top of page

Článok

Pracovný certifikát


SPZ

​ Na získanie pracovného certifikátu pre plemeno bull terrier sú potrebné nasledovné skúšky: JSMP, VSMP, LSMP, FD, SD, VP. Žiadatelia o pracovné certifikáty musia k žiadosti doložiť kópiu rozhodcovskej tabuľky a kópiu preukazu o pôvode psa.

ŽIADOSŤ O VYSTAVENIE PRACOVNÉHO CERTIFIKÁTU

ZOZNAM POĽOVNÝCH PLEMIEN A SKÚŠOK PRE UDEĽOVANIE CACT

bottom of page