top of page

Článok

Oznámenie o elektronickom hlasovaní, 17-01-2020

Vážení členovia SBC.

Na základe rozhodnutia mimoriadnej členskej schôdze 7.12.2019 v Nitre, Výbor SBC vyhlasuje elektronické hlasovanie, ktoré sa uskutoční 17. januára 2020.

Hlasovací lístok si môžete stiahnuť z nasledovného odkazu: https://tinyurl.com/yzkdanaf. Po kliknutí na odkaz je nutné súbor vytlačiť, alebo stiahnuť do počítača pomocou ikoniek vpravo hore.

Poučenie

V elektronickom hlasovaní môžu hlasovať všetci hlasujúci členovia SBC 2020 (členovia SBC s hlasovacím a volebným právom podľa bodu 1, Článku 6 Stanov), na vydanom hlasovacom lístku, predpísanou formou. Každý hlasujúci má len jeden hlas. Každý hlas má rovnakú váhu. Hlasujúci hlasuje "za", "proti", alebo "zdržal sa".

Platné sú len hlasovacie lístky doručené (deň platného odoslania emailu) na emailovú adresu INFO@BULLTERRIERCLUB.SK, najneskôr do polnoci dňa konania elektronického hlasovania 17.01.2020, ktoré sú skenom alebo fotokópiou písomného (fyzické, papierové tlačivo) hlasovacieho lístka s podpisom hlasujúceho člena SBC. Na hlasovacom lístku musí byť uvedené meno a priezvisko, priradené osobné číslo SBC (špecifický symbol) od matrikára na kalendárny rok 2020 a súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle GDPR. Hlasovací lístok, ktorý je nečitateľný, alebo neobsahuje všetky náležitosti tu uvedené, je neplatný. Potvrdenie o doručení sa vykonáva do 48 hodín od doručenia na emailovú adresu, z ktorej bol hlasovací lístok poslaný.

Elektronické hlasovanie je platné, pokiaľ bolo doručených najmenej 30 % platných hlasovacích lístkov zo všetkých hlasujúcich členov SBC 2020. Rozhodnutie je prijaté, pokiaľ zaň hlasovala nadpolovičná väčšina platných hlasovacích lístkov.

Elektronické hlasovanie spracováva výbor a kontroluje RK. Výbor následne zverejní výsledky elektronického hlasovania do 15 dní odo dňa jeho konania na internetových stránkach SBC a informáciu rozpošle elektronickou službou Odber noviniek.

bottom of page