top of page

Top bull terrier SBC

Odkazy
O súťaži

          Top Bull terrier SBC je klubová súťaž o najkrajšieho bullteriéra a miniatúrneho bullteriéra roku, ktorá sa vyhodnocuje bodovacím systémom za výstavné výsledky súťažiacich jedincov v príslušnom kalendárnom roku. 

 

          Do súťaže sa započítavajú výstavné ocenenia získané od 1. januára do 31. decembra príslušného roka, získané na Slovensku ale aj v zahraničí na medzinárodných výstavách (MV), národných výstavách (NV), celoštátnych výstavách (CV), svetových výstavach (SV), európskych výstavach (EV), klubových výstavách (KV) a špeciálnych výstavach (ŠV).

 

          Súťaží sa v nasledovných kategóriach (pozn. **** - ročník súťaže):

 

 •  z tried Mladých, Strednej, Otvorenej a Šampiónov

Top bull terrier SBC - pes ****

Top bull terrier SBC - suka ****

Top miniature bull terrier SBC - pes ****

Top miniature bull terrier SBC - suka ****

 

 • z tried Šteniat a Dorastu

Top bull terrier SBC - nádej ****

Top miniature bull terrier SBC - nádej ****

 

 • z tried Veteránov

Top bull terrier SBC - veterán ****

Top miniature bull terrier SBC - veterán ****

 

          Nové podmienky súťaže (vrátane kategórií súťaže a bodovacieho systému) boli schválené členskou schôdzou SBC, 12. apríla 2015 vo Viničnom, s platnosťou už pre ročník Top bull terrier 2015 (výstavný rok od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015). A doplnené rozhodnutím mimoriadnej členskej schôdze SBC 7. decembra 2019 v Nitre, s platnosťou pre ročník Top bull terrier 2019 (výstavný rok od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019).

 

PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE TOP BULL TERRIER SBC

 

Po kliknutí na odkaz je nutné súbor stiahnuť do počítača pomocou šípky (viď. obrázok). Súbor je vo formáte Microsoft Office Excel, aby sa body v prihláške zrátavali automaticky. V prípade akýchkoľvek problémov s prihláškou, prosím kontaktujte správcu webu. 

 

Vyplnenú prihlášku s prílohami, zašlite správcovi webu na adresu uvedenú na pravej lište najneskôr do 31. decembra  príslušného roka (uzávierka súťaže). Prihlášku je možné zaslať iba elektronicky (platí aj pre členov s Prehlásením o písomnej komunikácii).

POVINNÉ PRÍLOHY:

1./ fotokópia preukazu o pôvode - pozn. z kópie musí byť zrejmý majiteľ súťažiaceho jedinca

2./ fotokópia členského preukazu majiteľa súťažiaceho jedinca

3./ fotokópie výstavných posudkov a získaných kartičiek súťažiaceho jedinca - pozn. v prihláške označujte jednotlivé výstavy číslami (tzv. "Č. dokladu"), ktorými sú priradené katalógové čísla na posudkoch a kartičkách

Výsledky
Výsledky
Správa webu

FILIP LUDVIGH
TEL.: +421908 616 463
ADMIN@BULLTERRIERCLUB.SK

TOP BULL TERRIER SBC
HISTORICKÉ OKIENKO
VÝSTAVNÝ SLOVNÍK SK-EN
PRÍPRAVA NA VÝSTAVU

Podmienky súťaže

 

 • Súťaže sa môžu zúčastniť iba bullteriéri a miniatúrni bullteriéri vo vlastníctve členov SBC.

 • Súťaže sa môže zúčastniť iba jedinec zapísaný v Slovenskej plemennej knihe psov (t. j. neexportovaný jedinec slovenských odchovov a importovaný jedinec).

 • Vyhráva jedinec, ktorý získa najvyšší počet bodov. Výsledky súťaže (poradie všetkých prihlásených jedincov) bude zverejnené na webovej stránke klubu SBC. Víťazné jedince budú odmenené vecnými cenami, ktoré sa odovzdajú na klubovej výstave SBC.

 • Pri rovnosti bodov o víťazovi rozhoduje počet získaných známok "Výborný", pri rovnosti počtu známok "Výborný" o víťazovi rozhodujú najvyššie ocenenia a ich počet.

 • Uzávierka súťaže je 31. december príslušného roka. Prihlášky zaslané po tomto dátume nebudú akceptované. 

Bodovací systém

 

 • Získané body sa určujú podľa bodovacej tabuľky. Body získané na jednej výstave sa sčítavajú.
  Napríklad: Na MV obdrží jedinec: V1, CAC, CACIB, BOB, BIG 2 = 5 + 8 + 10 + 6 = 29 bodov

bodovacia tabulka top bull terrier sbc
bottom of page