Článok

Top bull terrier SBC 2015


NMBTC

Top bull terrier SBC 2015


Top miniature bull terrier SBC 2015


Výsledky / Results

Top bull terrier SBC - pes 2015 / dog 2015

BILBOEN CONAN THE BARBARIAN

270 bodov (21 výstav) / 270 points (21 dog shows), K = 12,86

Top bull terrier SBC - suka 2015 / bitch 2015

ZANDALLEE ZARA REMUSDOG TIMAR

151 bodov (14 výstav) / 151 points (14 dog shows), K = 10,79

Top bull terrier SBC - nádej 2015 / puppy 2015

ANATHEMA EXTRAGANG

50 bodov (4 výstavy) / 50 points (4 dog shows), K = 12,50

Top bull terrier SBC - veterán 2015 / veteran 2015

bez prihlášky / no entry

Top miniature bull terrier SBC - suka 2015 / bitch 2015

LITTLE SNOW WHITE ZÓNA BULLS

111 bodov (9 výstav) / 111 points (9 dog shows), K = 12,33

Top miniature bull terrier SBC - pes 2015 / dog 2015

MINI COOPER ZÓNA BULLS

42 bodov (3 výstavy) / 42 points (3 dog shows), K = 14,00

Top miniature bull terrier SBC - nádej 2015 / puppy 2015

BERENICA JAMAICA INN DOMIN-JR

50 bodov (5 výstav) / 50 points (5 dog shows), K = 10,00

Top miniature bull terrier SBC - veterán 2015 / veteran 2015

ZORRO ZÓNA BULLS

15 bodov (2 výstav) / 15 points (2 dog shows), K = 7,50

Bull Terrier

Top bull terrier SBC - pes 2015 / dog 2015

1. miesto - 270 bodov (21 výstav) / 1st place - 270 points (21 dog shows)

K = 12,86 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Bilboen Conan The Barbarian

BILBOEN CONAN THE BARBARIAN

Bilboen Your Eyes Only x Ladyfire Jigsaw

Dátum narodenia / D. O. B.: 18.10.2013

Majiteľ / Owner: Jaroslav Čupka & Janka Lenárová

12 výstav pre všetky plemená / 12 all breeds dog shows:

9x Exc. 1 + CAC, 2x Exc. 2 + r.CAC, 1x Exc. 1, 3x CACIB, 1x r.CACIB, 4x BOB

8 výstav plemien BT + MBT s CAC / 8 CAC BT + MBT breeds dog shows:

4x Exc. 1 + CAC, 2x Exc. 2 + r.CAC, 1x Exc. 3, 1x Exc., 3x Klubový víťaz / Club Winner, 1x Najkrajší pohyb / Best Movement, 1x BOB, 2x BOS, 1x BIS

1 výstava plemien BT + MBT bez CAC / 1 no-CAC BT + MBT breeds dog show:

1x 1. miesto / 1st place, 1x Najkrajší pes / Best Dog Winner, 1x Najkrajší pohyb / Best Movement

2. miesto - 164 bodov (21 výstav) / 2nd place - 164 points (21 dog shows)

K = 7,81 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Finn Dvorce

FINN DVORCE

Cosmopolitan Devil ́s Charm x Chantal Eternal Loyalty

Dátum narodenia / D. O. B.: 19.1.2014

Majiteľ / Owner: Alexandra & Marek Špirkoví

18 výstav pre všetky plemená / 18 all breeds dog shows:

5x Exc. 1 + CAJC, 1x BOJ, 11x Exc. 1 + CAC, 2x Exc. 2, 3x CACIB, 2x r.CACIB, 1x BOB, 3x BOS

3 výstavy plemien BT + MBT s CAC / 3 CAC BT + MBT breeds dog shows:

1x Exc. 4, 2x Exc.

3. miesto - 117 bodov (13 výstav) / 3rd place - 117 points (13 dog shows)

K = 9,00 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Masaryk's Karate Kid

CHC CZ, CH SK MASARYK'S KARATE KID

CH GB Megaville's Visions x Hillary Gabriayllaron

Dátum narodenia / D. O. B.: 1.11.2012

Majiteľ / Owner: Tatiana Horváth & Vlastimil Erla

7 výstav pre všetky plemená / 7 all breeds dog shows:

6x Exc. 1 + CAC, 1x Exc. 2 + r.CAC, 1x Národný víťaz / National Winner, 2x CACIB, 3x r.CACIB

4 výstavy plemien BT + MBT s CAC / 4 CAC BT + MBT breeds dog shows:

3x Exc. 1 + CAC, 1x Exc. 2 + r.CAC, 1x Najkrajší pohyb / Best Movement

2 výstavy plemien BT + MBT bez CAC / 2 no-CAC BT + MBT breeds dog shows:

1x 1. miesto / 1st place, 1x 3. miesto / 3rd place

Top bull terrier SBC - suka 2015 / bitch 2015

1. miesto - 151 bodov (14 výstav) / 1st place - 151 points (14 dog shows)

K = 10,79 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Zandallee Zara Remusdog Timar

ZANDALLEE ZARA REMUSDOG TIMAR

CH GB Teirwgwyn Son Of A Gun At Meilow x CH PL Tinkle Bell Timar

Dátum narodenia / D. O. B.: 29.4.2014

Majiteľ / Owner: Janka Lenárová & Jaroslav Čupka

11 výstav pre všetky plemená / 11 all breeds dog shows:

8x Exc. 1 + CAJC, 4x BOJ, 1x Exc. 1 + CAC, 1x Exc. 1, 1x Exc., 1x CACIB, 1x BOB, 6x BOS

3 výstavy plemien BT + MBT s CAC / 3 CAC BT + MBT breeds dog shows: