top of page
Obsah

Chovateľský poriadok

Obsah
Odkazy

CHOVATEĽSKÝ PORIADOK, 07-12-2019

Platný Chovateľský poriadok (plne nové znenie) bol schválený členskou schôdzou SBC

7. decembra 2019 v Nitre.

História predpisu:

  • Chovateľský poriadok (plne nové znenie), schválené 07.12.2019 v Nitre

  • Doplnenie CHP č. 1, schválené 04.09.2016 v Bojniciach 

  • Chovateľský poriadok (plne nové znenie), schválené 12.04.2014 v Galante 

SKRATKY:

BT - bull terrier

MBT - miniature bull terier

SBC - Slovakia Bullterrier Club

SPKP - Slovenská plemenná 

kniha psov

bottom of page