top of page

Článok

Top bull terrier SBC 2018


Top bull terrier SBC 2018


Top miniature bull terrier SBC 2018

Výsledky / Results

Top bull terrier SBC - suka 2018 / bitch 2018

CELEBRITY STYLE MITHGARD

206 bodov (16 výstav) / 206 points (16 dog shows), K =12,88

Top bull terrier SBC - pes 2018 / dog 2018

DEVIL’S GAME MITHGARD

164 bodov (20 výstav) / 164 points (20 dog shows), K = 8,20

Top bull terrier SBC - nádej 2018 / puppy 2018

QUAESTOR ICE ICE JAIME

148 bodov (12 výstav) / 148 points (12 dog shows), K = 12,33

Top bull terrier SBC - veterán 2018 / veteran 2018

bez prihlášky / no entry

Top miniature bull terrier SBC - suka 2018 / bitch 2018

CESSNA JAMAICA INN domin-jr

517 bodov (35 výstav) / 517 points (35 dog shows), K = 14,77

Top miniature bull terrier SBC - pes 2018 / dog 2018

BRINDLE BOOM CRYSTAL JAW

129 bodov (12 výstav) / 129 points (12 dog shows), K = 10,75

Top miniature bull terrier SBC - nádej 2018 / puppy 2018

ELECTRAVIA BRILIANT domin-jr

130 bodov (14 výstav) / 130 points (14 dog shows), K = 9,29

Top miniature bull terrier SBC - veterán 2018 / veteran 2018

bez prihlášky / no entry

Bull Terrier

Top bull terrier SBC - suka 2018 / bitch 2018

1. miesto - 206 bodov (16 výstav) / 1st place - 206 points (16 dog shows)

K = 12,88 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Celebrity Style Mithgard

CELEBRITY STYLE MITHGARD

GCH, CH Skyline Defies Dazlin x CH SK Zandallee Zara Remusdog Timar

Dátum narodenia / D. O. B.: 22.7.2016

Majiteľ / Owner: Jaroslav & Janka Čupkoví

9 výstav pre všetky plemená / 9 all breeds dog shows:

8x Exc. 1 + CAC, 1x Exc. 2 + r.CAC, 3x CACIB, 3x r.CACIB, 4x BOB

7 výstav plemien BT + MBT s CAC / 7 CAC BT + MBT breeds dog shows:

3x Exc. 1 + CAC, 3x Exc. 2 + r.CAC, 1x Exc. 3, 1x Klubový víťaz / Club Winner, 1x Víťaz špeciálnej výstavy / Specialty Show Winner, 1x Najkrajší biely / Best White, 1x BOB

2. miesto - 170 bodov (11 výstav) / 2nd place - 170 points (11 dog shows)

K = 15,45 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Finn Dvorce

EXCELLENCE MITHGARD

Rebelside I'm The Superman x CH SK Zandallee Zara Remusdog Timar

Dátum narodenia / D. O. B.: 22.11.2017

Majiteľ / Owner: Jaroslav & Janka Čupkoví

6 výstav pre všetky plemená / 6 all breeds dog shows:

6x Exc. 1 + CAJC, 3x BOJ, 3x BOB, 1x BOS

4 výstavy plemien BT + MBT s CAC / 4 CAC BT + MBT breeds dog shows:

3x Exc. 1 + CAJC, 2x BOJ, 1x Exc. 3, 1x Najkrajšia hlava / Best Head, 1x Najkrajší slovenský BT / Best Slovak Bred BT, 1x Slovakia Trophy, 2x BOS

1 výstava plemien BT + MBT bez CAC / 1 no-CAC BT + MBT breeds dog show:

1x Exc. 1

3. miesto - 96 bodov (10 výstav) / 3rd place - 96 points (10 dog shows)

K = 9,60 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Masaryk's Karate Kid

ARIEL ANGEL SCREAM

Cool Bull Of Critical Point x CH SK Rebelside Silver Lacey

Dátum narodenia / D. O. B.: 19.12.2016

Majiteľ / Owner: Richard & Alexandra Pobočíkoví

9 výstav pre všetky plemená / 9 all breeds dog shows:

8x Exc. 1 + CAC, 1x Exc. 2 + r.CAC, 1x CACIB, 1x r.CACIB, 3x BOB, 1x BOS

1 výstava plemien BT + MBT s CAC / 1 CAC BT + MBT breeds dog show:

1x Exc.

4. miesto - 91 bodov (14 výstav) / 4th place - 91 points (14 dog shows)

K = 6,50 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Expert Buffoon Bull Of Diamond

THUNDERSTORM RASELS BULL

Teirwgwyn Top Gun x Lovely Anna Rasels Bull

Dátum narodenia / D. O. B.: 12.1.2017

Majiteľ / Owner: Ing. Ivan Sliška

5 výstav pre všetky plemená / 5 all breeds dog shows:

3x Exc. 1 + CAJC, 1x Exc. 1 + CAC, 1x Exc. 2 + r.CAC, 1x r.CACIB, 1x BOS

8 výstav plemien BT + MBT s CAC / 8 CAC BT + MBT breeds dog shows:

2x Exc. 1 + CAJC, 1x Exc. 2 (JC), 3x Exc. 1 + CAC, 1x Exc. 2 + r.CAC, 1x Exc.

1 výstava plemien BT + MBT bez CAC / 1 no-CAC BT + MBT breeds dog show:

1x Exc.

5. miesto - 47 bodov (7 výstav) / 5th place - 47 points (7 dog shows)

K = 6,71 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Expert Buffoon Bull Of Diamond

BAHAMA BUFFOON BULL'S

JCH PL Kalashnikov Hexeside x Power King Ruby

Dátum narodenia / D. O. B.: 25.4.2017

Majiteľ / Owner: GDPR

5 výstav pre všetky plemená / 5 all breeds dog shows:

3x Exc. 1 + CAJC, 1x Exc. 1 + CAC, 1x Exc. 2 + r.CAC, 1x r.CACIB, 2x BOS

2 výstavy plemien BT + MBT s CAC / 2 CAC BT + MBT breeds dog shows:

2x Exc.

6. miesto - 19 bodov (2 výstavy) / 6th place - 19 points (2 dog shows)

K = 9,50 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Expert Buffoon Bull Of Diamond

ASEFIEL ANGEL SCREAM

Cool Bull Of Critical Point x CH SK Rebelside Silver Lacey

Dátum narodenia / D. O. B.: 19.12.2016

Majiteľ / Owner: Richard & Alexandra Pobočíkoví

1 výstava pre všetky plemená / 1 all breeds dog show:

1x Exc. 1 + CAC , 1x BOS

1 výstava plemien BT + MBT s CAC / 1 CAC BT + MBT breeds dog show:

1x Exc. 2 + r.CAC

Top bull terrier SBC - pes 2018 / dog 2018

1. miesto - 164 bodov (20 výstav) / 1st place - 164 points (20 dog shows)

K = 8,20 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Bilboen Conan The Barbarian

DEVIL’S GAME MITHGARD

CH GB Emred Devils Spy x CH SK Bilboen Enchanted Star

Dátum narodenia / D. O. B.: 4.5.2017

Majiteľ / Owner: Jaroslav & Janka Čupkoví

13 výstav pre všetky plemená / 13 all breeds dog shows:

5x Exc. 1 + CAJC, 2x BOJ, 7x Exc. 1 + CAC, 1x Exc. 1, 1x CACIB, 4x r.CACIB, 2x BOS

7 výstav plemien BT + MBT s CAC / 7 CAC BT + MBT breeds dog shows:

1x Exc. 1 + CAJC, 3x Exc. 2 (JC), 1x Exc. 1 + CAC, 1x Exc. 3, 1x Exc. 4

2. miesto - 128 bodov (11 výstav) / 2nd place - 128 points (11 dog shows)

K = 11,64 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Zandallee Zara Remusdog Timar

GCH SK, CH SK ALEX ALERT ARGO BULL

JCH SK Bilboen Conan The Barbarian x ICH, GCH SK Elektra Rasels Bull

Dátum narodenia / D. O. B.: 17.5.2015

Majiteľ / Owner: Martin Lipták-Kováč

6 výstav pre všetky plemená / 6 all breeds dog shows:

5x Exc. 1 + CAC, 1x Exc. 2 + r.CAC, 1x Národný víťaz / National Winner, 3x CACIB, 1x r.CACIB, 3x BOB, 1x BOS

5 výstav plemien BT + MBT s CAC / 5 CAC BT + MBT breeds dog shows:

3x Exc. 2 + r.CAC, 2x Exc. 3

3. miesto - 80 bodov (8 výstav) / 3rd place - 80 points (8 dog shows)

K = 10,00 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Zandallee Zara Remusdog Timar

JCH SK XO XO RASELS BULL

Teirwgwyn White Chaos x Lovely Anna Rasels Bull

Dátum narodenia / D. O. B.: 3.8.2017

Majiteľ / Owner: Peter Froľo

7 výstav pre všetky plemená / 7 all breeds dog shows:

6x Exc. 1 + CAJC, 2x BOJ, 1x Exc. 2 + r.CAC, 3x BOB

1 výstava plemien BT + MBT s CAC / 1 CAC BT + MBT breeds dog show:

1x Exc.

4. miesto - 57 bodov (11 výstav) / 4th place - 57 points (11 dog shows)

K = 5,18 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Zandallee Zara Remusdog Timar

EXCALIBUR BULL OF DIAMOND

GCH SK Ballet van Mer Ecce Bull x Butterfly Bull of Diamond

Dátum narodenia / D. O. B.: 8.7.2015

Majiteľ / Owner: GDPR

9 výstav pre všetky plemená / 9 all breeds dog shows:

5x Exc. 1 + CAC, 3x Exc. 2 + r.CAC, 1x Exc. 1, 1x CACIB, 2x r.CACIB

2 výstavy plemien BT + MBT s CAC / 2 CAC BT + MBT breeds dog shows:

2x Exc.

Top bull terrier SBC - nádej 2018 / puppy 2018

1. miesto - 148 bodov (12 výstav) / 1st place - 148 points (12 dog shows)

K = 12,33 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Fanatic Bulls Miracle Mithgard

QUAESTOR ICE ICE JAIME

CH NL Rhydaman Gold Medal x Quentinhill Ice Ice Baby

Dátum narodenia / D. O. B.: 15.9.2017

Majiteľ / Owner: Richard & Alexandra Pobočíkoví

11 výstav pre všetky plemená / 11 all breeds dog shows:

11x VP 1, 6x Najkrajší dorast / Best Puppy

1 výstava plemien BT + MBT s CAC / 1 CAC BT + MBT breeds dog show:

1x VP

2. miesto - 78 bodov (6 výstav) / 2nd place - 78 points (6 dog shows)

K = 13,00 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Anathema Extragang

EXCELLENCE MITHGARD

Rebelside I'm The Superman x CH SK Zandallee Zara Remusdog Timar

Dátum narodenia / D. O. B.: 22.11.2017

Majiteľ / Owner: Jaroslav & Janka Čupkoví

2 výstavy pre všetky plemená / 2 all breeds dog shows:

2x VP 1, 1x Najkrajšie šteňa / Best Baby

4 výstavy plemien BT + MBT s CAC / 4 CAC BT + MBT breeds dog shows:

4x VP 1, 2x Najkrajšie šteňa / Best Baby

3. miesto - 34 bodov (3 výstavy) / 3rd place - 34 points (3 dog shows)

K = 11,33 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

It Is Od Benga

BRICKFIELD BREAD & BUTTER

CH GB Bobuddy Trafalger x CH HU, CH SK, JCH HU/SK/SLO, Top SBC BT female 16' Anathema Extragang

Dátum narodenia / D. O. B.: 1.8.2017

Majiteľ / Owner: Ondrej & Tatiana Horváthoví

3 výstavy plemien BT + MBT s CAC / 3 CAC BT + MBT breeds dog shows:

3x VP 1, 1x Najkrajší dorast / Best Puppy

Miniature Bull Terrier

Top miniature bull terrier SBC - suka 2018 / bitch 2018

1. miesto - 517 bodov (35 výstav) / 1st place - 517 points (35 dog shows)

K = 14,77 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Mini Cooper Zona Bulls

GCH SK, CH HU, CH SK CESSNA JAMAICA INN domin-jr

Extravert Alter Ego x Jamaica Inn Marso-Bull

Dátum narodenia / D. O. B.: 27.7.2016

Majiteľ / Owner: Andrea Ridošková

28 výstav pre všetky plemená / 28 all breeds dog shows:

23x Exc. 1 + CAC, 5x Exc. 2 + r.CAC, 2x Národný víťaz / National Winner, 13x CACIB, 8x r.CACIB, 13x BOB, 4x BOS

7 výstav plemien BT + MBT s CAC / 7 CAC BT + MBT breeds dog shows:

4x Exc. 1 + CAC, 2x Exc. 2 + r.CAC, 1x Exc. 3, 1x Klubový víťaz / Club Winner

2. miesto - 450 bodov (38 výstav) / 2nd place - 450 points (38 dog shows)

K = 11,84 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Mini Cooper Zóna Bulls

GCH CZ, GCH SK, CH AT/CZ/SK, CH KCHMPP, CH ČMKU, JCH CZ/SK/KCHMPP, PuppyCH