top of page

Článok

N.B.T.C. International Weekend, 10/11-11-2018, Leiden, Holandsko


N.B.T.C.

Slovakia Bullterrier Club si Vás touto cestou dovoľuje informovať o príprave zostavovania slovenského tímu do Súťaže krajín (Country Competition), ktorá sa bude konať dňa 11.11.2018.

Holandský klub bullteriérov N.B.T.C. každoročne usporadúva začiatkom novembra, v holandskom prímorskom mestečku Leiden, klubové výstavy plemena bull terrier, známe ako International Weekend (tento rok víkend vychádza na 10. a 11. novembra). V sobotu sa tu koná Klubová výstava bullteriérov - Championship Show, s udeľovanými titulmi CAC a r.CAC. V nedeľu sa koná Súťaž krajín - Country Competition. V súťaži súťažia za každú krajinu dvaja nominovaní bullteriéri (pozn. jedinec môže súťažiť len za krajinu, v ktorej sa narodil), v štyroch triedach: Psy do 2 rokov, Psy nad 2 roky, Suky do 2 rokov a Suky nad 2 roky. Výstavu posudzujú traja rozhodcovia, z ktorých každý má k dispozícii 1 až 12 bodov (bez 11-ky). Vyhráva tím, ktorý získa najviac bodov.

Na prihlásenie do Súťaže krajín nie je stanovená minimálna veková hranica, jedinec však musí mať platné očkovania. V prípade záujmu, o účasť v slovenskej reprezentácii, posielajte svoje prihlášky na klubový email reprezentacia@bullterrierclub.sk najneskôr do 30. septembra 2018.

Tak ako po minulé roky, tak aj teraz by bolo fantastické dať dokopy tím, ktorý bude na tejto významnej výstave reprezentovať Slovensko.

Prosím, prečítajte si podmienky výberu jedincov do tímu:

‐ Prihlásiť je možné iba psa, ktorého pôvod je zapísaný v SPKP (t. j. pes narodený na Slovensku). Prihlásiť sa môže aj majiteľ ‐ nečlen, ktorý vlastní takéhoto psa. Prihlásiť sa môže aj exportovaný jedinec (t. j. jedinec žijúci v zahraničí). ‐ Termín uzávierky je 30. september príslušného kalendárneho roka. ‐ Prihlášky je možné zasielať výhradne emailom. ‐ K prihláške majiteľ zašle kópiu rodokmeňa, fotografiu a výstavné výsledky jedinca (zoznam výstav a posudky), a to maximálne 5 výsledkov z klubových a špeciálnych výstav a maximálne 5 výsledkov z medzinárodných, národných, celoštátnych, svetových a európskych výstav. Do nominácie je možné prihlásiť aj jedinca bez výstavných výsledkov.

Výber reprezentácie

30% celkového hodnotenia pridelí zvolená komisia v zložení: Ivan Šlesar, Ondrej Horváth, Richard Pobočík, Július Hronec a Martin Lipták-Kováč. 70% hodnotenia je podľa výsledkov výstav a to podľa nasledovného kľúča: výstavné výsledky budú bodované podľa platného bodovacieho systému pre súťaž Top bull terrier SBC. Z bodov sa určí koeficent (priemerný počet bodov na výstavu) = body / počet výstav. Posudzujú sa samostatne body z tried Šteniat a Dorastu a samostatne body z tried Mladých, Strednej, Otvorenej a Šampiónov (viď. súťažné kategórie Top bull terrier SBC). V prípade kombinovaných bodov z oboch kategórii vo výstavnej sezóne (t. j. jedinec má v danom roku aj výstavy z tried dorastu aj výstavy z tried mladých), určia sa koeficienty pre obe kategórie (K1 a K2) a z nich sa určí priemerný výsledný koeficient = (K1+K2)/2. Pre kategóriu do 2 rokov sa akceptujú výsledky dosiahnuté: ‐ pre jedince narodené v kalendárnom roku príslušného ročníka ‐ od narodenia do 30. septembra príslušného roka ‐ pre jedince narodené rok predchádzajúci k príslušnemu ročníku ‐ od 30. septembra predchádzajúceho roka do 30. septembra príslušného roka Pre kategóriu nad 2 roky sa akceptujú výsledky dosiahnuté: ‐ z výstav nie starších ako 2 roky od príslušného ročníka (príklad: na nomináciu v roku 2018 bude zohľadnený najstarší výsledok max. z 1.1.2016) Výsledné koeficienty z výstavných výsledkov určia výstavné známky, ktoré budú tvoriť 70% výslednej známky. Členovia komisie zohľadnia exteriérové kvality jedincov podľa svojich preferencií bodovaním, z ktorého sa určia nominačné známky tvoriace 30% výslednej známky. Výsledné známky určia vybraných jedincov ako aj nominačné poradie. Záverečný výber, vrátane známok, výstavných výsledkov a bodovania jednotlivých členov komisie bude zverejnený na klubovej stránke najneskôr do 14. októbra príslušného kalendárneho roka.

Na členskej schôdzi SBC bola odsúhlasená podpora členom tímu a to v nasledovnej forme: finančná podpora 30,- € na každého psa, ktorý sa reálne zúčastní výstavy v Holandsku, k tomu týmové oblečenie tak isto v hodnote 30,- €.

Informácie o výstave

Miesto: Hotel Holiday Inn, Leiden

11.11.2018 - Country Competition

Nominovaní rozhodcovia:

Bas Bosch (Belgicko) Michele Sineri (Di Casa Sineri Bull Terriers, Taliansko) Vladimir Vukosasavljevic (Srbsko)

Triedy:

1. Psy do 2 rokov (2 reprezentanti + 1 náhradník)

2. Psy nad 2 roky (2 reprezentanti + 1 náhradník)

3. Suky do 2 rokov (2 reprezentantky + 1 náhradníčka)

4. Suky nad 2 roky (2 reprezentantky + 1 náhradníčka)

Výstavný poplatok: 0,- €. Prihlasovanie cez klubový email.

10.11.2018 - Championship show

Nominovaní rozhodcovia:

John Young (Bullyview Bull Terriers, UK)

PSY: Trieda dorastu, Trieda stredná, Trieda šampiónov, Trieda veteránov

Mandy Young (Bullyview Bull Terriers, UK)

PSY: Trieda šteniat, Trieda mladých, Trieda otvorená

Steve Walker (Astasia Bull Terriers, UK)

SUKY: Trieda dorastu, Trieda stredná, Trieda šampiónov, Trieda veteránov

Bill Lambert (Caliber Bull Terriers, UK)

SUKY: Trieda šteniat, Trieda mladých, Trieda otvorená

Na prihlásenie do triedy šteniat je požadovaný minimálny vek 4 mesiace v deň výstavy. Výstavný poplatok je

40,- € / psa (pre všetky triedy). Pri platbe na mieste je manipulačný poplatok + 10,- €. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať najneskôr do 20.00 hodiny 19. októbra vyplnením online PRIHLÁŠKY.

N.B.T.C. Country Competition 2016

bottom of page