Chovné suky: bull terrier

Chovné suky plemena bull terrier vo vlastníctve členov SBC

          Zoznam chovných súk je uvádzaný v abecednom poradí chovateľských staníc (resp. mena majiteľa) v ktorého vlastníctve (resp. držbe) sa suka nachádza. Chovné suky sú inzerované do 8 rokov, po dovŕšení 8 rokov (ukočenie chovnosti) bude inzerát automaticky zmazaný. 

Aktualizáciu údajov môžu členovia posielať na emailovú adresu ADMIN@BULLTERRIERCLUB.SK.

 

SKRATKY ZDRAVOTNÝCH TESTOV (PT - PLNE TESTOVANÁ: minimálne Sd, Og, Ou, P, B):

Test srdce: Sd - Doppler / Ss - Sono / Se -  EKG

Test obličky: Og - PKD (genetický test) / Ou - UPC (test pomeru proteínu a kreatínu v moči) / Os - Sono

Test kĺby: P - Luxácia pately

Test sluch: B - BAER

Test Lethal acrodermatitis: LA - LAD (genetický test)

 

Od 12.4.2014 je potrebné pri jedincoch plemena bull terrier zapísaných v SPKP - Slovenská plemenná kniha psov, predložiť k uchovneniu jedinca a k Žiadosti o vystavenie odporúčania na párenie, tzv. Krycí list, zdravotný test označený Og (genetický test obličiek - PKD) a od 7.12.2019 tiež zdravotný test označený B (test sluchu - BAER).

 

 

 

JCHSK AZIAL ANGEL SCREAM

 

DÁTUM NARODENIA: 19-12-2016

ZDRAVIE: (PT) Sd, Og, Ou, P, B

 

Azial.jpg

Otec: COOL BULL od Critical Point

Matka: CHSK Rebelside SILVER LACEY

 

MAJITEĽ: MILAN TORDAY

TEL.: +421908-218319

EMAIL: TORDAYM@GMAIL.com

CHS:   

PLÁNOVANÉ KRYTIE: 

 

Výstavné ocenenia:

 
Odkazy

CHOVATELIA:

CHOVATEĽSKÁ AGENDA:

CHOVNÉ JEDINCE:

SKRATKY:

BT - bull terrier

MBT - miniature bull terier

SBC - Slovakia Bullterrier Club

SPKP - Slovenská plemenná 

kniha psov

Aktualizácia údajov sa vykonáva spravidla do týždňa od prijatia požiadavky na emailovú adresu 

ADMIN@BULLTERRIERCLUB.SK. V prípade expresnej žiadosti je nutné správcu webu kontaktovať telefonicky.

ÚDAJE POTREBNÉ K PUBLIKOVANIU JEDINCA:

1. Fotokópia preukazu o pôvode (pozn. z kópie musí byť zrejmý majiteľ a chovnosť jedinca zapísaná v plemennej knihe).

2. Fotokópia členského preukazu majiteľa.

3. Kontaktné údaje na majiteľa, ktoré si praje zverejniť (meno, CHS, telefón, email, web).

4. Fotografia jedinca.

5. Fotokópie absolvovaných zdravotných testov.

6. Fotokópie výstavných ocenení a šampionátov (v prípade, že neboli zasielané do súťaže Top bull terrier SBC).

CHOVNÉ SUKY PLEMENA BULLTERRIER

(detail inzerátu sa zobrazí kliknutím na meno jedinca)

JCHSK AZIAL ANGEL SCREAM

nar. 19-12-2016, f. pásiková, biele zn.

COOL BULL od Critical Point x CHSK Rebelside SILVER LACEY

ZDRAVIE

(PT) Sd, Og, Ou, P, B