top of page

Článok

Členský poplatok 2023

Vážení členovia.

Pri príležitosti blížiaceho sa konca kalendárneho roku 2022, by sme Vám radi touto cestou pripomenuli, že členský poplatok pre rok 2023 je potrebné uhradiť do 31. decembra 2022. Po tomto dni uhrádza člen klubu poplatok ako nový člen (t. j. vrátane 12-eurového vstupného poplatku). Členský príspevok 2023 je v sume 22,- € pre všetkých riadnych a podporujúcich členov bez rozdielu.

Členské poplatky pre rok 2023:

ČLEN SBC 2022 = členský príspevok 2023

NOVÝ ČLEN = vstupný poplatok + členský príspevok 2023

vstupný poplatok ................................ 12,- €

členský príspevok 2023 .................... 22,- €

Platobné detaily:

IBAN SK30 6500 0000 0000 2055 1010

Poštová banka, a. s. (SWIFT kód: POBNSKBA)

Variabilný symbol: 202301

Špecifický symbol: 22xxx originálne číslo pridelené každému členovi spolu s členskou známkou (poskytuje matrikár SBC)

Účel platby: meno a priezvisko, členský poplatok 2023

V prípade, že úhradu realizujete vkladom v Poštovej banke, a. s., eventuálne poštovou poukážkou na pošte, je potrebné uviesť pridelený špecifický symbol a potvrdenie o zaplatení poslať emailom na adresu EKONOM@BULLTERRIERCLUB.SK, inak úhradu nie je možné identifikovať a priradiť ku konkrétnemu členovi.

Comentários


bottom of page