top of page

Článok

SBC: SPECIALTY SHOW, STUPAVA, SLOVENSKO /MBT: KEITH & ANGELA GOODWIN, UK/, 02-09-2017


SBC

ŠPECIÁLNA VÝSTAVA / SPECIALTY SHOW

Stupava, Slovensko

Miniature Bull Terrier - Rozhodcovia / Judges:

Keith Goodwin (UK, Ounsdale Bull Terriers)

Psy / Males

Angela Goodwin (UK, Ounsdale Bull Terriers)

Suky / Females

1. uzávierka / 1st entry close: 4.8.2017

2. uzávierka / 2nd entry close: 24.8.2017

Špeciálna výstava SBC 2017 sa konala 2. septembra, po prvýkrát na novom mieste, v športovej hale SportPark v Stupave a aj touto cestou ďakujeme personálu SportPark za vrelé prijatie. Pozvanie posudzovať prijali dlhoroční chovatelia, manželia Keith a Angela Goodwin-ovci (UK, Ounsdale Bull Terriers). Pozvaniu manželov Goodwin-ovcov predchádzala myšlienka zhodnotenia, kam sa chov bullteriéra a miniatúrneho bullteriéra na Slovensku posunul za poslednú dekádu rokov z pohľadu rozhodcu, nakoľko pán Keith Goodwin posudzoval našu Klubovú výstavu SBC 2008 na Kamennom Mlyne. Za prijatie pozvania sme o to radšej, že ako sa sám vyjadril, je to pravdepodobne jeho posledné posudzovanie na kontinente. Spätne nás tiež potešilo, že po výstave ocenil, ako náš chov napreduje. Návštevníci mali možnosť uvidieť v kruhu 78 bullteriérov a 31 miniatúrnych bulteriérov zo 6 krajín strednej Európy. Gratulujeme všetkým vystavovateľom a osobite všetkým víťazom.

Za fotografie ďakujeme PIDI (Tatiana & Ondrej Horváth). / All photos is thanks to PIDI (Tatiana & Ondrej Horváth).

Špeciálna výstava SBC 2017

Tam Tam Black Zóna Bulls

TAM TAM BLACK ZÓNA BULLS

Star Galev's Kapetown x Noblesa Zóna Bulls

Majiteľ / Owner: František Bilčík

Víťaz plemena (BOB) / Best Of Breed (BOB)

Víťaz špeciálnej výstavy pes / Specialty Show Winner Dog

Najkrajší slovenský miniature bull terrier / Best Slovak Bred Miniature Bull Terrier

Najkrajšia hlava / Best Head

Najkrajší pohyb / Best Movement

V 1, CAC (Víťaz triedy otvorenej psy) / Exc. 1, CAC (Open Class Dog Winner)

Extravert Eureka

EXTRAVERT EUREKA

Chaos Empire's Frederico x Speiread Southern Cross

Majiteľ / Owner: Patrícia Jaborníková & Nora Tatárová

Najkrajší z opačného pohlavia (BOS) / Best Opposite Sex (BOS)

Víťaz špeciálnej výstavy suka / Specialty Show Winner Bitch

V 1, CAC (Víťaz triedy otvorenej suky) / Exc. 1, CAC (Open Class Bitch Winner)

Zappy Zack Timar

ESPECIAL MBT FROM ENAMORADA

Nuestro's Diego x White-Hot MBT From Enamorada

Majiteľ / Owner: Elzbieta Tarnowska-Wyrwa

Najkrajší mladý jedinec (BOJ) / Best Of Junior (BOJ)

V 1, CAJC (Víťaz triedy mladých suky) / Exc. 1, CAJC (Junior Class Bitch Winner)

Greyna Lady Vopbull

NO NAME MARSO

Alter Ego Extravert x Check In Marso

Majiteľ / Owner: Klaudia Flimelová

Najkrajší dorast / Best Puppy

VN 1 (Víťaz triedy dorastu psy) / VP 1 (Puppy Class Dog Winner)

Celebrity Style Mithgard

FANCY MBT FROM ENAMORADA

Sweet Bazyl Chucho Topline x Gemini Parvati Chucho Topline

Majiteľ / Owner: Elzbieta Tarnowska-Wyrwa

Najkrajší mladší dorast / Best Minor Puppy

VN 1 (Víťaz triedy mladší dorast suky) / VP 1 (Minor Puppy Class Bitch Winner)

Perfect Pattern Timar

SUPER JACKPOT ZÓNA BULLS

Star Galev's Kapetown x Debora Zóna Bulls

Majiteľ / Owner: Jana Matiaszewska

V 1, CAC (Víťaz triedy šampiónov psy) / Exc. 1, CAC (Champion Class Dog Winner)

Rebelside Devil's Duke

LITTLE HANNIBAL VON HUNNEN-KÖNIG

Nuestro's Diego x Fehér Varázs Edda

Majiteľ / Owner: Attila Tompos

V 1, CAC (Víťaz triedy strednej psy) / Exc. 1, CAC (Intermediate Class Dog Winner)

Kondibull Lotti

BLACKBARRY LAFMI INDYGOU

Sweet San Salvador Chucho Topline x Emeritabull Black Inspire

Majiteľ / Owner: Lukáš Bumbál

V 1, CAC (Víťaz triedy strednej suky) / Exc. 1, CAC (Intermediate Class Bitch Winner)

Teiwgwyn White Chaos

CORLEONE JAMAICA INN DOMIN-JR

Extravert Alter Ego x Jamaica Inn Marso-Bull

Majiteľ / Owner: Andrea Ridošková

V 1, CAJC (Víťaz triedy mladých psy) / Exc. 1, CAJC (Junior Class Dog Winner)

Brindle Boom Crystal Jaw

BRINDLE BOOM CRYSTAL JAW

Tam Tam Black Zóna Bulls x Little Snow White Zóna Bulls

Majiteľ / Owner: Slávka Matiaszewska

VN 1 (Víťaz triedy mladší dorast psy) / VP 1 (Minor Puppy Class Dog Winner)

Výsledky / Results

Miniature Bull Terrier

Psy / Males

Trieda mladší dorast / Minor Puppy Class

VP 1 - BRINDLE BOOM CRYSTAL JAW

VP 2 - BRINDLE BOMB CRYSTAL JAW

Trieda dorastu / Puppy Class

VP 1, Najkrajší dorast / Best Puppy - NO NAME MARSO

VP 2 - ALVIN ASMODDEUS

Trieda mladých / Junior Class

Exc. 1, CAJC - CORLEONE JAMAICA INN DOMIN-JR

Exc. 2 - IT IS OD BENGA

Exc. 3 - MILKYWAY MINIATURE SPARTACUS

Trieda stredná / Intermediate Class

Exc. 1, CAC - LITTLE HANNIBAL VON HUNNEN-KÖNIG

Exc. 2, r.CAC - ABSOLUTE WAU CRYSTAL JAW

V.Good 3 - SMART ARNOLD ZLOTA BEJA

Trieda otvorená / Open Class

Exc. 1, CAC, Víťaz špeciálnej výstavy pes / Specialty Show Winner Dog, BOB,

Najkrajší slovenský miniature bull terrier / Best Slovak Bred Miniature Bull Terrier,

Najkrajšia hlava / Best Head, Najkrajší pohyb / Best Movement - TAM TAM BLACK ZÓNA BULLS

Exc. 2, r.CAC - HARLEY DAVIDSON OD BENGA

Exc. 3 - BOEING JAMAICA INN DOMIN-JR

V.Good 4 - YANNI HOUSE YULIUS CAESAR

V.Good - ARMANI SUNNY YAMINIBULL

Trieda šampiónov / Champion Class

Exc. 1, CAC - SUPER JACKPOT ZÓNA BULS

Exc. 2, r.CAC - MINI COOPER ZÓNA BULLS

Suky / Females

Trieda mladší dorast / Minor Puppy Class

VP 1, Najkrajší mladší dorast / Best Minor Puppy - FANCY MBT FROM ENAMORADA

VP 2 - FAMOUS MBT FROM ENAMORADA

Trieda mladých / Junior Class

Exc. 1, CAJC, BOJ - ESPECIAL MBT FROM ENAMORADA

Exc. 2 - COHIBA JAMAICA INN DOMIN-JR

Exc. 3 - XANADU GOLD ZÓNA BULLS

Exc. 4 - CESSNA JAMAICA INN DOMIN-JR

Exc. - CONIE JAMAICA INN DOMIN-JR

V.Good - COSA NOSTRA BIG MINI

V.Good - HAPPY-GO-LUCKY VENTURESOME

Trieda stredná / Intermediate Class

Exc. 1, CAC - BLACKBARRY LAFMI INDYGOU

Exc. 2, r.CAC - MARILYN MONROE VON HUNNEN-KÖNIG

Trieda otvorená / Open Class

Exc. 1, CAC, Víťaz špeciálnej výstavy suka / Specialty Show Winner Bitch, BOB - EXTRAVERT EUREKA

Exc. 2, r.CAC - BRILIANT JAMAICA INN DOMIN-JR

V.Good 3 - EXTRAVERT ESPERANZA

bottom of page