top of page

Vedenie klubu

Výbor klubu
predseda SBC

Július Hronec 

 

PREDSEDA 

TEL.: +421918 533 191 

EMAIL: PREDSEDA@BULLTERRIERCLUB.SK 

ADRESA: DUDVÁŽSKA 14, 821 07  BRATISLAVA 

rišo.jpg

Richard Pobočík 

PODPREDSEDA 

TEL.: +421905 261 315 

EMAIL: PODPREDSEDA@BULLTERRIERCLUB.SK 

ADRESA: RÉCA 206, 925 26 RÉCA

slávka_edited.jpg

Slávka Matiaszewska 

 

PORADCA CHOVU 

TEL.: +421910 667 223 

EMAIL: PORADCACHOVU@BULLTERRIERCLUB.SK 

ADRESA: ŽELEZNIČNÁ 2, 966 01 HLINÍK NAD HRONOM 

Správa webu

FILIP LUDVIGH
TEL.: +421908 616 463
ADMIN@BULLTERRIERCLUB.SK

INFORMÁCIA K VOĽBÁM

Voľby výboru klubu a revíznej komisie sa uskutočnili na výročnej členskej schôdzi

SBC, 26. júna 2022 v Banskej Bystrici.

nobody.jpg

Miriam Hlaváčová 

 

TAJOMNÍK 

TEL.: +421907 078 281 

EMAIL: TAJOMNIK@BULLTERRIERCLUB.SK 

ADRESA: NOROVCE 157, 956 38 NOROVCE 

janka.jpg

Jana Chovancová 

 

EKONÓM + MATRIKÁR

TEL.: +421902 172 347 

EMAIL: EKONOM@BULLTERRIERCLUB.SK 

ADRESA: KARPATSKÁ 917/6, 900 89 ČASTÁ

Revízna komisia
nobody.jpg

Tatiana Horváth

PREDSEDA KOMISIE

maťo l..jpg

Martin Lipták-Kováč

ČLEN KOMISIE

nobody.jpg

Ivan Sliška

ČLEN KOMISIE

EMAIL: REVIZNA@BULLTERRIERCLUB.SK

Revízna komisia si vyhradzuje právo neriešiť anonymné podnety.

bottom of page