top of page

Článok

International Trophy, 24-02-2018, Coventry, UK


N.B.T.C.

Vážení členovia, 24. a 25. februára 2018 sa bude konať v anglickom Coventry najvýznamnejšia anglická výstava bullteriérov - The Bull Terrier Club Trophy Show Weekend. Súčasťou je aj nedeľná súťaž "International Trophy", kde môže každá krajina vyslať dvoch svojich zástupcov - jednu suku a jedného psa.

Prípadných záujemcov prosíme, aby poslali údaje o jedincoch, ktorých chcú nominovať, na klubový email bullterrierclubslovakia@gmail.com do piatku, 26. januára 2018.

Vybratí jedinci budú zverejnení na druhý deň, 27.1.2018. Uzávierka prihlášok v Anglicku je pre prihlasovanie poštou 3.2.2018 (platí dátum na pečiatke pošty) a pre online prihlásenie cez webový formulár 12.2.2018. Vybratí jedinci dostanú od klubu nominačný list podpísaný predsedom SBC a opečiatkovaný klubovou pečiatkou, ktorý priložia ku svojej prihláške (v prípade, že budete prihlášku vyplňovať cez pripravený formulár, nominačný list je treba poslať na email organizátora mbtjoanna@aol.com). Registračný formulár na výstavu (či už na prihlasovanie poštou, alebo online) môžete nájsť na stránke anglického klubu The Bull Terrier Club. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte prosím klub SBC cez emailovú adresu.

bottom of page