top of page

Článok

C.E.T.S. 2024: Open Show 30-03-24 a Trophy Show 31-03-24, Blankenberge, Belgicko


B.T.C.B.

Belgický klub Bull Terrier Club Belgie (B.T.C.B.) opäť organizuje na veľkú noc prestížne podujatie, dvojdňovú výstavu bullteriérov a miniatúrnych bullteriérov, známu ako Continental European Trophy Show (C.E.T.S.). V roku 2024 podujatie prislúcha na víkend 30. - 31. marca. Výstava sa koná v prímorskom mestečku Blankenberge, v areály Hotela Corsendonk Duinse Polders. V sobotu sa koná klasická klubová výstava "Open Show". V nedeľu sa koná prestížna "Trophy Show", na ktorú nominuje súťažiacich komisia belgického klubu B.T.C.B. na základe dosiahnutých výstavných ocenení.

Cieľom B.T.C.B. je nominovať na C.E.T.S. Trophy Show tých najlepších jedincov na kontinente. Zákonite, nie je v možnostiach komisie B.T.C.B., mať dostatočný prehľad o všetkých úspešných jedincoch na kontinente. Preto oslovujú jednotlivé kluby, aby im poslali návrhy jedincov z danej krajiny, ktorí spĺňajú podmienky stanovené klubom B.T.C.B. Z navrhnutých jedincov následne komisia B.T.C.B. vyberie nominantov, ktorých pozve na Trophy Show.

V tomto roku, klub B.T.C.B. opäť oslovil o spoluprácu aj Slovakia Bullterrier Club. Klub SBC môže na C.E.T.S. Trophy Show navrhovať iba jedincov zapísaných v SPKP žijúcich na Slovensku (hlavné bydlisko majiteľa), to znamená aj importovaných jedincov a naopak nie exportovaných jedincov. Na C.E.T.S. Trophy Show 2024 môžu byť pozvaní len jedinci, ktorí získali minimálne ocenenie CAC, CACIB, Víťaz klubovej alebo špeciálnej výstavy, na CACIB-ových (medzinárodných) a klubových (a špeciálnych) výstavách v roku 2023. Radi by sme preto touto cestou vyzvali členov SBC, aby prostredníctvom emailu na reprezentacia@bullterrierclub.sk nahlásili na klub SBC svojich jedincov, ktorí spĺňajú požiadavky B.T.C.B. a mali by záujem zúčastniť sa C.E.T.S. Trophy Show 2024, najneskôr do 10. januára 2024. Jedinci súťažiaci v sobotu na Open Show nemôžu súťažiť v nedeľu na Trophy Show a naopak.

Miesto výstavy:

Corsendonk "Duinse Polders" A. Ruzettelaan 195, 8370 Blankenberge, Belgicko


Rozhodcovia:

 C.E.T.S. Open Show, 30-03-2024 BT suky + MBT psy + : Angela Goodwin (UK) BT psy +MBT suky: Peter Lauber (CH)

C.E.T.S. Open Show, 30-03-2024

Uzávierka: 19.03.2024 (resp. do naplnenia kapacity)

C.E.T.S. Trophy Show, 31-03-2024

Uzávierka: 10.01.2024

Nominácie posielajte na mail reprezentacia@bullterrierclub.sk
Pravidlá a nariadenia pre C.E.T.S. Trophy Show

Nominovaní bullteriéri a miniatúrni bullteriéri súťažia o tituly "Best Bull Terrier on the Continent" a "Best Miniature Bull Terrier on the Continent". Nominovaní jedinci plemena miniature bull terrier súťažia v dvoch kategóriach: 1. MBT Psy, 2. MBT Suky. Nominovaní jedinci plemena bull terrier súťažia v štyroch kategóriach: 1. BT Biely psy, 2. BT Biele suky, 3. BT Farebné psy, 4. BT Farebné suky. Súťaží sa o nasledovné trofeje a ocenenia:

 • CH. Harpers Howda Memorial Trophy (Najkrajší) a Runner Up (Druhý) biely pes - bull terrier,

 • CH. Kingsfarm’s Bonny Boy Memorial Trophy (Najkrajší) a Runner Up (Druhý) farebný pes - bull terrier,

 • Souperlative Trophy (Najkrajšia) a Runner Up (Druhá) biela suka - bull terrier,

 • Bramblemere Trophy (Najkrajšia) a Runner Up (Druhá) farebná suka - bull terrier,

 • Lenster Trophy pre Najkrajšieho psa - bull terrier,

 • CH. Pidgity Snowdream Trophy pre Najkrajšiu suku - bull terrier,

 • C.E.T.S. Trophy pre "Best Bull Terrier on the Continent" (Najkrajší pes a Najkrajšia suka plemena bull terrier súťažia o titul Najkrajší bull terrier na kontinente),

 • Bercrows Trophy pre Najkrajší pohyb - bull terrier,

 • Best Miniature Dog pre Najkrajšieho psa - miniature bull terrier,

 • Best Miniature Bitch pre Najkrajšiu suku - miniature bull terrier,

 • C.E.T.S. Trophy pre "Best Miniature Bull Terrier on the Continent" (Najkrajší pes a Najkrajšia suka plemena miniature bull terrier súťažia o titul Najkrajší miniature bull terrier na kontinente).

Všetky originálne trofeje sú putovné, teda ostávajú v držbe klubu B.T.C.B., ktorý zabezpečí vpísanie mena nových víťazov na tieto trofeje. Na trofeje sa nevpisujú druhí v poradí (Runner Up). Víťazi získajú cenu s názvom originálnej putovnej trofeje. Všetci súťažiaci na Trophy Show získajú pamätný spomienkový suvenír.

Jedinci súťažiaci v sobotu na Open Show nemôžu súťažiť v nedeľu na Trophy Show a naopak. Víťazi Trophy Show už nemôžu byť v budúcnosti nominovaní na inú C.E.T.S. Trophy Show. Víťazné psy a suky narodené na kontinente môžu mať na trofeji vpísané "bred on the continent" (odchovaný na kontinente).

bottom of page