Chovné psy: bull terrier

          Zoznam chovných psov je uvádzaný v abecednom poradí chovateľských staníc (resp. mena majiteľa) v ktorého vlastníctve (resp. držbe) sa jedinec nachádza. Z dôvodu aktuálnosti zoznamu krycích psov je potrebné po dovŕšení 8 rokov jedinca (trieda veteránov), inzerciu každoročne potvrdiť u správcu webu, v opačnom prípade bude inzerát po 14 dňoch automaticky zmazaný. Aktualizáciu údajov môžu členovia posielať na emailovú adresu ADMIN@BULLTERRIERCLUB.SK.

 

SKRATKY ZDRAVOTNÝCH TESTOV (PT - PLNE TESTOVANÝ: minimálne Sd, Og, Ou, P, B):

Test srdce: Sd - Doppler / Ss - Sono / Se -  EKG

Test obličky: Og - PKD (genetický test) / Ou - UPC (test pomeru proteínu a kreatínu v moči) / Os - Sono

Test kĺby: P - Luxácia pately

Test sluch: B - BAER

Test Lethal acrodermatitis: LA - LAD (genetický test)

 

Od 12.4.2014 je potrebné pri jedincoch plemena bull terrier zapísaných v SPKP - Slovenská plemenná kniha psov, predložiť k uchovneniu jedinca a k Žiadosti o vystavenie odporúčania na párenie, tzv. Krycí list, zdravotný test označený Og (genetický test obličiek - PKD) a od 7.12.2019 tiež zdravotný test označený B (test sluchu - BAER).

 

Chovné psy plemena bull terrier vo vlastníctve členov SBC

CHOVNÉ PSY PLEMENA BULL TERRIER

(detail inzerátu sa zobrazí kliknutím na meno jedinca)

ZDRAVIE

nar. 17-05-2015, f. biela, čierny zn.

JCH SK Bilboen Conan The Barbarian x ICH, GCH/JCH SK Elektra Rasels Bull

nar. 01-11-2012, f. biela, zn. na hlave

CH GB Megaville´s Visions x Hillary Gabriayllaron

nar. 19-01-2014, f. čierna s pálením, biele zn.

Cosmopolitan Devil's Charm x Chantal Eternal Loyalty

nar. 24-06-2012, f. pásikavá, biele zn.

Pershing Gollum x Diana Llubpet

nar. 18-10-2013, f. biela, zn. na hlave

Bilboen Your Eyes Only x Ladyfire Jigsaw

nar. 24-04-2012, f. biela, zn. na hlave

Moonflower Trigger Sullivan x ICH Cherry Brava Asmoddeus

nar. 23-06-2014, f. červená, biele zn.

Polanca Powerslave x Bullywood Avenging Star to Ragnarok

Please reload

 
Odkazy

CHOVATELIA:

CHOVNÁ AGENDA:

CHOVNÉ JEDINCE:

CHOVNÉ PSY BT

SKRATKY:

BT - bull terrier

MBT - miniature bull terier

SBC - Slovakia Bullterrier Club

SPKP - Slovenská plemenná 

kniha psov

Aktualizácia údajov sa vykonáva spravidla do týždňa od prijatia požiadavky na emailovú adresu 

ADMIN@BULLTERRIERCLUB.SK. V prípade expresnej žiadosti je nutné správcu webu kontaktovať telefonicky.

ÚDAJE POTREBNÉ K PUBLIKOVANIU JEDINCA:

1. Fotokópia preukazu o pôvode (pozn. z kópie musí byť zrejmý majiteľ a chovnosť jedinca zapísaná v plemennej knihe).

2. Fotokópia členského preukazu majiteľa.

3. Kontaktné údaje na majiteľa, ktoré si praje zverejniť (meno, CHS, telefón, email, web).

4. Fotografia jedinca.

5. Fotokópie absolvovaných zdravotných testov.

6. Fotokópie výstavných ocenení a šampionátov (v prípade, že neboli zasielané do súťaže Top bull terrier SBC).

 

GCH SK ALEX ALERT ARGO BULL

 

DÁTUM NARODENIA: 17-05-2015

ZDRAVIE: (PLNE TESTOVANÝ) Sd, Og, Ou, P, B      TESTY 

 

Alex Alert Argo Bull

Otec: JCH SK Bilboen Conan The Barbarian

Matka: ICH, GCH/JCH SK Elektra Rasels Bull

 

MAJITEĽ: MARTIN LIPTÁK-KOVÁČ

TEL.: +421903-852051

EMAIL: CHARLIELIPTAK@GMAIL.COM

CHS: ARGO BULL      WWW 

 

Výstavné ocenenia:

GCH SK, CH SK, JCH SK, PuppyCH SK, Top SBC BT Male 2017, 2x BOB, 4x BOS, 1x Víťaz špeciálnej výstavy, 4x CACIB, 4x r.CACIB, 1x Národný víťaz, 12x CAC, 4x r.CAC, 4x CAJC, 1x Národný víťaz mladých, 4x VP 1, 2nd Open SDC ´16, 2nd SDC ´16, Grand Prix Junior Winner SK ´16

 
 

 

CH SBC, ICH, CH CZ, CH SK MASARYK´S KARATE KID

 

DÁTUM NARODENIA: 01-11-2012

ZDRAVIE: (PLNE TESTOVANÝ) Sd, Og, Ou, P, B      TESTY 

 

Masaryk's Karate Kid

Otec: CH GB Megaville´s Visions

Matka: Hillary Gabriayllaron

 

MAJITEĽ: TATIANA HORVÁTH

TEL.: +421903-180481

EMAIL: BRICKFIELD.SK@GMAIL.COM

CHS: BRICKFIELD      WWW 

 

Výstavné ocenenia:

CH SBC, ICH, CH CZ, CH SK, Best White Bull Terrier, Best Movement, Best Slovak Bred, 3x BOB, 2x BOS, 2x Klubový víťaz, 6x CACIB, 6x r.CACIB, 1x Národný víťaz, 17x CAC, 8x r.CAC, 1x CAJC, 1x Best Puppy, 1x Best Baby

 

CH RO, CH SK FINN DVORCE

DÁTUM NARODENIA: 19-01-2014

ZDRAVIE: Sd, Se, Og, Ou, Os, B      TESTY 

 

Finn Dvorce

Otec: Cosmopolitan Devil's Charm

Matka: Chantal Eternal Loyalty

 

MAJITEĽ: ALEXANDRA A MAREK ŠPIRKOVÍ

TEL.: +421904-892909

EMAIL: SPIRKOVA.ALEXANDRA@GMAIL.COM

CHS: DVORCE      WWW 

 

Výstavné ocenenia:

CH RO, CH SK, JCH SK, 2x BOS, 2x CACIB, 4x CAC, 6x CAJC/HPJ

 

 

CH SK BUK ZLÍNSKÁ ŽÁBA

DÁTUM NARODENIA: 24-06-2012

ZDRAVIE: (PLNE TESTOVANÝ) Sd, Og, Ou, Os, P, B      TESTY 

 

Buk Zlínská Žába

Otec: Pershing Gollum

Matka: Diana Llubpet

 

MAJITEĽ: JAROSLAVA ARVAYOVÁ

TEL.: +421915-186584

EMAIL: JAROSLAVA.ARVAYOVA52@GMAIL.COM

CHS: FELICIDAD DE MONDA

 

Výstavné ocenenia:

CH SK, JCH SK, 1x BOS, 1x CACIB, 5x CAC, 4x CAJC, Národný víťaz mladých SR ´13

 

 

CH CZ, CH SK BILBOEN CONAN THE BARBARIAN

DÁTUM NARODENIA: 18-10-2013

ZDRAVIE: Sd, Og, P, B      TESTY 

 

Bilboen Conan The Barbarian

Otec: Bilboen Your Eyes Only

Matka: Ladyfire Jigsaw

 

MAJITEĽ: JAROSLAV ČUPKA

TEL.: +421918-039917

EMAIL: MITHGARDBT@GMAIL.COM

CHS: MITHGARD      WWW 

 

Výstavné ocenenia:

CH CZ, CH SK, JCH SK

 
 

 

CH SK FARAON FOLLOWER RASELS BULL

 

DÁTUM NARODENIA: 24-04-2012

ZDRAVIE: Og, Os, P, B      TESTY 

 

Faraon Follower Rasels Bull

Otec: Moonflower Trigger Sullivan

Matka: ICH Cherry Brava Asmoddeus

 

MAJITEĽ: JANKA & IVAN ŠLESAROVÍ

 

EMAIL: JANASLESAROVA@GMAIL.COM

CHS: RASELS BULL      WWW 

 

Výstavné ocenenia:

CH SK, JCH SK, 2x Best White Bull Terrier, 1x BOG, 6x BOB, 3x BOS, 3x CACIB,

1x r.CACIB, 4x CAC, 1x r.CAC, 1x BOJ,

2x Klubový víťaz mladých, 12x CAJC

 

 

CH SK RAGNAROK FORSETI

 

DÁTUM NARODENIA: 23-06-2014

ZDRAVIE: (PLNE TESTOVANÝ) Sd, Og, Ou, P, B      TESTY 

 

Ragnarok Forseti

Otec: Polanca Powerslave

Matka: Bullywood Avenging Star to Ragnarok

 

MAJITEĽ: MILAN TORDAY

TEL.: +421948-595160

EMAIL: TORDAYM@GMAIL.COM

     

 

Výstavné ocenenia:

1x BOB, 1x BOS, 2x CACIB, 6x CAC, 1x r.CAC, 1x BOJ, 1x CAJC, 8x Exc. 1, 1x Exc. 2, 1x Exc., 1x V.Good