top of page

Článok

Návrh zmeny Stanov, 06-11-2019

Vážení členovia SBC,

dovoľte nás informovať o zámere zvolať členskú schôdzu SBC, ktorá sa bude konať dňa 7.12.2019 v hoteli Agroinštitút v Nitre (pri výstavisku), pričom hodina začiatku konania schôdze (tak, aby nebola v kolízii s posudzovaním BT a MBT na MV v Nitre - 3x CACIB Nitradog) a program schôdze budú zverejnené na pozvánke, spôsobom a v lehote, v zmysle Stanov. Schôdza bude zvolaná ako mimoriadna, nakoľko na nej bude okrem bežnej ročnej agendy, prerokovaný aj návrh zmeny Stanov, v zmysle uznesenia členskej schôdze z 20.1.2018 v Nitre.

Návrh zmeny Stanov je zverejnený v odkaze: https://tinyurl.com/5n74hpzz.

Pripomienky a otázky k návrhu zmeny Stanov, ako aj návrhy do programu schôdze nám môžete doručovať najneskôr do 21.11.2019, v zmysle vášho prehlásenia o komunikácii na klubový email info@bullterrierclub.sk, alebo na poštovú adresu tajomníka uvedenú na internetových stránkach SBC.

bottom of page