top of page

Článok

Členský poplatok 2018

Vážení členovia.

Pri príležitosti blížiaceho sa konca kalendárneho roku 2017, by sme Vám radi touto cestou pripomenuli, že členský poplatok pre rok 2018 je potrebné uhradiť do 31. decembra 2017. Po tomto dni uhrádza člen klubu poplatok ako nový člen (t. j. vrátane 7-eurového vstupného poplatku). Členský príspevok 2018 je v sume 17,- € pre všetkých riadnych a mimoriadnych členov bez rozdielu.

Členské poplatky pre rok 2018:

ČLEN SBC 2O17 = členský príspevok 2018

NOVÝ ČLEN = vstupný poplatok + členský príspevok 2018

vstupný poplatok ................................ 7,- €

členský príspevok 2018 .................... 17,- €

Platobné detaily:

IBAN SK30 6500 0000 0000 2055 1010

Poštová banka, a. s. (SWIFT kód: POBNSKBA)

Variabilný symbol: 201801

Špecifický symbol: 17xxx originálne číslo pridelené každému členovi spolu s členskou známkou (poskytuje ekonóm SBC)

Účel platby: meno a priezvisko, členský poplatok 2018

V prípade, že úhradu realizujete vkladom v Poštovej banke, a. s., eventuálne poštovou poukážkou na pošte, je potrebné uviesť pridelený špecifický symbol a potvrdenie o zaplatení poslať emailom na adresu WWW.SBC.SK@GMAIL.COM, inak úhradu nie je možné identifikovať a priradiť ku konkrétnemu členovi.

bottom of page