top of page

Článok

Klubová výstava SBC / SBC Club Show, 13-04-2019

Slovakia Bullterrier Club pozýva všetkých chovateľov, majiteľov a priaznivcov plemien bull terrier a miniature bull terrier na Klubovú výstavu, ktorá sa bude konať 13. apríla 2019 v športovej hale Sportpark, Nová ulica 64, 900 31 Stupava, Slovensko. S potešením môžme oznámiť, že pozvánku posudzovať prijali dlhoročné chovateľky a rozhodkyne Anna Blair /Megaville Bull Terriers, UK/ a Tracey Fletcher /Napier Bull Terriers, UK/.

Všetky aktuálne informácie nájdete na FB UDALOSTI.

The Slovakia Bullterrier Club invites all breeders, owners and fans of Bull Terriers and Miniature Bull Terriers to our Club Show, which will be held on April 13th, 2019. The show is going to take place at the Sportpark sports hall, which you can find on this address: Nová ulica 64, 90031 Stupava, Slovakia. We are pleased to announce that a long term breeders and judges, Mrs. Anna Blair of Megaville Bull Terriers /UK/ and Mrs. Tracey Fletcher of Napier Bull Terriers /UK/, have accepted our invitation to judge at the show.

All news will be published on our FB EVENT.

John and Mandy Young

Kontakt / Contact:

T. +421907-117771

1. uzávierka / 1st entry close:

13.3.2019

2. uzávierka / 2nd entry close:

3.4.2019

Slovakia Bullterrier Club

Generálny partner / General Partner

Generálny partner HiQ

Program

Návod na prihlasovanie / Guide for enter the dog

Nezabudnite na posledný krok č. 4: Odoslať prihlášku! Následne musíte obdržať email s potvrdením.

Don't forget about the last 4th step: Send entry! You must then receive a confirmation email.

bottom of page