Článok

Top bull terrier SBC 2018


Top bull terrier SBC 2018


Top miniature bull terrier SBC 2018

Výsledky / Results

Top bull terrier SBC - suka 2018 / bitch 2018

CELEBRITY STYLE MITHGARD

206 bodov (16 výstav) / 206 points (16 dog shows), K =12,88

Top bull terrier SBC - pes 2018 / dog 2018

DEVIL’S GAME MITHGARD

164 bodov (20 výstav) / 164 points (20 dog shows), K = 8,20

Top bull terrier SBC - nádej 2018 / puppy 2018

QUAESTOR ICE ICE JAIME

148 bodov (12 výstav) / 148 points (12 dog shows), K = 12,33

Top bull terrier SBC - veterán 2018 / veteran 2018

bez prihlášky / no entry

Top miniature bull terrier SBC - suka 2018 / bitch 2018

CESSNA JAMAICA INN domin-jr

517 bodov (35 výstav) / 517 points (35 dog shows), K = 14,77

Top miniature bull terrier SBC - pes 2018 / dog 2018

BRINDLE BOOM CRYSTAL JAW

129 bodov (12 výstav) / 129 points (12 dog shows), K = 10,75

Top miniature bull terrier SBC - nádej 2018 / puppy 2018

ELECTRAVIA BRILIANT domin-jr

130 bodov (14 výstav) / 130 points (14 dog shows), K = 9,29

Top miniature bull terrier SBC - veterán 2018 / veteran 2018

bez prihlášky / no entry

Bull Terrier

Top bull terrier SBC - suka 2018 / bitch 2018

1. miesto - 206 bodov (16 výstav) / 1st place - 206 points (16 dog shows)

K = 12,88 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Celebrity Style Mithgard

CELEBRITY STYLE MITHGARD

GCH, CH Skyline Defies Dazlin x CH SK Zandallee Zara Remusdog Timar

Dátum narodenia / D. O. B.: 22.7.2016

Majiteľ / Owner: Jaroslav & Janka Čupkoví

9 výstav pre všetky plemená / 9 all breeds dog shows:

8x Exc. 1 + CAC, 1x Exc. 2 + r.CAC, 3x CACIB, 3x r.CACIB, 4x BOB

7 výstav plemien BT + MBT s CAC / 7 CAC BT + MBT breeds dog shows:

3x Exc. 1 + CAC, 3x Exc. 2 + r.CAC, 1x Exc. 3, 1x Klubový víťaz / Club Winner, 1x Víťaz špeciálnej výstavy / Specialty Show Winner, 1x Najkrajší biely / Best White, 1x BOB

2. miesto - 170 bodov (11 výstav) / 2nd place - 170 points (11 dog shows)

K = 15,45 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Finn Dvorce

EXCELLENCE MITHGARD

Rebelside I'm The Superman x CH SK Zandallee Zara Remusdog Timar

Dátum narodenia / D. O. B.: 22.11.2017

Majiteľ / Owner: Jaroslav & Janka Čupkoví

6 výstav pre všetky plemená / 6 all breeds dog shows:

6x Exc. 1 + CAJC, 3x BOJ, 3x BOB, 1x BOS

4 výstavy plemien BT + MBT s CAC / 4 CAC BT + MBT breeds dog shows:

3x Exc. 1 + CAJC, 2x BOJ, 1x Exc. 3, 1x Najkrajšia hlava / Best Head, 1x Najkrajší slovenský BT / Best Slovak Bred BT, 1x Slovakia Trophy, 2x BOS

1 výstava plemien BT + MBT bez CAC / 1 no-CAC BT + MBT breeds dog show:

1x Exc. 1

3. miesto - 96 bodov (10 výstav) / 3rd place - 96 points (10 dog shows)

K = 9,60 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Masaryk's Karate Kid

ARIEL ANGEL SCREAM

Cool Bull Of Critical Point x CH SK Rebelside Silver Lacey

Dátum narodenia / D. O. B.: 19.12.2016

Majiteľ / Owner: Richard & Alexandra Pobočíkoví

9 výstav pre všetky plemená / 9 all breeds dog shows: