top of page

Článok

Priority v chove plemena bull terrier

Originálny text od Nikky Rigsbee bol uverejnený vo februári 2016 na internetovom portáli THE CANINE CRONICLE.

Šteňa bullteriéra

Porozumenie prioritám plemena je základom pre porozumenie celkovému obrazu plemena a pre uspešné hodnotenie psov, buď z pohľadu chovateľa, alebo rozhodcu.

Bullteriér na výstavách v USA dodnes súťaží v dvoch varietách plemena, bielej a farebnej. Bullteriér má niektoré veľmi špecifické črty, pričom niektoré z nich špecialisti na plemeno považujú za zásadné. Tridsaťpäť chovateľov bullteriérov, ktorí sú zároveň rozhodcami, oslovili do prieskumu, v ktorom mali určiť priority, na ktorých im pri hodnotení jednotlivých jedincov záleží najviac. Dvadsiati štyria z oslovených, súhlasili s účasťou v prieskume, z čoho sedemnásť vrátilo úplne vyplnený dotazník. Táto skupina obsahovala chovateľov, ktorí chovali v priemere 30 rokov a 15 rokov rozhodovali ako špecialisti na plemeno. Všetci z nich rozhodovali špeciálne výstavy, a skoro všetci národné špeciálne výstavy.

Hodnotené prednosti bullteriéra

Respondenti pochádzali z celej USA. Niektorí boli rozhodcovia aj na III. skupinu FCI (Teriéry), niektorí dokonca aj na iné skupiny. Niektorí posudzujú iba bullteriérov, niektorí majú licencie na viaceré plemená v skupine Teriérov. Respondenti dostali v dotazníku zoznam charakteristík plemena vytiahnutých zo štandardu. Ich úlohou bolo zoradiť tieto charakteristiky podľa dôležitosti, akú im priraďujú od najdôležitejších po najmenej dôležité. Zoznam nižšie ukazuje výsledok prieskumu. Číslo 1 je podľa ich najväčšej zhody najdôležitejšia charakteristika, naopak 16 najmenej dôležitá.

 1. Vyplnená hlava, oválna v obrysoch či už zboku, alebo v profile

 2. Silne stavaný, svalnatý, symetrický

 3. Oči malé, trojuholníkové, šikmo umiestnené

 4. Telo ... dobre zaoblené, s výrazným klenutím rebier (nie tlsté)

 5. Chrbát ... krátky a silný ... v časti panvy mierne vystupuje

 6. Veľká hĺbka od kohútika k hrudnej kosti

 7. Nohy ... silné kosti ... nie hrubé

 8. Plný ohňa, ale bez agresie

 9. Uši malé ... nesené vzpriamene ... smerujúce nahor

 10. Koleno ... dobre zauhlené

 11. Dobre osadené päty ("hocks")

 12. Predné a zadné nohy ... pohybujú sa rovnobežne, navzájom priamo k sebe

 13. Laby ... ako mačka

 14. Zuby ... nožnicový alebo kliešťový zhryz

 15. Chvost ... krátky, nízko nasadený ... vodorovne nesený

 16. Koža by mala pevne obopínať telo

V odpovediach bola skupina oslovených odborníkov najkonzistentnejšia v určení podľa dôležitosti prvej charakteristiky "Vyplnená hlava, oválna v obrysoch či už zboku, alebo v profile". Okrem jedného, túto prioritu zaradili všetci opýtaní do najdôležitejšej štvrtiny, šesťdesiat percent ju zaradila na prvé miesto. Viac ako osemdesiat percent sa tiež zhodlo na druhej charakteristike "Silne stavaný, svalnatý, symetrický" a poslednej (16-tej) v dôležitosti "Koža by mala pevne obopínať telo".

Takmer všetci účastníci prieskumu sa zhodli na tom že "Zuby ... nožnicový alebo kliešťový zhryz" (charakteristika v prieskume dôležitosti určená na 14. mieste), nie je u tohto plemena veľkou prioritou, v kontexte s ostatnými dôležitými vlastnosťami.

Hodnotené chyby bullteriéra

Účastníci prieskumu tiež hodnotili poradie dôležitosti chýb. Číslo 1 je chyba najvážnejšie vnímaná, číslo 16 je vada s najmenšou dôležitosťou.

 1. Hlava nie je v tvare vajca ... nie je dostatočne vyplnená a profil neklesá v miernom oblúku smerom dolu

 2. Úzky hrudník ... chýba výrazná hĺbka

 3. Veľké oči, ktoré nie sú trojuholníkové

 4. Vykrivené predné nohy

 5. Klesnutá lopatka (bez výrazného sklonu)

 6. Pohyb nie je kompaktný a ucelený

 7. Mäkké zápästia, alebo roztvorené prsty

 8. Nohy sa nepohybujú rovnobežne, navzájom priamo k sebe

 9. Svetlo hnedé oči

 10. Krk je krátky alebo slabo osvalený

 11. Veľké hrubé uši

 12. Ňufák nie je ku špičke zošikmený nadol (tzv. "roman finish")

 13. Vysoko nasadený chvost

 14. Zhryz nie je nožnicový alebo kliešťový

 15. Vysoko nesený chvost

 16. Biely pes s nežiaducim znakom na tele (okrem hlavy)

Základné charakteristiky bullteriéra

Z pohľadu na najviac cenené prednosti a najvážnejšie hodnotené chyby je zrejmé, že dlhoroční chovatelia (ktorí sú zároveň rozhodcami), u bullteriéra vidia hlavu, respektíve jej tvar ako najurčujúcejšie. Bullteriér má mať vajcovitú hlavu, má byť silne stavaný, svalnatý a symetrický. Má mať dobre zaoblené telo s veľkou hĺbkou od kohútika k hrudnej kosti, silný rovný chrbát. Úzka hlava bez klabonosu, úzky hrudník, či veľké guľaté oči sú považované za významné chyby.

Obrysy tela bullteriéra

Chovatelia - rozhodcovia v prieskume tiež hodnotili 6 psov a 6 súk, iba podľa ich čiarových obrysov. Tieto krivky sú urobené z fotografií podľa skutočných psov, takže žiadna z nich nie je dokonalá. Všetci sú to dobrí jedinci, s rôznymi silnými stránkami. Spravte si malý test a pred ďalším čítaním, vyberte z obrázkov podľa osobných preferencií vášho Najkrajšieho psa a Najkrajšiu suku, Víťaza plemena (BOB) a Najkrajšieho z opačného pohlavia (BOS). My sme malý prieskum spravili medzi fanúšikmi a chovateľmi plemena na FACEBOOK-u.

bullteriér

6 KRIVIEK BULLTERIÉRA: PSY

Ako pes s najlepším priemerným ohodnotením a najviac prvými miestami vyšiel pes E. Takto znejú zdôvodnenia: "dobrá hlava a vyváženosť", "dobrá hĺbka hĺbka od kohútika k hrudnej kosti, dobrá dĺžka krku ... krátky chrbát", "rovná horná línia", "dobre nasadený a nesený chvost", "teriérsky typ", "kvadratický rámec, dobré predhrudie". Na druhom mieste sa umiestnil pes F pre tieto najčastejšie dôvody: "najbližšie sa približuje štandardu", "má najviac samčí výraz", "celkovo vyrovnaný, krátky chrbát, správna horná línia a nasadenie chvosta", "urastený, atletický, so správnym klabonosom", "dobre osvalený s dobrou konštrukciou tela", "silná hlava, silné stehná".

bullteriér

6 KRIVIEK BULLTERIÉRA: SUKY

Ako suka s najvyšším priemerným hodnotením bola označená suka D pre tieto dôvody: "nádherná hlava a krk, dobré kosti, vyrovnaná", "ideálne uši a ich osadenie", "excelentné nasadenie chvosta", "elegantná spodná krivka", "hlboký hrudník, dostatočná telesná hmota, silné kosti a stavba tela". Veľmi tesne za ňou skončila suka A, s argumentmi: "nádherná hlava, dobre umiestnený krk a ramená, celkovo vyrovnaná", "dobré predhrudie, dostatočne hrubé kosti a silná stavba tela", "parádna hĺbka od kohútika k hrudnej kosti, super laby, s perfektnými zápästiami", "najklasickejšie línie, najsilnejšia v type". Napriek jemne nižšiemu priemeru bodov, táto suka mala najviac prvých miest.

Víťazom plemena (BOB) bol podľa počtu dosiahnutých bodov pes E. Pes F mal o jeden hlas na BOB viac ako pes E, no celkovo mierne menej bodov. Iba dve suky boli označené hodnotiteľmi na BOB viac ako raz. Suka D tri krát a prekvapivo tiež suka B, aj keď v celkovom hodnotení medzi sukami skončila až štvrtá. Je zrejmé, že účastníkom prieskumu, ktorým sa páčila suka B, išli jednoznačne po tomto type: "ťažká silná suka s perfektným klabonosom a predhrudím". Pes E sa umiestnil na prvom mieste osemkrát, pes F sedemkrát. Suka A šesťkrát, suka D päťkrát. Pes A a suka C boli mimo stupienkov víťazov najčastejsie. Všetky jedince okrem psa E sa aspoň u jedného rozhodcu neumiestnili. Všetci psy okrem psa A sa aspoň raz ocitli na prvom mieste, teda aspoň jeden respondent si ich vybral. Tak isto je to pri sukách, okrem suky C, ktorú na prvé miesto nedal nikto.

Subjektívne poznámky účastníkov prieskumu

 • "Bullteriéry sú založení na troch veľmi odlišných typoch: Bulldog, Biely anglický teriér a Dalmatín. Je veľmi ťažké odchovať jedinca, ktorý má hrúbku a osvalenie ako bulldog, rýchlosť a atletickosť ako teriér a eleganciu a štýl ako dalmatín."

 • "Tvar a vyplnenie hlavy sú veľmi dôležité, keď je toto dobré, uši, oči a zuby sú druhoradé."

 • "Rozhodcovia, ktorí si vôbec nevšimajú biele fľaky na chrbtoch farebných psov, sú kreatívni pri interpretácii štandardu plemena."

 • "Rozhodcovia, ktorí si myslia, že bullteriéry by mali byť v kruhu ako sochy budú sklamaní. Niektorí sú lepšie vychovaní ako iní, ale sú to všetko klauni a majú radi zábavu. Skoro všetci majú super temperament. Majú veľký zmysel pre humor. Rozhodcovia by si mali v kruhu užívať pohľad na bullteriérov a usmievať sa spolu s nimi."

 • "Rozhodcovia by mali jedincov hodnotiť na základe ich predností a silných charakteristík, pretože ak toto robiť nebudú, bullteriér zovšednie na typ: normálny.

 • "Na stupienky víťazov by sa nemal dostať extrémne krásny pes, ktorý nemá typickú hlavu bullteriéra."

 • "K typu: Dobrý bullteriér ti svojim pohľadom vypáli diery do hrude!"

Text je súčasťou sekcie prevzatých článkov, jeho obsah sa nemusí zhodovať s názorom SBC.

PÔVODNÝ ČLÁNOK: THE CANINE CRONICLE

AUTOR ČLÁNKU: NIKKY RIGSBEE

VOĽNÝ PREKLAD: ONDREJ HORVÁTH

bottom of page