top of page

Článok

N.B.T.C. International Weekend, 09/10-11-2019, Leiden, Holandsko


N.B.T.C.

Slovakia Bullterrier Club si Vás touto cestou dovoľuje informovať o príprave zostavovania slovenského tímu do Súťaže krajín (Country Competition), ktorá sa bude konať dňa 10.11.2019.

Holandský klub bullteriérov N.B.T.C. každoročne usporadúva začiatkom novembra, v holandskom prímorskom mestečku Leiden, klubové výstavy plemena bull terrier, známe ako International Weekend (tento rok víkend vychádza na 9. a 10. novembra). V sobotu sa tu koná Klubová výstava bullteriérov - Championship Show, s udeľovanými titulmi CAC a r.CAC. V nedeľu sa koná Súťaž krajín - Country Competition. V súťaži krajín súťažia za každú krajinu dvaja nominovaní bullteriéri (pozn. jedinec môže súťažiť len za krajinu, v ktorej sa narodil), v štyroch triedach: Psy do 2 rokov, Psy nad 2 roky, Suky do 2 rokov a Suky nad 2 roky. Výstavu posudzujú traja rozhodcovia, z ktorých každý má k dispozícii 1 až 12 bodov (bez 11-ky). Vyhráva tím, ktorý získa najviac bodov.

Na prihlásenie do Súťaže krajín nie je stanovená minimálna veková hranica, jedinec však musí mať platné očkovania. V prípade záujmu, o účasť v slovenskej reprezentácii, posielajte svoje prihlášky na klubový email REPREZENTACIA@BULLTERRIERCLUB.SK najneskôr do 30. septembra 2019.

Prosím, prečítajte si podmienky výberu jedincov do tímu:

‐ Prihlásiť je možné iba psa, ktorého pôvod je zapísaný v SPKP (t. j. pes narodený na Slovensku). Prihlásiť sa môže aj majiteľ ‐ nečlen, ktorý vlastní takéhoto psa. Prihlásiť sa môže aj exportovaný jedinec (t. j. jedinec žijúci v zahraničí). ‐ Termín uzávierky je 30. september príslušného kalendárneho roka. ‐ Prihlášky je možné zasielať výhradne emailom. ‐ K prihláške majiteľ zašle kópiu rodokmeňa, fotografiu a výstavné výsledky jedinca (zoznam výstav a posudky), a to maximálne 5 výsledkov z klubových a špeciálnych výstav a maximálne 5 výsledkov z medzinárodných, národných, celoštátnych, svetových a európskych výstav. Do nominácie je možné prihlásiť aj jedinca bez výstavných výsledkov.

Výber reprezentácie

30% celkového hodnotenia pridelí komisia. 70% hodnotenia je podľa výsledkov výstav a to podľa nasledovného kľúča: výstavné výsledky budú bodované podľa platného bodovacieho systému pre súťaž Top bull terrier SBC. Z bodov sa určí koeficent (priemerný počet bodov na výstavu) = body / počet výstav. Posudzujú sa samostatne body z tried Šteniat a Dorastu a samostatne body z tried Mladých, Strednej, Otvorenej a Šampiónov (viď. súťažné kategórie Top bull terrier SBC). V prípade kombinovaných bodov z oboch kategórii vo výstavnej sezóne (t. j. jedinec má v danom roku aj výstavy z tried dorastu aj výstavy z tried mladých), určia sa koeficienty pre obe kategórie (K1 a K2) a z nich sa určí priemerný výsledný koeficient = (K1+K2)/2. Pre kategóriu do 2 rokov sa akceptujú výsledky dosiahnuté: ‐ pre jedince narodené v kalendárnom roku príslušného ročníka ‐ od narodenia do 30. septembra príslušného roka ‐ pre jedince narodené rok predchádzajúci k príslušnemu ročníku ‐ od 30. septembra predchádzajúceho roka do 30. septembra príslušného roka Pre kategóriu nad 2 roky sa akceptujú výsledky dosiahnuté: ‐ z výstav nie starších ako 2 roky od príslušného ročníka (príklad: na nomináciu v roku 2018 bude zohľadnený najstarší výsledok max. z 1.1.2016) Výsledné koeficienty z výstavných výsledkov určia výstavné známky, ktoré budú tvoriť 70% výslednej známky. Členovia komisie zohľadnia exteriérové kvality jedincov podľa svojich preferencií bodovaním, z ktorého sa určia nominačné známky tvoriace 30% výslednej známky. Výsledné známky určia vybraných jedincov ako aj nominačné poradie. Záverečný výber, vrátane známok, výstavných výsledkov a bodovania jednotlivých členov komisie bude zverejnený na klubovej stránke najneskôr do 14. októbra príslušného kalendárneho roka.

Komisia pre tento rok je v zastúpení výboru, nakoľko komisia pre výber 2019 nebola členskou schôdzou SBC zvolená.

Informácie o výstave

Miesto: Hotel Holiday Inn, Leiden

10.11.2019 - Country Competition

Nominovaní rozhodcovia:

Humberto Lara (Huberts Bull Terriers, Mexiko) Fanie van der Linde (Rion Bull Terriers, Južná Afrika) Graeme Wright (Lowdina Bull Terriers, Austrália)

Triedy:

1. Psy do 2 rokov (2 reprezentanti + 1 náhradník)

2. Psy nad 2 roky (2 reprezentanti + 1 náhradník)

3. Suky do 2 rokov (2 reprezentantky + 1 náhradníčka)

4. Suky nad 2 roky (2 reprezentantky + 1 náhradníčka)

Výstavný poplatok: 40,- € pre jedincov, ktorí nie sú prihlásení na sobotnú Championship Show.

Výstavný poplatok: 0,- € pre jedincov, ktorí sú prihlásení aj na sobotnú Championship Show.

Prihlasovanie cez klubový email REPREZENTACIA@BULLTERRIERCLUB.SK.

09.11.2018 - Championship show

Nominovaní rozhodcovia:

Eric Stanley (Aricon Bull Terriers, UK)

PSY: Trieda šteniat, Trieda mladých, Trieda otvorená

Tony Williams (Karmara Bull Terriers, UK)

PSY: Trieda dorastu, Trieda stredná, Trieda šampiónov, Trieda veteránov

Robert Thomas (Grabo Bull Terriers, USA)

SUKY: Trieda šteniat, Trieda mladých, Trieda otvorená

Anthony Mccann (Diton Bull Terriers, UK)

SUKY: Trieda dorastu, Trieda stredná, Trieda šampiónov, Trieda veteránov

Na prihlásenie do triedy šteniat je požadovaný minimálny vek 4 mesiace v deň výstavy. Výstavný poplatok je

40,- € / psa (pre všetky triedy). Záujemcovia sa môžu zaregistrovať vyplnením online PRIHLÁŠKY. Podľa organizátora, prihlasovanie sa v jednotlivých triedach môže ukončiť aj predčasne, po naplnení maximálneho počtu jedincov na rozhodcu. Informácia uzávierky bude uvedená na prihlasovacej adrese organizátora.

N.B.T.C. Country Competition 2016

bottom of page