu SBC, je potrebné sa prihlásiť pod emailovou adresou, ktorú si členovia nahlásili pre elektronickú komunikáciu s klubom SBC. Nižšie uvádzame návod na prihlásenie.

Návod na prvé prihlásenie (nový užívateľ)

1. V záhlaví stránky vpravo hore kliknite na "Prihlásiť".

2. Zobrazí sa vám prihlasovacie okno (text je v angličtine, nakoľko poskytovateľ webového rozhrania zatiaľ neumožňuje pre túto službu jazykové rozhranie v slovenčine). Kliknite na "Sign Up".

3. Uveďte vašu emailovú adresu, ktorú máte nahlásenú v klube SBC pre elektronickú komunikáciu. Pokiaľ už danú adresu nepoužívate, je potrebné pred odoslaním registrácie, najskôr nahlásiť novú aktuálnu adresu matrikárke klubu. Zadajte prihlasovacie heslo, ktoré budete používať pre prihlásenie sa do členskej zóny (volíte si ľubovolné heslo). Po vyplnení emailovej adresy a prihlasovacieho hesla, kliknite na "Sign Up".

4. Po úspešnom odoslaní registrácie sa Vám zobrazí oznamovacie okno: "Vaša požiadavka na registráciu bola úspešne odoslaná. Po schválení registrácie správcom webu obdržíte potvrdenie na emailovú adresu uvedenú pri registrácii."

Schválenie registrácie sa vykonáva spravidla do týždňa od prijatia požiadavky. Potvrdzujúci email bude mať nasledovné znenie.

5. Od tejto chvíľe sa môžete na stránke kedykoľvek prihlásiť prostredníctvom vašich údajov (emailová adresa a prihlasovacie heslo), ktoré ste uviedli pri registrácii. Prihlásenie ostáva v platnosti (t. j. nie je potrebná opätovná registrácia) až do zániku členstva v klube SBC. Návod na prihlásenie je uvedený v nasledovnom texte.

Návod na prihlásenie (zaregistrovaný užívateľ)

1. V záhlaví stránky vpravo hore kliknite na "Prihlásiť".

2. Zobrazí sa vám prihlasovacie okno (text je v angličtine, nakoľko poskytovateľ webového rozhrania zatiaľ neumožňuje pre túto službu jazykové rozhranie v slovenčine). Zadajte emailovú adresu a prihlasovacie heslo, ktoré ste uviedli pri registrácii. Kliknite na "Log In".

bottom of page