top of page

Článok

Členský poplatok 2021

Vážení členovia.

Pri príležitosti blížiaceho sa konca kalendárneho roku 2020, by sme Vám radi touto cestou pripomenuli, že členský poplatok pre rok 2021 je potrebné uhradiť do 31. decembra 2020. Po tomto dni uhrádza člen klubu poplatok ako nový člen (t. j. vrátane 7-eurového vstupného poplatku). Členský príspevok 2021 je v sume 17,- € pre všetkých riadnych a podporujúcich členov bez rozdielu.

Členské poplatky pre rok 2021:

ČLEN SBC 2020 = členský príspevok 2021

NOVÝ ČLEN = vstupný poplatok + členský príspevok 2021

vstupný poplatok ................................ 7,- €

členský príspevok 2021 .................... 17,- €

Platobné detaily:

IBAN SK30 6500 0000 0000 2055 1010

Poštová banka, a. s. (SWIFT kód: POBNSKBA)

Variabilný symbol: 202101

Špecifický symbol: 20xxx originálne číslo pridelené každému členovi spolu s členskou známkou (poskytuje matrikár SBC)

Účel platby: meno a priezvisko, členský poplatok 2021

V prípade, že úhradu realizujete vkladom v Poštovej banke, a. s., eventuálne poštovou poukážkou na pošte, je potrebné uviesť pridelený špecifický symbol a potvrdenie o zaplatení poslať emailom na adresu EKONOM@BULLTERRIERCLUB.SK, inak úhradu nie je možné identifikovať a priradiť ku konkrétnemu členovi.

Comments


bottom of page