top of page

Článok

SBC: SPECIALTY SHOW, BOJNICE, SLOVENSKO /BT: STEVE PATERSON, UK/, 03-09-2016


NMBTC

ŠPECIÁLNA VÝSTAVA / SPECIALTY SHOW

Bojnice, Slovensko

Bull Terrier - Rozhodca / Judge:

Steve Paterson (UK, Golitha Bull Terriers)

1. uzávierka / 1st entry close: 6.8.2016

2. uzávierka / 2nd entry close: 26.8.2016

Špeciálna výstava SBC 2016 sa konala 3. septembra v Bojniciach, na rovnakom mieste ako predchádzajúci ročník 2015. Na posudzovanie klub SBC pozval na kontinente zatiaľ nie častého rozhodcu Steve Paterson-a (UK, Golitha Bull Terriers). Zriedkavé meno rozhodcu prilákalo mnohých vystavovateľov, a tak sa aj tento ročník mohol tešiť už tradične vysokej účasti našich výstav. Návštevníci tak mali možnosť uvidieť v kruhu 72 bullteriérov a 35 miniatúrnych bullteriérov z 5 krajín strednej a východnej Európy. Gratulujeme všetkým vystavovateľom a osobite všetkým víťazom.

Za fotografie ďakujeme PIDI (Tatiana & Ondrej Horváth). / Photos is thanks to PIDI (Tatiana & Ondrej Horváth).

Klubová výstava SBC 2016

Zappy Zack Timar

A TWIST OF HEAVEN VOM SAARGEIST

Jet Setter At Independent The Joker x Karma The Joker

Majiteľ / Owner: Eva Kalas

Víťaz výstavy (BIS) / Best In Show (BIS)

Víťaz plemena (BOB) / Best Of Breed (BOB)

Víťaz špeciálnej výstavy pes / Specialty Show Winner Dog

Najkrajší farebný jedinec výstavy / Best Coloured In Show

Najkrajšia hlava / Best Head

V 1, CAC (Víťaz triedy otvorenej psy) / Exc. 1, CAC (Open Class Dog Winner)

Kondibull Polett

KONDIBULL POLETT

Cosmopolitan Absolute Benefit x Kondibull Sofi Fatale

Majiteľ / Owner: Zsolt Kondas & Laszlo Torok

Najkrajší z opačného pohlavia (BOS) / Best Opposite Sex (BOS)

Víťaz špeciálnej výstavy suka / Specialty Show Winner Bitch

V 1, CAC (Víťaz triedy otvorenej suky) / Exc. 1, CAC (Open Class Bitch Winner)

Bullkayami Brown Sugar Candy

BULLKAYAMI BROWN SUGAR CANDY

Electric Bull's Ace Ventura x Moonflower Jouditt

Majiteľ / Owner: Ana Androsevic

Najkrajší mladý jedinec (BOJ) / Best Of Junior (BOJ)

V 1, CAJC (Víťaz triedy mladých suky) / Exc. 1, CAJC (Junior Class Bitch Winner)

Bilboen Conan The Barbarian

BILBOEN CONAN THE BARBARIAN

Bilboen Your Eyes Only x Ladyfire Jigsaw

Majiteľ / Owner: Jaroslav Čupka & Janka Lenárová

Najkrajší pohyb / Best Movement

V 2, r.CAC (Druhý triedy šampiónov psy) / Exc. 2, r.CAC (Champion Class Dog Runner Up)

Coco Daidalos

COCO DAIDALOS

Simpatico Jedi x Lollipop Daidalos

Majiteľ / Owner: Tomasz Drozdol

Najkrajší veterán (BOV) / Best Of Veteran (BOV)

V 1 (Víťaz triedy veteránov suky) / Exc. 1 (Veteran Class Bitch Winner)

Nirvana Joe's Star

NIRVANA JOE'S STAR

Maximum Off Oxion x Russian Gaze Janis Joplin

Majiteľ / Owner: Pavel Masaryk & Braňo Miklóš

Najkrajší dorast / Best Puppy

VN 1 (Víťaz triedy dorastu suky) / VP 1 (Puppy Class Bitch Winner)

Nelson Old-Independent

NELSON OLD-INDEPENDENT

Karmacoma Superstylin x Adamantium Old-Independent

Majiteľ / Owner: Eva Kalas

Najkrajší mladší dorast / Best Minor Puppy

VN 1 (Víťaz triedy mladší dorast psy) / VP 1 (Minor Puppy Class Dog Winner)

Zappy Zack Timar

ZAPPY ZACK TIMAR

Teirwgwyn Son Of A Gun At Meilow x Tinkle Bell Timar

Majiteľ / Owner: Aleksandra Jastrzębska

V 1, CAC (Víťaz triedy šampiónov psy) / Exc. 1, CAC (Champion Class Dog Winner)

Electric Bull's Bulletproof

ELECTRIC BULL'S BULLETPROOF

Teirwgwyn Latest Flame x Pick A Bull Cherry Bomb

Majiteľ / Owner: Ana Androsevic

V 1, CAC (Víťaz triedy šampiónov suky) / Exc. 1, CAC (Champion Class Bitch Winner)

Power King Cora

POWER KING CORA

Power King Sundance Kid X Power King Beautitian

Majiteľ / Owner: Jaroslava Arvayová

V 1, CAC (Víťaz triedy strednej suky) / Exc. 1, CAC (Intermediate Class Bitch Winner)

Ballet Van Mer Ecce Bull

BALLET VAN MER ECCE BULL

Oky Doky Incredible Tornado x Merci Of Canterbury

Majiteľ / Owner: Katarína Bánová

V 1 (Víťaz triedy čestnej psy) / Exc. 1 (Honour Class Dog Winner)

Jazz Cafe Au Lait Rewelacja Z Galicji

JAZZ CAFE AU LAIT REWELACJA Z GALICJI

Mighty Bulls Dude Dewey x Baka Rewelacja Z Galicji Z Autostrady Słońca

Majiteľ / Owner: Anna Kisielewska

V 1 (Víťaz triedy čestnej suky) / Exc. 1 (Honour Class Bitch Winner)

Moonflower Kool Kimbo

MOONFLOWER KOOL KIMBO

Moonflower Druida x Knights Of Darkness Moonflower

Majiteľ / Owner: Laszlo Kovacs

​V 1, CAJC (Víťaz triedy mladých psy) / Exc. 1, CAJC (Junior Class Dog Winner)

Rebelside Red Devil

REBELSIDE RED DEVIL

Cosmopolitan Absolute Benefit x Rebelside Silver Playted

Majiteľ / Owner: Attila Huse

VN 1 (Víťaz triedy dorastu psy) / VP 1 (Puppy Class Dog Winner)

Gigantic-Giant Henna

GIGANTIC-GIANT HENNA

Bradak Truth Or Dare x Raindrop Unchained Melody

Majiteľ / Owner: Attila Bartfai

VN 1 (Víťaz triedy mladší dorast suky) / VP 1 (Minor Puppy Class Bitch Winner)

Ceylon Divoký Duch Bojovníka

CEYLON DIVOKÝ DUCH BOJOVNÍKA

Eletric Bull's Ace Ventura x Blodwen Divoký Duch Bojovníka

Majiteľ / Owner: Petra Začková

VD 1 (Víťaz triedy strednej psy) / V.Good 1 (Intermediate Class Dog Winner)

Výsledky / Results

Bull Terrier

Psy / Males

Trieda mladší dorast / Minor Puppy Class

VP 1, Najkrajší mladší dorast / Best Minor Puppy - NELSON OLD-INDEPENDENT

VP 2 - MOONFLOWER DENVER

VP 3 - QUO VADIS RASELS BULL

VP 4 - FOREST BULL OF DIAMOND

VP - FLAVIO BULL OF DIAMOND

VP - GIGANTIC-GIANT JONAH HEX

P - AKIM DANGER ANGEL

P - FLOCK BULL OF DIAMOND

Trieda dorastu / Puppy Class

VP 1 - REBELSIDE RED DEVIL

VP 2 - UNFAILLING LIGHTNING ELECTRIC

P 3 - BELLEROPHON REMERBULL

Abs. - TOP-BULLSEYE BOBA FETT

Trieda mladých / Junior Class

Exc. 1, CAJC - MOONFLOWER KOOL KIMBO

Exc. 2 - NATHANAEL DAIDALOS

Exc. 3 - ARTHUR THE KING OF TALIDAI

Exc. 4 - ARGOS PERFIDELIS

V.Good - EXCALIBUR BULL OF DIAMOND

V.Good - EXUPERY BULL OF DIAMOND

V.Good - TEIRWGWYN WHITE CHAOS

Trieda stredná / Intermediate Class

V.Good 1 - CEYLON DIVOKÝ DUCH BOJOVNÍKA

V.Good 2 - ALEX ALERT ARGO BULL

Abs. - COOLBULL OF CRITICAL POINT

Trieda otvorená / Open Class

Exc. 1, CAC, Víťaz špeciálnej výstavy pes / Specialty Show Winner Dog, BOB, BIS, Najkrajšia hlava / Best Head,

Najkrajší farebný jedinec výstavy / Best Coloured In Show - A TWIST OF HEAVEN VOM SAARGEIST

Exc. 2, r.CAC - RAGNAROK FORSETI

V.Good 3 - KENZO DAIDALOS

V.Good 4 - CHARLIE SHEEN WHITE PREDATORS

Good - AARON ROSTYBULL

Abs. - COSMOPOLITAN ABSOLUTE BENEFIT

Trieda šampiónov / Champion Class

Exc. 1, CAC - ZAPPY ZACK TIMAR

Exc. 2, r.CAC, Najkrajší pohyb / Best Movement - BILBOEN CONAN THE BARBARIAN

Trieda čestná / Honour Class

Exc. 1 - BALLET VAN MER ECCE BULL

Trieda veteránov / Veteran Class

V.Good 1 - IBY PERIZU

Suky / Females

Trieda mladší dorast / Minor Puppy Class

VP 1 - GIGANTIC-GIANT HENNA

VP 2 - COLOROCO YOCCO

VP 3 - FANY Z LIKAVY

P 4 - AIA DANGER ANGEL

Abs. - PUZZLE DAIDALOS

Trieda dorastu / Puppy Class

VP 1, Najkrajší dorast / Best Puppy - NIRVANA JOE´S STAR

VP 2 - GIGANTIC-GIANT MINDY

VP 3 - FANATIC MIRACLE MITHGARD

VP 4 - DARLING KOVO'S GLADIATORS

VP - ABIGAIL Z POMALŠÍ

P - DIAMOND KOVO'S GLADIATORS

P - POWER OF LOVE RASELS BULL

Abs. - GABBA MITHGARD SOLO MAGNIFICA

Trieda mladých / Junior Class

Exc. 1, CAJC, BOJ - BULLKAYAMI BROWN SUGAR CANDY

Exc. 2 - EXTREME BUFFOON BULL OF DIAMOND

Exc. 3 - GREYNA LADY VOPBULL

Exc. 4 - KNIGHTS OF DARKNESS MARY JANE W.

Exc. - ANATHEMA EXTRAGANG

Exc. - EXPERT BUFFOON BULL OF DIAMOND

Exc. - LITTLE CAPRICE OLD-INDEPENDENT

Abs. - I´M YOURS SILVER JOE´S STAR

Abs. - MOONFLOWER NANCY

Abs. - SCULL BUNNY AMBER ROSE

Trieda stredná / Intermediate Class

Exc. 1, CAC - POWER KING CORA

Exc. 2, r.CAC - BILBOEN ENCHANTED STAR

Exc. 3 - LOVELY ANNA RASELS BULL

V.Good 4 - LOVE RASELS BULL

Trieda otvorená / Open Class

Exc. 1, CAC, Víťaz špeciálnej výstavy suka / Specialty Show Winner Bitch, BOS - KONDIBULL POLETT

Exc. 2, r.CAC - XENA XANADU TIMAR

Exc. 3 - COLOROCO LEGENDARY LADY

V.Good 4 - CHANEL WHITE PREDATORS

Abs. - KNIGHTS OF DARKNESS MOONFLOWER

Abs. - REBELSIDE SILVER PLAYTED

Trieda šampiónov / Champion Class

Exc. 1, CAC - ELECTRIC BULL'S BULLETPROOF

Exc. 2, r.CAC - VICTIM OF PREJUDICES EDO

Exc. 3 - REBELSIDE SILVER LACEY

Exc. 4 - BREATHE WITH ME ŚWIETLISTE CIENIE

Abs. - ARIANA FIRST QUEEN MITHGARD

Trieda čestná / Honour Class

Exc. 1 - JAZZ CAFE AU LAIT REWELACJA Z GALICJI

Trieda veteránov / Veteran Class

Exc. 1, BOV - COCO DAIDALOS

bottom of page