top of page

Článok

Členský poplatok 2022

Vážení členovia.

Pri príležitosti blížiaceho sa konca kalendárneho roku 2021, by sme Vám radi touto cestou pripomenuli, že členský poplatok pre rok 2022 je potrebné uhradiť do 31. decembra 2021. Po tomto dni uhrádza člen klubu poplatok ako nový člen (t. j. vrátane 7-eurového vstupného poplatku). Členský príspevok 2022 je v sume 17,- € pre všetkých riadnych a podporujúcich členov bez rozdielu.

Členské poplatky pre rok 2022:

ČLEN SBC 2021 = členský príspevok 2022

NOVÝ ČLEN = vstupný poplatok + členský príspevok 2022

vstupný poplatok ................................ 7,- €

členský príspevok 2022 .................... 17,- €

Platobné detaily:

IBAN SK30 6500 0000 0000 2055 1010

Poštová banka, a. s. (SWIFT kód: POBNSKBA)

Variabilný symbol: 202201

Špecifický symbol: 21xxx originálne číslo pridelené každému členovi spolu s členskou známkou (poskytuje matrikár SBC)

Účel platby: meno a priezvisko, členský poplatok 2022

V prípade, že úhradu realizujete vkladom v Poštovej banke, a. s., eventuálne poštovou poukážkou na pošte, je potrebné uviesť pridelený špecifický symbol a potvrdenie o zaplatení poslať emailom na adresu EKONOM@BULLTERRIERCLUB.SK, inak úhradu nie je možné identifikovať a priradiť ku konkrétnemu členovi.

Comments


bottom of page