top of page

Článok

Made In Birmingham: A History of the Bull Terrier, David O. Harris (2. vydanie)


​ Najvýznamnejšia kniha pojednávajúca o histórii plemena Made In Birmingham: A History of the Bull Terrier z ruky američana, uznávaného chovateľa (Brummagem Bull Terriers), rozhodcu a spisovateľa Dr. David O. Harris-a (1942 - 2013) sa pripravuje na tlač druhého vydania.

Práva ku knihe autor zanechal svojej dlhoročnej priateľke pani Marianne Duchwaider, ktorá v súčasnosti pripravuje jej 2. vydanie, spolu s autorovým dodatkom, na ktorom pracoval v posledných rokoch života. Vytlačený bude iba presný počet kópii podľa dopredu objednaných a uhradených záväzných objednávok. Všetky výtlačky knihy budú ručne signované. Pani Duchwaider neplánuje ďalšie vydanie knihy, preto prosí všetkých záujemcov o túto unikátnu knihu, aby svoje objednávky nezabudli posielať najneskôr do 1. júla 2016.

Informácie o 2. vydaní

  • Kniha

tvrdá väzba, formát A4 (cca 2,5 kg), ručne signovaná, 608 strán (vrátane dodatku pána Davida O. Harris-a) s viac ako 500 fotografiami a ilustráciami, texty v anglickom jazyku

  • Cena

78,- € Prípadný zisk z predaja knihy bude venovaný na záchranu bullteriérov v núdzi.

  • Spôsob doručenia

1. osobné prevzatie na výstave International Weekend 2016 v Holandsku

2. poštou (cena poštovného bude účtovaná samostatne pred odoslaním knihy)

  • Uzávierka

Knihu si je možné objednať a zakúpiť najneskôr do 1. júla 2016.


Prečítajte si recenziu knihy od známeho kritika Bo Bengtson-a na webovom portále DOGCHANNEL.COM.

bottom of page