top of page

Chovné psy: miniature bull terrier

Chovné psy plemena miniature bull terrier vo vlastníctve členov SBC

          Zoznam chovných psov je uvádzaný v abecednom poradí chovateľských staníc (resp. mena majiteľa) v ktorého vlastníctve (resp. držbe) sa jedinec nachádza. Z dôvodu aktuálnosti zoznamu krycích psov je potrebné po dovŕšení 8 rokov jedinca (trieda veteránov), inzerciu každoročne potvrdiť u správcu webu, v opačnom prípade bude inzerát po 14 dňoch automaticky zmazaný. Aktualizáciu údajov môžu členovia posielať na emailovú adresu ADMIN@BULLTERRIERCLUB.SK.

 

SKRATKY ZDRAVOTNÝCH TESTOV (PT - PLNE TESTOVANÝ: minimálne Sd, Ou, Os, P, B, L):

Test srdce: Sd - Doppler / Ss - Sono / Se -  EKG

Test obličky: Og - PKD (genetický test) / Ou - UPC (test pomeru proteínu a kreatínu v moči) / Os - Sono

Test kĺby: P - Luxácia pately

Test sluch: B - BAER

Test zrak: L - PLL (genetický test primárnej luxácie šošovky)

Test Lethal acrodermatitis: LA - LAD (genetický test)

 

Od 12.4.2014 je potrebné pri jedincoch plemena miniature bull terrier, predložiť k uchovneniu jedinca (jedince zapísané v SPKP - Slovenská plemenná kniha psov) a k Žiadosti o vystavenie odporúčania na párenie, tzv. Krycí list (od všetkých jedincov uvádzaných v žiadosti), zdravotný test označený L (genetický test primárnej luxácie šošovky - PLL) a od 7.12.2019 tiež zdravotný test označený B (test sluchu - BAER).

 

Zoznam
Odkazy

CHOVATELIA:

CHOVATEĽSKÁ AGENDA:

CHOVNÉ JEDINCE:

CHOVNÉ PSY MBT

SKRATKY:

BT - bull terrier

MBT - miniature bull terier

SBC - Slovakia Bullterrier Club

SPKP - Slovenská plemenná 

kniha psov

Aktualizácia údajov sa vykonáva spravidla do týždňa od prijatia požiadavky na emailovú adresu 

ADMIN@BULLTERRIERCLUB.SK. V prípade expresnej žiadosti je nutné správcu webu kontaktovať telefonicky.

ÚDAJE POTREBNÉ K PUBLIKOVANIU JEDINCA:

1. Fotokópia preukazu o pôvode (pozn. z kópie musí byť zrejmý majiteľ a chovnosť jedinca zapísaná v plemennej knihe).

2. Fotokópia členského preukazu majiteľa.

3. Kontaktné údaje na majiteľa, ktoré si praje zverejniť (meno, CHS, telefón, email, web).

4. Fotografia jedinca.

5. Fotokópie absolvovaných zdravotných testov.

6. Fotokópie výstavných ocenení a šampionátov (v prípade, že neboli zasielané do súťaže Top bull terrier SBC).

CHOVNÉ PSY PLEMENA MINIATURE BULLTERRIER

(detail inzerátu sa zobrazí kliknutím na meno jedinca)

BRINDLE BOOM CRYSTAL JAW - CHS: CRYSTAL JAW

nar. 29-03-2017 , f. žíhaná

CH. Tam Tam Zóna Bulls x ICH. Little Snow White Zóna Bulls

DINGO ENEL FENOMÉN

nar. 22-11-2018, f. žíhaná

Extravert Burizon x Happy-Go-Lucky Venturesome
 

CYRIL CONIE DOMIN-ARMY - CHS: domin-jr

nar. 27-04-2019, f. biela, čierne zn.

CORLEONE JAMAICA INN domin-jr x CONIE JAMAICA INN domin-jr

EDWARD BLACK KING INDYGOU

nar. 12-03-2018, f. čiernožíhaná, biele zn.

Shooter von der Alten Veste x Baronessa Lafmi Indygou

GOLDENWIN CRYSTAL JAW - CHS: CRYSTAL JAW

nar. 02-08-2021, f. červená, bile zn.

El Nino Zóna Bulls x ICH. Marilyn Monroe Von Hunnen-König

RASELS BULL TRISTAN

nar. 02-12-2020, f. biela
Bullyon Ready To Measure x Olivia M Rasels Bull

ZDRAVIE

(PT) Sd, Ss, Se, Ou, Os, P, B, L, Lp, La

(PT) Sd, Ss, Se, Ou, Os, P, B, L, Lp, La

(PT) Sd, Ss, Se, Ou, Og, Os, B, L, Lp, La

(PT) Sd, Ss, Se, Ou, Og, Os, B, L, Lp, La

(PT) Sd, Ss, Se, Ou, Og, Os, B, L, Lp, La

 

BRINDLE BOOM CRYSTAL JAW

 

DÁTUM NARODENIA: 29-03-2017

ZDRAVIE: (PT) Sd, Ss, Se, Ou, Os, P, B, L, Lp, La

 

IMG_9341.jpg

Otec: CH. Tam Tam Zóna Bulls

Matka: ICH. Little Snow White Zóna Bulls

 

MAJITEĽ: SLÁVKA MATIASZEWSKA

TEL.: +421904-593223

EMAIL: SMATIASZEWSKA@GMAIL.COM

CHS: CRYSTAL JAW

Výstavné ocenenia:

6x CAJC, 6x CAC, 3.r.CAC, 2xCACIB, 2xr.CACIB, 6xBOS, 1xBOB, 2x CC

BRINDLE BOOM CRYSTAL JAW

 

DINGO ENEL FENOMÉN

 

DÁTUM NARODENIA: 22-11-2018

ZDRAVIE: (PT) Sd, Ss, Se, Ou, Os, P, B, L, Lp, La

 

Monty.jpg

Otec: Extravert Burizon

Matka: Happy-Go-Lucky Venturesome

 

MAJITEĽ: MARTIN HELBICH &

                 SANDRA BEŇOVÁ

TEL.: +421940-898852

EMAIL: SANDRICKABENOVA@GMAIL.COM

Výstavné ocenenia:

Dingo Enel Fenomén
Cyril Conie Domin-army

 

CYRIL CONIE DOMIN-ARMY

 

DÁTUM NARODENIA: 27-04-2019

ZDRAVIE: 

 

Cyril Conie Domin-army

Otec: CORLEONE JAMAICA INN domin-jr

Matka: CONIE JAMAICA INN domin-jr

 

MAJITEĽ: ANDREA RIDOŠKOVÁ

TEL.: +421904-237237

EMAIL: DJR@DOMIN-JR.SK

CHS: domin-jr     

Výstavné ocenenia:

EDWARD BLACK KING INDYGOU

 

EDWARD BLACK KING INDYGOU

 

DÁTUM NARODENIA: 12-03-2018

ZDRAVIE: (PT) Sd, Ss, Se, Ou, Os, P, B, L, Lp, La

 

EdwardBlackKingIndygou.jpg

Otec: Shooter von der Alten Veste

Matka: Baronessa Lafmi Indygou

 

MAJITEĽ: VERONIKA IVANOVÁ

TEL.: +421948-097770

EMAIL: VERIVAKENNEL@GMAIL.COM

CHS: VERIVA

Výstavné ocenenia:

4x VN, 7x V1, 2x V3, 3x CAJC, 4x CAC, 1x r.CAC, 2x CACIB, 1x CC, 1x BOS

šampión šteniat, JCH SK, CH SK

GOLDENWIN CRYSTAL JAW

 

GOLDENWIN CRYSTAL JAW

 

DÁTUM NARODENIA: 02-08-2021

ZDRAVIE: (PT) Sd, Ss, Se, Ou, Os, P, B, L, Lp, La

 

IMG_8700.jpeg

Otec: El Nino Zóna Bulls

Matka: ICH. Marilyn Monroe Von Hunnen-König

 

MAJITEĽ: SLÁVKA MATIASZEWSKA

TEL.: +421904-593223

EMAIL: SMATIASZEWSKA@GMAIL.COM

CHS: CRYSTAL JAW

Výstavné ocenenia:

10x CAJC, 6x BOJ, 3x CAC, 9x CACIB, 2x BOB, Slovak Junior CH, Best Puppy SBC Club Show, Best Head KABT Club Show, On every club show nom. for best head, Top Miniature Bullterrier SBC / Dog 20222 1st Place

 

RASELS BULL TRISTAN

 

DÁTUM NARODENIA: 02-12-2020

ZDRAVIE: (PT) Sd, Ss, Se, Ou, Og, Os, B, L, Lp, La

 

tristan.jpeg

Otec: Bullyon Ready To Measure

Matka: Olivia M Rasels Bull

 

MAJITEĽ: JANA & IVAN ŠLESAROVÍ

TEL: +421911-977272 

EMAIL: JANASLESAROVA@GMAIL.COM

CHS: Rasels Bull    

Výstavné ocenenia:

Rasels Bull Tristan
bottom of page