top of page

Článok

Uchovňovanie 02-09-2017, Stupava

Najbližšie uchovňovanie sa bude konať popri Špeciálnej výstave SBC, 2. septembra 2017 v športovej hale Sportpark, Nová ulica 64, 900 31 Stupava. Počas uchovňovania budú prednostne vybavení majitelia, ktorí vopred odošlú online prihlášku. Prihlášku môžu vyplniť aj majitelia, ktorí očakávajú splnenie podmienok (známka z výstavy SBC, výsledok zdravotného testu a pod.), až priamo na výstave, v deň uchovňovania. Prihlášku je potrebné odoslať najneskôr do 3 dní pred termínom uchovňovania.

Uchovňovanie bude prebiehať nasledovne: Bull terrier sa bude uchovňovať v priebehu posudzovania miniature bull terrier-a (po skončení Tried mladšieho dorastu a dorastu). Miniature bull terrier sa bude uchovňovať po skončení celej výstavy, teda aj všetkých súťaží.

K uznaniu chovnosti je potrebné:

1. Predloženie preukazu o pôvode psa (PP), vydaného FCI uznanou plemennou knihou, s prideleným číslom SPKP. Importovaní jedinci zo zahraničia musia byť zapísaní v SPKP.

2. Dosiahnutie vekovej hranice 12 mesiacov (pre psy a suky).

3. Absolvovanie aspoň jednej výstavy organizovanej klubom SBC po dovŕšení veku 12 mesiacov a dosiahnutie ocenenia "Výborný" u psov, a "Výborný" alebo "Veľmi dobrý" u súk.

4. Preukázanie sa DNA zdravotnými testami,

- pre plemeno bull terrier: PKD (Polycystic Kidney Disease)

- pre plemeno miniature bull terrier: PLL (Primary Lens Luxation).

Vyššie uvedené testy sa vykonávajú len jeden krát za život psa/suky. Výnimku tvoria jedince, ktorých obaja predkovia (otec a matka) majú toto vyšetrenie s výsledkom „clear“ - čistý. Takémuto jedincovi sa zapisuje “Clear by Parentage”. Uplatnenie “Clear by Parentage” k uznaniu chovnosti jedinca je možné najviac v troch za sebou idúcich generáciách, t. j. platí po generáciu prarodičov.

bottom of page