top of page

Článok

Špeciálna výstava SBC / SBC Specialty Show, 10-09-2022


Slovakia Bullterrier Club pozýva všetkých chovateľov, majiteľov a priaznivcov plemien bull terrier a miniature bull terrier na Klubovú výstavu, ktorá sa bude konať 10. septembra 2022 v areáli športovej haly Sportpark, Nová ulica 64, 900 31 Stupava, Slovensko. S potešením môžeme oznámiť, že pozvánku posudzovať prijali dlhoroční chovatelia a rozhodcovia Gerard COX/Coxgal, IE/ a Tom HEHIR /Moindearg, IE/.

Všetky aktuálne informácie nájdete na FB UDALOSTI.

The Slovakia Bullterrier Club invites all breeders, owners and fans of Bull Terriers and Miniature Bull Terriers to our Club Show, which will be held on September 10th, 2022. The show is going to take place at the Sportpark sports hall complex, which you can find on this address: Nová ulica 64, 900 31 Stupava, Slovakia. We are pleased to announce that a long term breeders and judges, Mr Gerard COX of Coxgal /IE/ and Mr Tom HEHIR of Moindearg /IE/, have accepted our invitation to judge at the show.

All news will be published on our FB EVENT.
Kontakt / Contact:

T. +421918-533191


uzávierka / entry close:

28.8.2022

Comments


bottom of page