top of page

Štatistiky chovu

Obsah
Odkazy
Štatistiky narodených šteniat na Slovensku

          Údaje o narodených šteňatách plemien bull terrier a miniature bull terrier na Slovensku sú spracované podľa nasledovných zdrojov:

  • Plemenná kniha SPZ

- vrhy, psy, suky, dovoz, vývoz v rokoch 2005 - 2012 a 2016-2021

  • Michal Kováčik (podľa zápisov Plemennej knihy SPZ)

- farby v rokoch 1971 - 2014

- vrhy, psy, suky v rokoch 1971 - 2004 a 2013 - 2014

 

Uvádzané sú iba "ponechané" šteňatá (t. j. šteňatá, ktoré neuhynuli a Plemenná kniha SPZ im na základe "Prihlášok na zápis šteniec" vystavila preukazy o pôvode.

Narodené šteňatá
Vrhy_do_2021.png

Pôrodnosť šteniat BT a MBT na Slovensku

SKRATKY:

BT - bull terrier

MBT - miniature bull terier

SBC - Slovakia Bullterrier Club

SPKP - Slovenská plemenná 

kniha psov

VYSVETLIVKY:

VRHY - počet vrhov v danom roku s úspešným zabreznutím

PSY - počet narodených psov (iba ponechaných)

SUKY - počet narodených súk (iba ponechaných)

SPOLU - počet narodených šteniec (iba ponechaných)

ŠT/VRH - priemerný počet šteniec na vrh

BIELE - narodené šteňatá farby bielej a bielej so zn.

FAREBNÉ - narodené šteňatá farby pásikavej + biele zn., červenej + biele zn., pieskovej + biele zn., čiernej s pásikmi + biele zn., čiernej s pálením + biele zn.

SOLIDY - narodené šteňatá farby pásikavej, červenej, pieskovej, čiernej s pásikmi, čiernej s pálením

DOVOZ - počet importovaných jedincov zo zahraničia v danom roku

VÝVOZ - počet vyvezených jedincov do zahraničia v danom roku

DOV-VÝV - štatistický údaj dovozov voči vývozom

VÝV/ŠT% - štatistický udaj podielu vyvezených jedincov voči narodeným šteňatám v percentách

Štatistiky chovných jedincov na Slovensku
Chovné jedince
Štatistiky_do_2021.png
bottom of page