Chovné suky: bull terrier

Chovné suky plemena bull terrier vo vlastníctve členov SBC

          Zoznam chovných súk je uvádzaný v abecednom poradí chovateľských staníc (resp. mena majiteľa) v ktorého vlastníctve (resp. držbe) sa suka nachádza. Chovné suky sú inzerované do 8 rokov, po dovŕšení 8 rokov (ukočenie chovnosti) bude inzerát automaticky zmazaný. 

Aktualizáciu údajov môžu členovia posielať na emailovú adresu ADMIN@BULLTERRIERCLUB.SK.

 

SKRATKY ZDRAVOTNÝCH TESTOV (PT - PLNE TESTOVANÁ: minimálne Sd, Og, Ou, P, B):

Test srdce: Sd - Doppler / Ss - Sono / Se -  EKG

Test obličky: Og - PKD (genetický test) / Ou - UPC (test pomeru proteínu a kreatínu v moči) / Os - Sono

Test kĺby: P - Luxácia pately

Test sluch: B - BAER

Test Lethal acrodermatitis: LA - LAD (genetický test)

 

Od 12.4.2014 je potrebné pri jedincoch plemena bull terrier zapísaných v SPKP - Slovenská plemenná kniha psov, predložiť k uchovneniu jedinca a k Žiadosti o vystavenie odporúčania na párenie, tzv. Krycí list, zdravotný test označený Og (genetický test obličiek - PKD) a od 7.12.2019 tiež zdravotný test označený B (test sluchu - BAER).

 

CHOVNÉ SUKY PLEMENA BULL TERRIER

(detail inzerátu sa zobrazí kliknutím na meno jedinca)

ZDRAVIE

plánované krytie: 

nar. 17-02-2014, f. pásikavá, biele zn.

Teenage Rebel Timar x Rebelside Silver Sea

plánované krytie: 

nar. 12-02-2014, f. červená, biele zn.

Power King Sundance Kid x Power King Diaz

plánované krytie: 

nar. 08-06-2012, f. biela, zn. na hlave

JCH Cool Bull Bullworld x Diamond Diana Bullworld

Please reload

 

 

CH SK REBELSIDE SILVER LACEY

 

DÁTUM NARODENIA: 17-02-2014

ZDRAVIE: Og, Ou, P, B      TESTY 

 

Rebelside Silver Lacey

Otec: Teenage Rebel Timar

Matka: Rebelside Silver Sea

 

MAJITEĽ: ALEXANDRA & RICHARD

                  POBOČÍKOVÍ

TEL.: +421914-102773, +421905-261315

EMAIL: ANGEL.SCREAM.SK@GMAIL.COM

CHS: ANGEL SCREAM     

PLÁNOVANÉ KRYTIE: september 2016

 

Výstavné ocenenia:

CH SK, Runner Up Coloured Bitch, 1x BOB, 1x CACIB, 2x r.CACIB, 4x CAC, 1x r.CAC, 13x Exc., 1x Best Baby

 
Odkazy

CHOVATELIA:

CHOVNÁ AGENDA:

CHOVNÉ JEDINCE:

SKRATKY:

BT - bull terrier

MBT - miniature bull terier

SBC - Slovakia Bullterrier Club

SPKP - Slovenská plemenná 

kniha psov

Aktualizácia údajov sa vykonáva spravidla do týždňa od prijatia požiadavky na emailovú adresu 

ADMIN@BULLTERRIERCLUB.SK. V prípade expresnej žiadosti je nutné správcu webu kontaktovať telefonicky.

ÚDAJE POTREBNÉ K PUBLIKOVANIU JEDINCA:

1. Fotokópia preukazu o pôvode (pozn. z kópie musí byť zrejmý majiteľ a chovnosť jedinca zapísaná v plemennej knihe).

2. Fotokópia členského preukazu majiteľa.

3. Kontaktné údaje na majiteľa, ktoré si praje zverejniť (meno, CHS, telefón, email, web).

4. Fotografia jedinca.

5. Fotokópie absolvovaných zdravotných testov.

6. Fotokópie výstavných ocenení a šampionátov (v prípade, že neboli zasielané do súťaže Top bull terrier SBC).

 

POWER KING RUBY

 

DÁTUM NARODENIA: 12-02-2014

ZDRAVIE: (PLNE TESTOVANÁ) Sd, Se, Og, Ou, Os, P, B, LA clear      TESTY 

 

Power King Ruby

Otec: Power King Sundance Kid

Matka: Power King Diaz

 

MAJITEĽ: KATARÍNA BÁNOVÁ

TEL.: +421908-669383

EMAIL: BUFFOON.BULLS@GMAIL.COM

CHS: BUFFOON BULL'S      WWW 

PLÁNOVANÉ KRYTIE: 

 

Výstavné ocenenia:

1x Exc. 2, , 1x Exc., 2x Best Puppy, 1x Best Baby

 

 

BUTTERFLY BULL OF DIAMOND

 

DÁTUM NARODENIA: 08-06-2012

ZDRAVIE: Sd, Og, P, B      TESTY 

 

Butterfly Bull Of Diamond

Otec: JCH Cool Bull Bullworld

Matka: Diamond Diana Bullworld

 

MAJITEĽ: TATIANA TOMAGOVÁ

TEL.: +421911-599048

EMAIL: BULLOFDIAMOND@GMAIL.COM

CHS: BULL OF DIAMOND      WWW 

PLÁNOVANÉ KRYTIE:

 

Výstavné ocenenia: