top of page

Článok

Upozornenie poradcu chovu

Vážení chovatelia. 1. Chovateľ (člen aj nečlen) je povinný oznámiť každý vrh poradcovi chovu do 10 dní od narodenia šteniat vyplnením tlačiva SPRÁVA O VRHU ŠTENIAT. 2. Chovateľ je rovnako povinný doručiť PRIHLÁŠKU NA ZÁPIS ŠTENIAT do 60 dní od ich narodenia na adresu SPZ a kópiu prihlášky poslať poradcovi chovu. Celý postup hlásenia, rovnako so všetkými tlačivami nájdete v odkaze: HLÁSENIE A ZÁPIS VRHU. Ďakujem za pochopenie.

bottom of page