top of page

Článok

International Trophy, 24-02-2019, Coventry, UK


N.B.T.C.

Vážení členovia, 23. a 24. februára 2019 sa bude konať v anglickom Coventry najvýznamnejšia anglická výstava bullteriérov - The Bull Terrier Club Trophy Show Weekend. Súčasťou je aj nedeľná súťaž "International Trophy", kde môže každá krajina vyslať dvoch svojich zástupcov - jednu suku a jedného psa.

Prípadných záujemcov prosíme, aby poslali údaje o jedincoch, ktorých chcú nominovať, na klubový email info@bullterrierclub.sk do nedele, 27. januára 2019.

Vybratí jedinci budú zverejnení 29.1.2019. Uzávierka prihlášok v Anglicku je pre prihlasovanie poštou 2.2.2019 (platí dátum na pečiatke pošty) a pre online prihlásenie cez webový formulár 11.2.2019. Vybratí jedinci dostanú od klubu elektronickou poštou nominačný list podpísaný predsedom SBC a opečiatkovaný klubovou pečiatkou, ktorý priložia ku svojej prihláške (v prípade, že budete prihlášku vyplňovať cez webový formulár, nominačný list je treba poslať na email organizátora mbtjoanna@aol.com). Registračný formulár na výstavu (či už na prihlasovanie poštou, alebo online) môžete nájsť na stránke anglického klubu The Bull Terrier Club, alebo Vám ho na vyžiadanie prepošleme. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte prosím klub SBC cez emailovú adresu.

bottom of page