Štandard plemena

Odkazy
Dokumenty
Bull terrier

 

Pôvod: Veľká Británia

Dátum publikácie platného štandardu: 05-07-2011

Zaradenie: Teriér

FCI klasifikácia: Skupina 3 - Teriéry, Sekcia 3 - Teriéry typu bull, bez  pracovnej skúšky

Charakteristika

         Bullteriér je odvážny, plný života a miluje zábavu. Jeho charakteristickým znakom je klabonos a vajíčkovitá hlava. Bez ohľadu na veľkosť, pes musí mať samčí a suka samičí výraz.

bull terrier / bullteriér

Ceľkový vzhľad

          Silne stavaný, svalnatý, harmonický a aktívny, s prenikavým, rozhodným a inteligentným výrazom.

bull terrier / bullteriér
 
 
 
FCI štandard: Bull Terrier
FCI štandard: Miniature Bull Terrier
Ilustrovaný štandard BTCA
Štandard v Atlase plemen psů, 1969
Show More

Temperament

         Má vyrovnanú povahu a je ochotný poslúchať. Hoci je tvrdohlavý, k ľuďom je mimoriadne priateľský.

bull terriers with children / bullteriér s deťmi
 

Hlava a lebka

         Hlava dlhá, silná a hlboká až po koniec papule, ale nie hrubá. Pri pohľade spredu má mať vajcovitý, úplne vyplnený tvar, bez priehlbín a výstupkov. Medzi ušami, má byť temeno lebky   

takmer rovné. Od hornej časti lebky, ku špičke ňufáka, je profil mierne klenutý smerom nadol. Ňufák by mal byť čierny a smerom ku špičke zošikmený nadol (tzv. "roman finish"). Nozdry dobre vyvinuté a spodná čeľusť hlboká a silná.

head of bull terrier / hlava bullteriéra
 

Papuľa

         Zuby zdravé, čisté, silné, dobrej veľkosti a pravidelné, s dokonalým, pravidelným a úplným nožnicovým zhryzom - to znamená, že horné rezáky tesne prekrývajú spodné rezáky, pričom 

vyrastajú kolmo z čeľuste. Pysky sú rovnomerné a priliehajú k čeľustiam.

mouth of bull terrier / zhryz bullteriéra

Vysv. k nekorektným zhryzom (pozn. nie je v štandarde rozpísané):

2 - klieštový zhryz (horné a dolné rezáky sa stretávajú, čím nedochádza k ich prekrytiu), 3 - nepravidelný zhryz (jeden a viacero dolných rezákov postavených bez medzery pred horné), 4 - predkus (dolné rezáky sú s medzerou pred hornými, závažnejšie je keď sa dolné špicáky dostanú pred krajné rezáky), 5 - podkus (horné rezáky sú s medzerou pred dolnými, závažnejšie je keď sa dolné špicáky dostanú za horné), 6 - skrížený zhryz (z jednej strany chrupu nožnicový zhryz a z druhej strany akoby predkus)

 

Oči

         Oči sa javia úzke. Šikmo nasadené, trojuholníkového tvaru. Sú čierne, alebo čo najviac tmavohnedé, tak aby vyzerali takmer čierne, a srší z nich prenikavé iskrenie. Pomer dĺžky od očí k špičke ňufáku je značne väčší, ako pomer dĺžky od očí k vrcholu lebky. Modré alebo aj trochu modré oči sú nežiadúce. 

 

Uši

         Uši malé, tenké, postavené blízko seba. Pes by ich mal držať pevne vztýčené, takže smerujú priamo nahor.

 

Krk

         Krk veľmi svalnatý, dlhý, klenutý, zužujúci sa od ramien k hlave, koža je pevná. Vzpriamené postavenie ramien. (Pozn. Identická krivka je v kombinácii dlhšieho chrbáta a kratšieho krku.) 

standard of bull terrier: neck / štandard bullteriéra: krk
 

Predný rámec (ramená)

         Ramená silné a svalnaté, ale nie ťažkopádne. Lopatky sú široké, ploché a priliehajú tesne k hrudníku. Zdola nahor majú veľmi výrazný sklon, takže s ramennou kosťou tvoria takmer pravý uhol. Lakte nesené rovno a pevne, zápästia vzpriamene. Predné končatiny majú okrúhle, kvalitné kosti najsilnejšieho typu. Mali by byť perfektne rovnobežné a psy by mali na nich stáť pevne. U dospelých jedincov by sa mala dĺžka predných končatín približne zhodovať s hĺbkou 

hrudníka.

standard of bull terrier: forequarters / štandard bullteriéra: ramená

(Pozn. Zadné končatiny sú postavené súbežne s prednými - t. j. pri pohľade spredu ich predné končatiny prekrývajú.)

standard of bull terrier: forequarters / štandard bullteriéra: ramená
 

Trup

         Trup dobre zaoblený, s výrazným klenutím rebier a veľkou hĺbkou od kohútika k hrudnej kosti, takže je hrudná kosť bližšie k zemi ako brucho. Chrbát krátky, silný, chrbtová línia za kohútikom v rovine, v časti panvy mierne vystupuje, bedrá dobre osvalené. Spodná línia prebieha od hrudnej kosti k bruchu v elegantnej stúpajúcej krivke. Hrudník spredu široký.

bull terrier / bullteriér
 

Zadný rámec (stehná)

         Zadné končatiny zozadu paralelné. Stehná svalnaté a lýtka dobre vyvinuté. Kolená dobre ohnuté a päty dobre zauhlené, s krátkymi a silnými kosťami na labách. Zadné končatiny správne zauhlené.

standard of bull terrier: hindquarters / štandard bullteriéra: stehná
standard of bull terrier: hindquarters / štandard bullteriéra: stehná

Vysv. k slabšiemu zauhlaniu zadných končatín:

Príliš strmá panva, kolená a päty, majú tiež vplyv na hornú líniu a šírku stehien (zadného rámca).

 

Laby

         Laby okrúhle a kompaktné, s dobre klenutými prstami.

standard of bull terrier: feet / štandard bullteriéra: laby

Vysv. Naľavo korektná laba spredu a zboku. Správny tvar stopy. Napravo tenké nohy s mäkkými zápästiami (tzv. "zajačie laby").

 

Chvost

         Krátky, nízko nasadený a vodorovne nesený. Pri koreni hrubý, zužuje sa do jemnej špičky.

standard of bull terrier: tail / štandard bullteriéra: chvost
 
 

Chôdza a pohyb

         V pohybe pôsobí dobre zviazaný, ľahko pokrýva veľa priestoru, má typický vzdušný, živý krok. V kluse sa predné a zadné končatiny pohybujú rovnobežne, iba pri zrýchlení sa končatiny mierne zbiehajú smerom do stredu. Predné končatiny majú dlhý krok, v bedrách sa plynulo hýbu zadné končatiny, v kolenách a pätách dobre pružný, s mohutným záberom.

movement of bull terrier / pohyb bullteriéra
movement of bull terrier / pohyb bullteriéra

Fotografie s láskavým dovolením Alice Van Kempen. / Photography courtesy of Alice Van Kempen.

Srsť

         Srsť krátka, rovná, na dotyk drsná, s jemným leskom. Koža je pevná. V zime sa môže vytvoriť mäkká podsada.

 

Farba

         Biela znamená čisto bielu srsť. Pigmentácia kože a znaky na hlave sa nepenalizujú. Pri farebných jedincoch musí prevládať farba, v prípade viacerých farebných jedincov rovnakej kvality sa uprednostňuje pásikavá. Čierna s pásikmi, červená, piesková a trikolóra sú prijateľné. Bodkovanie v bielej srsti (vysv. dalmatínske) je nežiaduce. Modrá a pečeňová sú výslovne nežiaduce.

biela

pásikavá

červená

piesková

biela, znaky na hlave

pásikavá, biele znaky

červená, biele znaky

piesková, biele znaky

čierna s pásikmi

čierna s pálením

čierna s pásikmi, biele znaky

čierna s pálením, biele znaky (trikolóra)

 
 

Veľkosť

         Nie sú žiadne hmotnostné ani výškové limity, jedinec ale musí vzbudzovať dojem maximálnej hmoty v pomere k veľkosti, s prihliadaním na vek a pohlavie.

Chyby

          Každá odchylka od vyššie uvedených bodov sa má považovať za chybu, pričom jej posúdenie je v priamom pomere k stupňu odchýlky a jej vplyvu na zdravie, pohodu psa a obmedzenia, ktoré psovi spôsobuje.

          Agresívni alebo veľmi plachí jedinci a jedinci, ktorí zjavne vykazujú telesné a povahové abnormality, musia byť diskvalifikovaní.

 

Poznámka

          Psy musia mať normálne vyvinuté oba semenníky, plne zostúpené v miešku.

          V chove môžu byť použité iba funkčne a klinicky zdravé jedince, ktoré sú typickými predstaviteľmi plemena.

 
 
Miniature bull terrier

 

Pôvod: Veľká Británia

Dátum publikácie platného štandardu: 05-07-2011

Zaradenie: Teriér

FCI klasifikácia: Skupina 3 - Teriéry, Sekcia 3 - Teriéry typu bull, bez  pracovnej skúšky

Štandard miniaturného bullteriéra je rovnaký ako štandard bullteriéra, s výnimkou veľkosti.

miniature bull terrier / miniatúrny bullteriér

Veľkosť

         Výška v kohútiku by nemala prekročiť 35,5 cm. Jedinec musí vzbudzovať dojem maximálnej hmoty v pomere k veľkosti, s prihliadaním na vek a pohlavie. Nie je hmotnostný limit. Jedinec by mal byť vždy harmonický.

SLOVAKIA BULLTERRIER CLUB

©

2016

 

dizajn-tat