top of page

Článok

Lethal acrodermatitis (LAD)

Štítky: LETHAL ACRODERMATITIS, LAD, ZINCERS, SMRTEĽNÁ AKRODERMATITÍDA, ZINKOVIA

Smrteľná akrodermatitída (LAD)

Lethal acrodermatitis (LAD), teda smrteľná akrodermatitída u bullteriéra a miniatúrneho bullteriéra je vzácne metabolické ochorenie s autozomálne recesívnym typom dedičnosti. Ochorenie je smrteľné. Priemerné dožitie zinkov (z anglického "zincers"), ako sa chorým jedincom zvykne hovoriť, je rok a pol až dva roky - aj keď sa v posledných rokoch, vďaka šíreniu nových poznatkov medzi majiteľmi zinkov, podarilo viacerým ich život pomocou liekov a starostlivosti predĺžiť. LAD je pomerne nová choroba, ktorá sa skúmala len v posledných desaťročiach - prvý prípad bol zaznamenaný len v roku 1985. Až v decembri 2017 sa podarilo vedcom identifikovať túto mutáciu. Genetický test je chovateľom prístupný od januára 2018 v niekoľkých laboratóriach vo svete. Podľa priebežných údajov francúzskeho laboratória Antagene je zistených 46 % prenášačov u bullteriéra a 20 % prenášačov u miniatúrneho bullteriéra z doteraz otestovaných vzoriek. Veríme, že novodostupný test, pomôže chovateľom znížiť v populácii túto mutáciu už vo veľmi krátkom čase.

Zvyčajne je toto ochorenie možné u šteniat spozorovať už v prvých dňoch, no v niektorých prípadoch až v 8 - 12 týždňoch od ich narodenia. V mladom veku, nakoniec končí smrťou. Postihnutý jedinec nie je schopný absorbovať zinok, ktorý je dôležitý pre cca 300 metaloenzýmov. Tie sú dôležité pre mnoho metabolických procesov, ktoré sú potrebné pre normálne fungovanie metabolizmu a celkovo imunitného systému. Toto ochorenie je špecifické len pre plemená bull terrier a miniature bull terrier. (Pozn. U miniatúrnych bullteriérov je výskyt ochorenia v menšej miere - pravdepodobne sa prenieslo od bullteriérov cez "interbreeding").

Hoci mnohí autori vidia podobnosť medzi ochorením LAD u bullteriéra a tzv. zinkovou nedostatočnosťou (acrodermatitis enteropathica) u človeka, je potrebné zdôrazniť, že choroba, ktorá sa vyskytuje u ľudí, je dôsledkom zhoršenej absorpcie zinku z gastrointestinálneho traktu a môže sa liečiť orálnym podávaním jeho zlúčenín (napr. síran zinočnatý), zatiaľ čo jeho pravdepodobná príčina u bullteriérov je narušený metabolizmus tohto prvku, pretože jeho podávanie neprináša žiadne výsledky. Zinok je všeobecne prítomný vo všetkých tkanivách tela a je nevyhnutný pre rast a diferenciáciu buniek a najmä pre fungovanie imunitného systému. Nedostatok tohto prvku je príčinou kožných ochorení (dermatóz) u mnohých plemien, aj keď len u bullteriéra a miniatúrneho bullteriéra existuje v takto extrémnej forme ochorenia, akým je LAD. Vedci sa domnievajú, že nedostatok zinku u aljašského malamuta a sibírskeho husky je tiež genetického charakteru. Je ťažké jednoznačne určiť, či jedinou príčinou ochorenia LAD je narušená absorpcia zinku z čreva alebo ide o narušenie absorpcie a metabolizmu. Ukázalo sa však, že u LAD šteniec je zreteľne znížený nielen obsah zinku, ale aj medi, čo môže znamenať, že príčinou choroby LAD u bullteriéra a miniatúrneho bullteriéra je oveľa komplikovanejšia metabolická porucha. U LAD šteniec sa zistila aj leukocytóza - zníženie počtu lymfocytov a zvýšená hladina cholesterolu v krvi.

Väčšina zápalov kože je aj u zdravých jedincov spôsobená nedostatkom zinku, v dôsledku nesprávneho kŕmenia. Príliš vysoký obsah krmív obilných produktov bohatých na chitín a vápenaté soli môže spôsobiť zníženú absorpciu zinku z gastrointestinálneho traktu a v dôsledku toho kožné problémy.

Prejavom choroby LAD je oslabený imunitný systém a rôzne formy silných dermatitíd (zápalov kože). Neskôr sa prejavujú broncho-pneumónia, či hnačky ako dôsledok zlyhávania imunitného systému. Presný rozsah ochorenia v populácii bullteriérov a miniatúrnych bullteriérov budeme vedieť lepšie konštatovať, až po otestovaní dostatočne veľkej prieskumnej vzorky, nakoľko choroba bola doteraz diagnostikovaná len u malého množstva z narodených chorých šteniat - väčšina z nich uhynula, alebo bola utratená do pár dní po pôrode bez toho, aby bolo určené, že ide o ochorenie LAD.

Aké sú symptómy ochorenia LAD?

Choré šteňatá sú jednoznačne menšie ako zvyšok súrodencov, menej pohyblivé, slabšie a často veľmi ružové v dôsledku straty pigmentácie. Navyše sa zdajú byť veľmi nepokojné - sú hladné, pretože aj keď sa zdá, že sajú ako ich zdraví súrodenci, len nulový prírastok na váhe pred a po kŕmení, chovateľovi ukáže, že nie sú schopné prijať matkine mlieko. Už v priebehu 3 týždňov je zjavný veľkostný rozdiel medzi zdravým súrodencom a LAD šteňaťom. Po odstavení šteniat od mlieka a prechode na tuhú stravu, má LAD šteňa problém s prehĺtaním potravy, v dôsledku nesprávne vyvinutého podnebia, kedy sa mu naň tuhšia strava priliepa. Zaujímavé je, že postihnuté šteniatko môže byť na začiatku (vo veku 4 - 6 týždňov) agresívne, a je ho potrebné izolovať, kvôli hryzeniu súrodencov. Ako šteňa starne, jeho aktivita však klesá a reakcie na vonkajšie stimuly sa znižujú, stáva sa apatickým. Často nevie nájsť predmety. Čím ťažšie postihnutie, tým viac bude šteniatko spať. Niektoré šteňatá môžu mať zhoršený pohyb zadných končatín a chvosta. LAD šteňa má tendenciu stáť skôr na široko a má značný problém s koordináciou. Narodené farebné LAD šteňatá začnú v asi ôsmich týždňoch postupne strácať farbu (napr. trikolórne šteňa sa odfarbí na pieskovú až čokoládovú farbu).

Smrteľná akrodermatitída (LAD)

ZDROJ: BULLTERRIERSERWIS.PL

Vo veku približne 6 - 10 týždňov sa na pokožke začne vyskytovať erytém, ktorý sa v krátkom čase transformuje na povrchový hnisavý zápal kože, ktorý zvyšuje náchylnosť na rôzne bakteriálne infekcie a mykózy. LAD šteňaťu sa začínajú tvoriť kožné lézie medzi prstami, labky sú tvrdé a popraskané. Koža je suchá, na vankúšikoch sú viditeľné škvrny, vredy, pustuly a početné praskliny. Časť vankúšikov, ktorá nie je v priamom kontakte s podlahou je nadmerne stvrdnutá. To všetko vedie k rýchlo sa rozvíjajúcej deformácii labiek a pazúrov. Približne v rovnakom čase sa najmä na hlave, v oblasti očí, uší a ňufáka, objavujú rôzne lézie. Zápal vlasových korienkov je najvýraznejší na trecích miestach, najmä na bokoch, lakťoch a pätách. Často je tiež zjavne narušená zraková ostrosť chorých zvierat, pravdepodobne v dôsledku abnormálneho vývoja tretieho viečka. Srsť sa stáva matná a extrémne suchá.

Smrteľná akrodermatitída (LAD)

ZDROJ: CULTURABULLTERRIER.COM

V pomerne skorom štádiu ochorenia sa pozoruje silná hnačka - podľa závažnosti riedka až krvácajúca stolica - spôsobujúca dehydratáciu a vyčerpanie tela. Nestáva sa, že by postihnuté suky hárali, postihnutí psy majú naopak zvýšené libido. Vo veku okolo 15-tich mesiacov u postihnutého jedinca zvyčajne nastanú rôzne infekcie v dýchacích cestách (napr. neliečiteľná pneumónia) alebo infekcie v zažívacom systéme, čo následne vedie k smrti.

Čo je autozómovo recesívna dedičnosť?

LAD sa dedí autozómovo recesívnym spôsobom. To znamená, že postihnutý jedinec musí zdediť dve zmenené (mutované) kópie daného génu (tj. od každého z rodičov dostane po jednej zmenenej kópii génu) na to, aby sa choroba prejavila. Ak jedinec zdedí iba jednu zmenenú kópiu, a druhú kópiu génu má normálnu, je zdravým prenášačom („heterozygotom“), pretože normálna kópia génu funkčne kompenzuje kópiu zmenenú (mutovanú). U prenášača sa teda daná genetická porucha neprejaví, je iba nosičom jednej zmenenej kópie génu, popri jednej normálnej kópii z toho istého páru génov.

Ak sú obaja rodičia prenášačmi mutácie v rovnakom géne (obr. 1), môžu svojmu šteňaťu odovzdať buď normálny alebo mutovaný gén. K prenosu dochádza úplne náhodne, s rovnakou pravdepodobnosťou. Každé šteňa, ktorého rodičia sú prenášačmi mutácie v rovnakom géne, má 25 %-né riziko, že mutáciu zdedí od oboch rodičov a dôjde uňho k prejavom choroby a naopak, v 75 %-ách je možné, že sa choroba u potomka neprejaví. Rovnaká pravdepodobnosť platí pre každé ďalšie párenie týchto rodičov, a nie je ovplyvnená pohlavím šteniec ani výsledkami predchádzajúcich vrhov. U spomenutej 75 %-nej pravdepodobnosti nepostihnutých potomkov môžu nastať dve situácie. Je tu 50 %-né riziko, že potomok zdedí jednu kópiu mutovaného génu od svojich rodičov. Sú to tzv. zdraví prenášači jednej mutácie, podobne ako ich rodičia. A 25 %-ná pravdepodobnosť, že potomok bude tzv. čistý, teda že zdedí obe normálne kópie génu a nie je ani prenášačom mutácie do ďalších generácií. To, k akej kombinácii dôjde - či k prenosu jednej alebo dvoch kópií génu mutovaného či normálneho, je jav úplne náhodný. To znamená, že ak sa vo vrhu narodilo LAD šteňa, obaja rodičia sú prenášači - nositelia jedného mutovaného génu, ktorý spôsobuje ochorenie LAD (obr. 1). Príkladom autozómovo recesívnej choroby je tiež ochorenie primárnej luxácie šošovky (PLL) u miniatúrnych bullteriérov.

Ako sa postaviť k testovaniu na LAD z pohľadu chovateľstva?

Dr Brian E Hill, koordinátor pre zdravie plemena bull terrier v The Kennel Club zo Spojeného kráľovstva, poskytol členom anglického klubu The Bull Terrier Club stručné vysvetlenie ako chorobu LAD a možnosť testovania vnímať.

(Voľný preklad: Ondrej Horváth)

LAD znamená Lethal acrodematitis, dedičné ochorenie, ktorá je príznačné pre plemená bull terrier a miniature bull terrier. U každého z týchto plemien by sme ho už mali poznať, takže sa budem zaoberať iba stručne jeho charakteristikami. Ochorenie LAD je dedičné dvojito-recesívne, takže šteňatá, ktoré sú postihnuté ochorením LAD, sú výsledkom spojenia od dvoch prenášačov - matky aj otca. Obaja rodičia sú na pohľad úplne normálni. Postihnuté LAD šteňatá sú výrazne menšie ako ich súrodenci a sú veľmi náchylné na infekcie kože. Takéto šteňa je zjednodušene “chradmé”, nerastie podľa štandardu plemena. Afektované jedince nie sú schopné metabolizovať zinok a umelé doplnenie zinkom nepomáha; anglicky hovoriaci chovatelia ich preto začali vo všeobecnosti označovať ako "Zincys". Chovatelia sú zúfalí keď sa takéto šteňatá objavia vo vrhu po zdravých rodičoch. Môj posledný vrh, narodený v januári 2007, pozostával z piatich dobre zafarbených súk. Dve šli ku chovateľom a obe mali vo svojich vrhoch LAD šteňatá. Môže sa to stať každému! Teraz je tu k dispozícii genetický test na LAD. Čo by sme mali urobiť, aby sme zabránili narodeniu ďalších LAD šteniat?

Aby sme sa vyhli LAD šteňatám, MUSÍME OTESTOVAŤ, či obaja zamýšľaní rodičia nie sú prenášačmi mutácie génu na LAD. Takže musíme získať výsledky testovanej DNA od oboch rodičov. Ak obaja rodičia nemajú mutovaný gén, môžeme pokračovať a spáriť ich. Ak je jeden rodič čistý, ale druhý je prenášačom, môžeme pokračovať a spáriť ich, pretože sa nenarodia žiadne šteniatka s LAD. Niektorí chovatelia si môžu myslieť, že párenie prenášača s čistým jedincom by malo byť zakázané, ale génový fond bullteriéra a miniatúrneho bullteriéra je už teraz príliš malý a nemôžeme si dovoliť vylúčiť z chovu žiadnych dobrých zdravých jedincov, ktorí sú prenášačmi. Samozrejme, ak obaja plánovaní rodičia sú prenášači, budeme musieť vybrať iného krycieho psa, takého ktorý je čistý na mutovaný LAD gén. Je zrejmé, že chovatelia môžu robiť rozumné rozhodnutia pre chov - také, ktoré nevedú k LAD šteňatám iba vtedy, ak je známa LAD genetika oboch zamýšlaných rodičov. Z tohto dôvodu by mal byť The Kennel Club vyzvaný, aby prijal oficiálnu politiku v tomto prípade - a to, aby sa zverejňovali všetky výsledky LAD testov. Jednoduché riešenie, ak budú všetci spolupracovať, môžeme sa s touto škodlivou chorobou navždy rozlúčiť. Existuje jasná paralela v boji proti ochoreniu LAD a v boji proti ochoreniu primárnej luxácie šošovky (PLL) u miniatúrnych bullteriérov. Chovatelia "miníkov" nám ukázali cestu s PLL. Dúfam a očakávam, že chovatelia bullteriérov a miniatúrnych bullteriérov budú takto úspešní aj v boji proti LAD.

Kde sa dá LAD otestovať?

Test LAD momentálne poskytujú nasledovné laboratória (výsledok testu je zaslaný majiteľovi mailom, alebo poštou):

ZOZNAM LABORATÓRII, KTORÉ SA PODIEĽALI NA VÝSKUME:

  • Animal Health Trust, United Kingdom

  • Antagene, France

  • University of Bern, Switzerland

  • University of Helsinki, Finland

  • University of Liverpool, United Kingdom

  • University of Pennsylvania, USA

  • University of Rennes, France

  • University of Veterinary Medicine Vienna, Austria

POUŽITÁ LITERATÚRA:

AUTOR ČLÁNKU: TATIANA HORVÁTH

bottom of page