top of page
Dokumenty
Bull terrier

 

Pôvod: Veľká Británia

Dátum publikácie platného štandardu: 05-07-2011

Zaradenie: Teriér

FCI klasifikácia: Skupina 3 - Teriéry, Sekcia 3 - Teriéry typu bull, bez  pracovnej skúšky

Charakteristika

         Bullteriér je odvážny, plný života a miluje zábavu. Jeho charakteristickým znakom je klabonos a vajíčkovitá hlava. Bez ohľadu na veľkosť, pes musí mať samčí a suka samičí výraz.

bull terrier / bullteriér

Ceľkový vzhľad

          Silne stavaný, svalnatý, harmonický a aktívny, s prenikavým, rozhodným a inteligentným výrazom.

bull terrier / bullteriér
BT
Vzhľad
Charakteristika

Temperament

         Má vyrovnanú povahu a je ochotný poslúchať. Hoci je tvrdohlavý, k ľuďom je mimoriadne priateľský.

bull terriers with children / bullteriér s deťmi
Temperament

Hlava a lebka

         Hlava dlhá, silná a hlboká až po koniec papule, ale nie hrubá. Pri pohľade spredu má mať vajcovitý, úplne vyplnený tvar, bez priehlbín a výstupkov. Medzi ušami, má byť temeno lebky   

takmer rovné. Od hornej časti lebky, ku špičke ňufáka, je profil mierne klenutý smerom nadol. Ňufák by mal byť čierny a smerom ku špičke zošikmený nadol (tzv. "roman finish"). Nozdry dobre vyvinuté a spodná čeľusť hlboká a silná.

head of bull terrier / hlava bullteriéra
Hlava

Papuľa

         Zuby zdravé, čisté, silné, dobrej veľkosti a pravidelné, s dokonalým, pravidelným a úplným nožnicovým zhryzom - to znamená, že horné rezáky tesne prekrývajú spodné rezáky, pričom 

vyrastajú kolmo z čeľuste. Pysky sú rovnomerné a priliehajú k čeľustiam.

mouth of bull terrier / zhryz bullteriéra

Vysv. k nekorektným zhryzom (pozn. nie je v štandarde rozpísané):

2 - klieštový zhryz (horné a dolné rezáky sa stretávajú, čím nedochádza k ich prekrytiu), 3 - nepravidelný zhryz (jeden a viacero dolných rezákov postavených bez medzery pred horné), 4 - predkus (dolné rezáky sú s medzerou pred hornými, závažnejšie je keď sa dolné špicáky dostanú pred krajné rezáky), 5 - podkus (horné rezáky sú s medzerou pred dolnými, závažnejšie je keď sa dolné špicáky dostanú za horné), 6 - skrížený zhryz (z jednej strany chrupu nožnicový zhryz a z druhej strany akoby predkus)

Papuľa

Oči

         Oči sa javia úzke. Šikmo nasadené, trojuholníkového tvaru. Sú čierne, alebo čo najviac tmavohnedé, tak aby vyzerali takmer čierne, a srší z nich prenikavé iskrenie. Pomer dĺžky od očí k špičke ňufáku je značne väčší, ako pomer dĺžky od očí k vrcholu lebky. Modré alebo aj trochu modré oči sú nežiadúce. 

eyes of bull terrier / oči bullteriéra
Oči

Uši

         Uši malé, tenké, postavené blízko seba. Pes by ich mal držať pevne vztýčené, takže smerujú priamo nahor.

ears of bull terrier / uši bullteriéra
Uši

Krk

         Krk veľmi svalnatý, dlhý, klenutý, zužujúci sa od ramien k hlave, koža je pevná. Vzpriamené postavenie ramien. (Pozn. Identická krivka je v kombinácii dlhšieho chrbáta a kratšieho krku.) 

standard of bull terrier: neck / štandard bullteriéra: krk
Krk

Predný rámec (ramená)

         Ramená silné a svalnaté, ale nie ťažkopádne. Lopatky sú široké, ploché a priliehajú tesne k hrudníku. Zdola nahor majú veľmi výrazný sklon, takže s ramennou kosťou tvoria takmer pravý uhol. Lakte nesené rovno a pevne, zápästia vzpriamene. Predné končatiny majú okrúhle, kvalitné kosti najsilnejšieho typu. Mali by byť perfektne rovnobežné a psy by mali na nich stáť pevne. U dospelých jedincov by sa mala dĺžka predných končatín približne zhodovať s hĺbkou 

hrudníka.

standard of bull terrier: forequarters / štandard bullteriéra: ramená

(Pozn. Zadné končatiny sú postavené súbežne s prednými - t. j. pri pohľade spredu ich predné končatiny prekrývajú.)

standard of bull terrier: forequarters / štandard bullteriéra: ramená
Ramená

Trup

         Trup dobre zaoblený, s výrazným klenutím rebier a veľkou hĺbkou od kohútika k hrudnej kosti, takže je hrudná kosť bližšie k zemi ako brucho. Chrbát krátky, silný, chrbtová línia za kohútikom v rovine, v časti panvy mierne vystupuje, bedrá dobre osvalené. Spodná línia prebieha od hrudnej kosti k bruchu v elegantnej stúpajúcej krivke. Hrudník spredu široký.

bull terrier / bullteriér
Trup

Zadný rámec (stehná)

         Zadné končatiny zozadu paralelné. Stehná svalnaté a lýtka dobre vyvinuté. Kolená dobre ohnuté a päty dobre zauhlené, s krátkymi a silnými kosťami na labách. Zadné končatiny správne zauhlené.

standard of bull terrier: hindquarters / štandard bullteriéra: stehná
standard of bull terrier: hindquarters / štandard bullteriéra: stehná

Vysv. k slabšiemu zauhlaniu zadných končatín:

Príliš strmá panva, kolená a päty, majú tiež vplyv na hornú líniu a šírku stehien (zadného rámca).

Stehná

Laby

         Laby okrúhle a kompaktné, s dobre klenutými prstami.

standard of bull terrier: feet / štandard bullteriéra: laby

Vysv. Naľavo korektná laba spredu a zboku. Správny tvar stopy. Napravo tenké nohy s mäkkými zápästiami (tzv. "zajačie laby").

Laby

Chvost

         Krátky, nízko nasadený a vodorovne nesený. Pri koreni hrubý, zužuje sa do jemnej špičky.

standard of bull terrier: tail / štandard bullteriéra: chvost
Chvost
Pohyb

Chôdza a pohyb

         V pohybe pôsobí dobre zviazaný, ľahko pokrýva veľa priestoru, má typický vzdušný, živý krok. V kluse sa predné a zadné končatiny pohybujú rovnobežne, iba pri zrýchlení sa končatiny mierne zbiehajú smerom do stredu. Predné končatiny majú dlhý krok, v bedrách sa plynulo hýbu zadné končatiny, v kolenách a pätách dobre pružný, s mohutným záberom.

movement of bull terrier / pohyb bullteriéra
movement of bull terrier / pohyb bullteriéra

Fotografie s láskavým dovolením Alice Van Kempen. / Photography courtesy of Alice Van Kempen.

Srsť

         Srsť krátka, rovná, na dotyk drsná, s jemným leskom. Koža je pevná. V zime sa môže vytvoriť mäkká podsada.

Srsť

Farba

         Biela znamená čisto bielu srsť. Pigmentácia kože a znaky na hlave sa nepenalizujú. Pri farebných jedincoch musí prevládať farba, v prípade viacerých farebných jedincov rovnakej kvality sa uprednostňuje pásikavá. Čierna s pásikmi, červená, piesková a trikolóra sú prijateľné. Bodkovanie v bielej srsti (vysv. dalmatínske) je nežiaduce. Modrá a pečeňová sú výslovne nežiaduce.

biela

pásikavá

červená

piesková

biela, so znakmi

pásikavá, biele znaky

červená, biele znaky

piesková, biele znaky

čierna s pásikmi

čierna s pásikmi, biele znaky

none

čierna s pálením, biele znaky (trikolóra)

Farba
Veľkosť

Veľkosť

         Nie sú žiadne hmotnostné ani výškové limity, jedinec ale musí vzbudzovať dojem maximálnej hmoty v pomere k veľkosti, s prihliadaním na vek a pohlavie.

Chyby

          Každá odchylka od vyššie uvedených bodov sa má považovať za chybu, pričom jej posúdenie je v priamom pomere k stupňu odchýlky a jej vplyvu na zdravie, pohodu psa a obmedzenia, ktoré psovi spôsobuje.

          Agresívni alebo veľmi plachí jedinci a jedinci, ktorí zjavne vykazujú telesné a povahové abnormality, musia byť diskvalifikovaní.

Chyby

Poznámka

          Psy musia mať normálne vyvinuté oba semenníky, plne zostúpené v miešku.

          V chove môžu byť použité iba funkčne a klinicky zdravé jedince, ktoré sú typickými predstaviteľmi plemena.

Poznámka
MBT
Miniature bull terrier

 

Pôvod: Veľká Británia

Dátum publikácie platného štandardu: 05-07-2011

Zaradenie: Teriér

FCI klasifikácia: Skupina 3 - Teriéry, Sekcia 3 - Teriéry typu bull, bez  pracovnej skúšky

Štandard miniaturného bullteriéra je rovnaký ako štandard bullteriéra, s výnimkou veľkosti.

miniature bull terrier / miniatúrny bullteriér

Veľkosť

         Výška v kohútiku by nemala prekročiť 35,5 cm. Jedinec musí vzbudzovať dojem maximálnej hmoty v pomere k veľkosti, s prihliadaním na vek a pohlavie. Nie je hmotnostný limit. Jedinec by mal byť vždy harmonický.

bottom of page