top of page

Bullterrier Rescue Slovakia

Predstavenie združenia

          Občianske združenie Bullterrier Rescue Slovakia bolo založené začiatkom roku 2015. Združenie bolo zaregistrované Ministerstvom vnútra SR 12. júna 2015. O snahe oficiálne založiť takúto organizáciu boli členovia SBC informovaní na klubovej schôdzi konanej v apríli 2015, vo Viničnom. Činnosť združenia bola jasne zadefinovaná ako nezávislá od činnosti a finančných zdrojov SBC. Nakoľko si členovia klubu uvedomujú náročnosť umiestňovania bulteriéra do novej rodiny s potrebou individuálneho prístupu (dočasné umiestnenie, veterinárne ošetrenie, profilovanie psa a zváženie vhodného adoptéra), aktivitu založenia občianskeho združenia na pomoc bullteriérom jednohlasne podporili finančnou dotáciou. Klub SBC poskytol občianskemu združeniu dotáciu 66,- € na kolkové známky potrebné pre registráciu OZ na MV SR, 500,- € na činnosť OZ v roku 2015 a 250,- € na vybudovanie kotercov v roku 2016.

 

          Členovia Bullterrier Rescue Slovakia sú vďační všetkým členom klubu SBC za finančnú podporu klubu a za možnosť propagácie svojej činnosti na klubových stránkach SBC. 

bullterrier rescue slovakia
Rozhovor s predsedkyňou združenia

          Rozprávali sme sa s predsedkyňou združenia pani  Máriou Bölcs.


Čo predchádzalo založeniu združenia, aká je Vaša hlavná náplň činnosti?
          Bullteriér a miniatúrny bullteriér sú svojrázne plemená psov. V útulkoch sa bohužiaľ v rámci obmedzených kapacít nemajú možnosť venovať každému psovi osobite. Pred umiestnením psíka do nového domova zabezpečujeme jeho transport k MVDr. Slávke Matiaszewskej, ktorá je jednak naša zmluvná veterinárka a jednak nám zabezpečuje dočasný domov pre zachránených bullteriérov. Psík je po príchode na kliniku podrobený vstupnému veterinárnemu vyšetreniu, urobia sa potrebné odbery a na ich základe sa stanoví termín sterilizácie, resp. kastrácie. Žiaden pes totiž nie je poskytovaný na adopciu inak, než po podstúpení tohto zákroku. Potom sa počká na jeho zotavenie po operácii a súčasne prebieha jeho profilovanie. Zistí sa, či je znášanlivý s inými psami, zvieratami, ak je možnosť, tak sa sleduje jeho správanie voči deťom. Ak sa nevyskytne žiaden zdravotný problém, vyprofilovaný pes môže ísť približne do 14 až 21 dní od jeho príjmu na adpociu. 
          Umiestnenie bullteriéra do novej rodiny je bez takejto prípravy viacmenej nemožné. Jednak má pre spoločenskú nepopulárnosť len veľmi malú šancu na nový domov a nezriedka sa stane, že už aj umiestnený ale "sociálne nepripravený alebo nepreverený" adoptovaný bulík, sa zanedlho vracia späť do útulku. Žiaľ, tento jav nie je ojedinelý a niekedy sa zopakuje aj pri následnej adopcii. V takomto prípade šance na umiestnenie do rodiny rapídne klesajú a výhliadky psa stať sa stálicou útulku sú mimoriadne vysoké. 
          Vytvorili sme preto túto neziskovú organizáciu, ktorá má schopnosť  špecifickej starostlivosti, vyprofilovanie psa aj s následným nájdením vhodnej adoptívnej rodiny. Podmienkou je podpis adopčnej zmluvy, zaplatenie adopčného poplatku a umožnenie kontroly psa u nových majiteľov. Pred adopciou sa robí dôsledne tzv. "home checking" a pohovory s potenciálnym adoptérom. K našej organizácii sa dostávajú aj psy z útulkov, ktoré tam pobudli roky a nemali už takmer žiadnu šancu na adopciu. V blízkej budúcnosti chceme stavať aj na informovanosti širšej verejnosti ako o plemene, tak aj o spôsoboch chovov a najmä, pomocou osvety bojovať proti chovom psov bez preukazu o pôvode.

 

Vaše pôsobenie je zatiaľ krátke. Cez to, môžete spomenúť prvé úspechy vo Vašej činnosti?
          Počas nášho krátkeho pôsobenia sa nám podarilo úspešne umiestniť  už 15 psov, z toho dvoch s preukazom o pôvode. Až na jednu výnimku boli všetky psy umiestnené do zahraničia ( 1 pes do Luxemburska, 1 do Holandska a 12 do Českej republiky).

 

Ako Vám môžu pomôcť ľudia, ktorým Vaše aktivity imponujú?
          Nakoľko sme nezisková organizácia, naše príjmy pozostávajú z darov našich priaznivcov. Podporujú nás jednotlivci, ale aj firmy, ktorým sme za to neskutočne vďační, lebo bez tejto podpory by sme nedokázali pomôcť ani my. Podpora je jednak materiálna a samozjreme, tiež finančná. Materiálne nás  podporujú naši priaznivci nielen potrebami pre našich zverencov (deky, matrace, hračky pre psov, obojky, vodítka, krmivo a pod.), ale napríklad aj darmi do našich aukcií, či obchodíka. Financie využívame na trasporty psov na kliniku, veterinárne ošetrenie, operácie a na ich pobyt v dočasných domovoch (strava, profilovanie, veterinárny dozor po zákrokoch a pod.). Nezanedbateľná je aj pomoc pri organizovaní aukcií, spracovaní web stránky, komunikácii s potenciálnymi adoptérmi ..., skrátka je toho naozaj veľa (úsmev). Každú pomoc si nesmierne vážime, lebo vieme, že niečo dokázať, sa dá skutočne len s podporou „zvonka“, teda od našich priaznivcov. V súčasnosti máme na FACEBOOK PROFILE už cez 2000 lajkov z celého sveta. Na facebook-u sme založili ešte jednu stránku OBCHODÍK OZ BULLTERRIER RESCUE SLOVAKIA, kde je nás možné podporiť kúpou tovaru. Veríme, že našu činnosť pozorne sledujú aj členovia SBC, a preto by som ich touto cestou chcela vyzvať na našu podporu aj zdieľaním našich zverencov na facebook-u. Našou jedinou možnosťou ako psíka adoptovať je to, že sa nám niekto ozve, a v tomto to celé je. Čím viac máme zdieľaní, tým je väčšia šanca na to, že dokážeme nájsť tú správnu rodinu a tešiť sa z toho, že sa nám niečo pekné podarilo. "Tým, že si adoptujete psa, svet nezmeníte. Jemu sa však zmení celý svet.

Odkazy
HĽADAJÚ DOMOV - CHS
NAŠLI NOVÝ DOMOV - CHS
BULLTERRIER RESCUE SLOVAKIA
HĽADAJÚ DOMOV - OZ
NAŠLI NOVÝ DOMOV - OZ
BT Rescue Slovakia

MÁRIA BÖLCS

TEL.: +421902-295837

BULLTERRIERRESCUESLOVAKIA@GMAIL.COM

 WWW       FB 

IBAN: SK41 8330 0000 0023 0101 0172

Nebuďte ľahostajní

Čo môžete urobiť pre bullteriéra v svojom okolí, ktorý je zjavne podvýživený, majiteľ psa nevenčí, pes je celý deň na dvore bez kontaktu s okolím, fenka máva častokrát šteniatka?

Pokiaľ viete o týranom bullteriérovi alebo miniatúrnom bullteriérovi vo Vašom okolí, kontaktujte prosím zástupcu OZ Bullterrier Rescue Slovakia.

bottom of page