top of page

Článok

Komisia pre Výber do Holandska 2020

Vážení členovia.

Na základe rozhodnutia mimoriadnej členskej schôdze 7.12.2019, bude voľba komisie pre Výber do Holandska 2020 prebiehať formou elektronického hlasovania, ktoré bude zvolané dňa 7. januára 2020.

Členovia SBC 2020 môžu posielať svoju kandidatúru do volieb na člena komisie najneskôr do 5. januára 2020 emailom na adresu INFO@BULLTERRIERCLUB.SK.

bottom of page