top of page

Chovné suky: miniature bull terrier

          Zoznam chovných súk je uvádzaný v abecednom poradí chovateľských staníc (resp. mena majiteľa) v ktorého vlastníctve (resp. držbe) sa suka nachádza. Chovné suky sú inzerované do 8 rokov, po dovŕšení 8 rokov (ukočenie chovnosti) bude inzerát automaticky zmazaný. 

Aktualizáciu údajov môžu členovia posielať na emailovú adresu ADMIN@BULLTERRIERCLUB.SK.

 

SKRATKY ZDRAVOTNÝCH TESTOV (PT - PLNE TESTOVANÁ: minimálne Sd, Ou, Os, P, B, L):

Test srdce: Sd - Doppler / Ss - Sono / Se -  EKG

Test obličky: Ou - UPC (test pomeru proteínu a kreatínu v moči) / Os - Sono

Test kĺby: P - Luxácia pately

Test sluch: B - BAER

Test zrak: L - PLL (genetický test primárnej luxácie šošovky)

Test Lethal acrodermatitis: LA - LAD (genetický test)

 

Od 12.4.2014 je potrebné pri jedincoch plemena miniature bull terrier, predložiť k uchovneniu jedinca (jedince zapísané v SPKP - Slovenská plemenná kniha psov) a k Žiadosti o vystavenie odporúčania na párenie, tzv. Krycí list (od všetkých jedincov uvádzaných v žiadosti), zdravotný test označený L (genetický test primárnej luxácie šošovky - PLL) a od 7.12.2019 tiež zdravotný test označený B (test sluchu - BAER).

 

Chovné suky plemena miniature bull terrier vo vlastníctve členov SBC
Zoznam
Odkazy

CHOVATELIA:

CHOVATEĽSKÁ AGENDA:

CHOVNÉ JEDINCE:

CHOVNÉ SUKY MBT

SKRATKY:

BT - bull terrier

MBT - miniature bull terier

SBC - Slovakia Bullterrier Club

SPKP - Slovenská plemenná 

kniha psov

Aktualizácia údajov sa vykonáva spravidla do týždňa od prijatia požiadavky na emailovú adresu 

ADMIN@BULLTERRIERCLUB.SK. V prípade expresnej žiadosti je nutné správcu webu kontaktovať telefonicky.

ÚDAJE POTREBNÉ K PUBLIKOVANIU JEDINCA:

1. Fotokópia preukazu o pôvode (pozn. z kópie musí byť zrejmý majiteľ a chovnosť jedinca zapísaná v plemennej knihe).

2. Fotokópia členského preukazu majiteľa.

3. Kontaktné údaje na majiteľa, ktoré si praje zverejniť (meno, CHS, telefón, email, web).

4. Fotografia jedinca.

5. Fotokópie absolvovaných zdravotných testov.

6. Fotokópie výstavných ocenení a šampionátov (v prípade, že neboli zasielané do súťaže Top bull terrier SBC).

Alica OliGarden

 

ALICA OLIGARDEN

DÁTUM NARODENIA: 01-01-2020

ZDRAVIE: (PLNE TESTOVANÁ) Sd, Ss, Se, Ou, Os, B, La, L, Lp

 

image0.jpeg

Otec: Edward Black King Indygou

Matka: Andelka mini z Čerchovske zahrady

 

MAJITEĽ: MARTIN HELBICH &

                 SANDRA BEŇOVÁ

TEL.: +421940-898852

EMAIL: SANDRICKABENOVA@GMAIL.COM

CHS: OLIGARDEN     

PLÁNOVANÉ KRYTIE: 

 

Výstavné ocenenia:

 

DISI NONPAREIL MINI BULL DAENERYS

DÁTUM NARODENIA: 13-06-2021

ZDRAVIE: (PT) S, Ss, Se, Og, Ou, Os, P, B, La, Pll, Lp

 

a plagatik zloriana.jpg

Otec: KINETIC Eos Tanagros

Matka: Disi Nonpareil Mini bull ARENELLA

 

MAJITEĽ: TATIANA DARÁKOVÁ

TEL.: +421918-928420

EMAIL: TANA.DARAKOVA@POST.SK

CHS: LUZ DE LA LUNA           WWW 

PLÁNOVANÉ KRYTIE: 

 

Výstavné ocenenia:

CHOVNÉ SUKY PLEMENA MINIATURE BULLTERRIER

(detail inzerátu sa zobrazí kliknutím na meno jedinca)

ALICA OLIGARDEN

nar. 01-01-2020, f. čierna so žíhaním, biele znaky

Edward Black King Indygou x Andelka mini z Čerchovske zahrady

 

DISI NONPAREIL MONO BULL DAENERYS

nar. 13-06-2021, f. červená, tm. maska

KINETIC Eos Tanagros x Disi Nonpareil Mino bull ARENELLA

ZDRAVIE

(PT) Sd, Ss, Se, Ou, Os, B, La, L, Lp

(PT) Sd, Ss, Se, Og, Ou, Os, P, B, La, L, Lp

DISI NONPAREIL MINI BULL DAENERYS
bottom of page