top of page

Chovné psy: bull terrier

          Zoznam chovných psov je uvádzaný v abecednom poradí chovateľských staníc (resp. mena majiteľa) v ktorého vlastníctve (resp. držbe) sa jedinec nachádza. Z dôvodu aktuálnosti zoznamu krycích psov je potrebné po dovŕšení 8 rokov jedinca (trieda veteránov), inzerciu každoročne potvrdiť u správcu webu, v opačnom prípade bude inzerát po 14 dňoch automaticky zmazaný. Aktualizáciu údajov môžu členovia posielať na emailovú adresu ADMIN@BULLTERRIERCLUB.SK.

 

SKRATKY ZDRAVOTNÝCH TESTOV (PT - PLNE TESTOVANÝ: minimálne Sd, Og, Ou, P, B):

Test srdce: Sd - Doppler / Ss - Sono / Se -  EKG

Test obličky: Og - PKD (genetický test) / Ou - UPC (test pomeru proteínu a kreatínu v moči) / Os - Sono

Test kĺby: P - Luxácia pately

Test sluch: B - BAER

Test Lethal acrodermatitis: LA - LAD (genetický test)

 

Od 12.4.2014 je potrebné pri jedincoch plemena bull terrier zapísaných v SPKP - Slovenská plemenná kniha psov, predložiť k uchovneniu jedinca a k Žiadosti o vystavenie odporúčania na párenie, tzv. Krycí list, zdravotný test označený Og (genetický test obličiek - PKD) a od 7.12.2019 tiež zdravotný test označený B (test sluchu - BAER).

 

Chovné psy plemena bull terrier vo vlastníctve členov SBC
Zoznam
Odkazy

CHOVATELIA:

CHOVATEĽSKÁ AGENDA:

CHOVNÉ JEDINCE:

CHOVNÉ PSY BT

SKRATKY:

BT - bull terrier

MBT - miniature bull terier

SBC - Slovakia Bullterrier Club

SPKP - Slovenská plemenná 

kniha psov

Aktualizácia údajov sa vykonáva spravidla do týždňa od prijatia požiadavky na emailovú adresu 

ADMIN@BULLTERRIERCLUB.SK. V prípade expresnej žiadosti je nutné správcu webu kontaktovať telefonicky.

ÚDAJE POTREBNÉ K PUBLIKOVANIU JEDINCA:

1. Fotokópia preukazu o pôvode (pozn. z kópie musí byť zrejmý majiteľ a chovnosť jedinca zapísaná v plemennej knihe).

2. Fotokópia členského preukazu majiteľa.

3. Kontaktné údaje na majiteľa, ktoré si praje zverejniť (meno, CHS, telefón, email, web).

4. Fotografia jedinca.

5. Fotokópie absolvovaných zdravotných testov.

6. Fotokópie výstavných ocenení a šampionátov (v prípade, že neboli zasielané do súťaže Top bull terrier SBC).

CHOVNÉ PSY PLEMENA BULLTERRIER

(detail inzerátu sa zobrazí kliknutím na meno jedinca)

ARTIC BEAR GENESIS DREAM

nar. 01-09-2017, f. biela so zn.

CH SK Ragnarok FORSETI x Butterfly Hilly Joes Star

GCH-CH SK, CH IS BONAPARTE AMIKANTO

nar. 02-11-2017, f. červená, biele zn.
CH SK Ragnarok FORSETI x AMBRA Amikanto

JCH SK, CH SRB RASELS BULL PINCH OF MAGIC

nar. 25.07.2020, f. biela so zn.

CH SK Teirwgwyn WHITE CHAOS x Rasels bull ZEPPELIN

CH.VÝST-GCH-CH SK XAMPARI ARNOLD SCHWARZENEGER

nar. 23-01-2020, f. tricolor

CH SK Teirwgwyn WHITE CHAOS x Family Songs XAMPARI

 

ARTIC BEAR GENESIS DREAM

DÁTUM NARODENIA: 01-09-2017

ZDRAVIE: LA, Og, Ou, B

Hugo_edited.jpg

Otec: CH SK Ragnarok Forseti

Matka: Butterfly Hilly Joes Star

 

MAJITEĽ: MILAN TORDAY

TEL.: +421908-218319

EMAIL: TORDAYM@GMAIL.COM

CHS:                           WWW 

 

Výstavné ocenenia:

ARTIC BEAR GENESIS DREAM

 

GCH-CH SK, CH IS BONAPARTE AMIKANTO

DÁTUM NARODENIA: 02-21-2017

ZDRAVIE: (PT) Sd, Ss, Se, Og, Ou, Os, P, B, La, Pll, Lp

 

Otec: CH SK Ragnarok FORSETI

Matka: AMBRA Amikanto

MAJITEĽ: JANA KUBÍNOVÁ

TEL.: +421910-228960

EMAIL: BYLINKASTER@GMAIL.COM

CHS: AMIKANTO            WWW 

 

Výstavné ocenenia:

GCH-CH SK, CH IS

II. Top SBC BT Male 2021

III. Top SBC BT Male 2020

III. Top SBC BT Male 2019

1x 1. BIG, 5x BOB, 5x BOS, 5x CACIB,

20x CAC

BONAPARTE AMIKANTO
bonaparte1.jpg

 

JCH SK, CH SRB RASELS BULL PINCH OF MAGIC

DÁTUM NARODENIA: 25-07-2020

ZDRAVIE: (PT) Sd, Ss, Se, Og, Ou, Os, P, B, La, Pll, Lp

 

311176082_10225164726017988_684396302480396997_n.jpg

Otec: CH SK Teirwgwyn WHITE CHAOS

Matka: Rasels bull ZEPPELIN

MAJITEĽ: TATIANA PAŽICKÁ

TEL.: +421915-345888

EMAIL: MAGICBARF07@GMAIL.COM

CHS:                                    WWW 

 

Výstavné ocenenia:

CH mladých SK 2022, CH SRBIJE 2022

2x BOB, 1x BOS, 4x CACIB, 8x CAC

RASELS BULL PINCH OF MAGIC

 

CH VÝST.-GCH-CH SK XAMPARI ARNOLD SCHWARZENEGER

DÁTUM NARODENIA: 23-01-2020

ZDRAVIE: (PT) Sd, Ss, Se, Og, Ou, Os, P, B, La, Pll, Lp

 

arnold-lead.jpg

Otec: CH SK Teirwgwyn WHITE CHAOS

Matka: Family Songs XAMPARI

MAJITEĽ: JANA ORAVCOVÁ + FILIP LUDVIGH

TEL.: +421908-616463

EMAIL: XAMPARI.ARNOLD@GMAIL.COM

CHS: XAMPARI                  WWW 

 

Výstavné ocenenia:

CH VÝST-GCH-CH SK

III. Top SBC BT Male 2021

1x 2. BIG, 11x BOB, 5x BOS, 18x CACIB,

6x r.CACIB, 27x CAC, 5x r.CAC

XAMPARI ARNOLD SCHWARZENEGER
bottom of page