Článok

SBC: SPECIALTY SHOW, STUPAVA, SLOVENSKO /BT: KEITH & ANGELA GOODWIN, UK/, 02-09-2017


SBC

ŠPECIÁLNA VÝSTAVA / SPECIALTY SHOW

Stupava, Slovensko

Bull Terrier - Rozhodcovia / Judges:

Keith Goodwin (UK, Ounsdale Bull Terriers)

Psy / Males

Angela Goodwin (UK, Ounsdale Bull Terriers)

Suky / Females

PROPOZÍCIE / SHOW REGULATIONS

PRIHLÁŠKA / ENTRY FORM

1. uzávierka / 1st entry close: 4.8.2017

2. uzávierka / 2nd entry close: 24.8.2017

VÝSLEDKY / RESULTS

Špeciálna výstava SBC 2017 sa konala 2. septembra, po prvýkrát na novom mieste, v športovej hale SportPark v Stupave a aj touto cestou ďakujeme personálu SportPark za vrelé prijatie. Pozvanie posudzovať prijali dlhoroční chovatelia, manželia Keith a Angela Goodwin-ovci (UK, Ounsdale Bull Terriers). Pozvaniu manželov Goodwin-ovcov predchádzala myšlienka zhodnotenia, kam sa chov bullteriéra a miniatúrneho bullteriéra na Slovensku posunul za poslednú dekádu rokov z pohľadu rozhodcu, nakoľko pán Keith Goodwin posudzoval našu Klubovú výstavu SBC 2008 na Kamennom Mlyne. Za prijatie pozvania sme o to radšej, že ako sa sám vyjadril, je to pravdepodobne jeho posledné posudzovanie na kontinente. Spätne nás tiež potešilo, že po výstave ocenil, ako náš chov napreduje. Návštevníci mali možnosť uvidieť v kruhu 78 bullteriérov a 31 miniatúrnych bulteriérov zo 6 krajín strednej Európy. Gratulujeme všetkým vystavovateľom a osobite všetkým víťazom.

Za fotografie ďakujeme PIDI (Tatiana & Ondrej Horváth). / All photos is thanks to PIDI (Tatiana & Ondrej Horváth).

Špeciálna výstava SBC 2017

Power King Cora

POWER KING CORA

Power King Sundance Kid x Power King Beautitian

Majiteľ / Owner: Jaroslava Arvayová

Víťaz výstavy (BIS) / Best In Show (BIS)

Víťaz plemena (BOB) / Best Of Breed (BOB)

Víťaz špeciálnej výstavy suka / Specialty Show Winner Bitch

Najkrajší farebný jedinec výstavy / Best Coloured In Show

V 1, CAC (Víťaz triedy otvorenej suky) / Exc. 1, CAC (Open Class Bitch Winner)

Rebelside Chili Gormol

REBELSIDE CHILI GORMOL

Teirwgwyn Double Trouble x Rebelside Love Me Again

Majiteľ / Owner: Attila Huse

Najkrajší z opačného pohlavia (BOS) / Best Opposite Sex (BOS)

Najkrajší mladý jedinec (BOJ) / Best Of Junior (BOJ)

V 1, CAJC (Víťaz triedy mladých psy) / Exc. 1, CAJC (Junior Class Dog Winner)

Zappy Zack Timar

ZAPPY ZACK TIMAR

Teirwgwyn Son Of A Gun At Meilow x Tinkle Bell Timar

Majiteľ / Owner: Aleksandra Jastrzebska

Víťaz špeciálnej výstavy pes / Specialty Show Winner Dog

Najkrajšia hlava / Best Head

V 1, CAC (Víťaz triedy šampiónov psy) / Exc. 1, CAC (Champion Class Dog Winner)

Greyna Lady Vopbull

GREYNA LADY VOPBULL

Emred Devils Advocate x Victim Of Prejudices Bafana

Majiteľ / Owner: Peter Bartos

Najkrajší biely jedinec výstavy / Best White In Show

Najkrajší pohyb / Best Movement

V 1, CAC (Víťaz triedy šampiónov suky) / Exc. 1, CAC (Champion Class Bitch Winner)

Celebrity Style Mithgard

CELEBRITY STYLE MITHGARD

Skyline Defies Dazlin x Zandallee Zara Remusdog Timar

Majiteľ / Owner: Janka Čupková & Jaroslav Čupka

Najkrajší slovenský jedinec výstavy / Best Slovak Bred In Show

Najkrajší slovenský bull terrier / Best Slovak Bred Bull Terrier

V 2 (Druhý triedy mladých suky) / Exc. 2 (Junior Class Bitch Runner Up)

Perfect Pattern Timar

PERFECT PATTERN TIMAR