top of page

Článok

Uchovňovanie 19-03-2022, Nitra

Najbližšie uchovňovanie sa bude konať popri Špeciálnej výstave SBC, 19. marca 2022 na výstavisku v Agrokomplexe Nitra, Výstavná 4, 949 01 Nitra (vstup cez bránu B1 z Výstavnej ulice). Počas uchovňovania budú prednostne vybavení majitelia, ktorí vopred odošlú online prihlášku. Prihlášku môžu vyplniť aj majitelia, ktorí očakávajú splnenie podmienok (známka z výstavy SBC, výsledok zdravotného testu a pod.), až priamo na výstave, v deň uchovňovania. Prihlášku je potrebné odoslať najneskôr do 3 dní pred termínom uchovňovania.

Uchovňovanie bude prebiehať počas obednej prestávky a pokračovať bude po skončení výstavy. Nezabudnite si pripraviť vytlačené kópie preukazu o pôvode a výsledkov povinných DNA a zdravotných testov, ktoré odovzdáte poradcovi chovu pri uchovňovaní a originály k nahliadnutiu.


K uznaniu chovnosti je potrebné:

1. Predloženie preukazu o pôvode psa (PP), vydaného FCI uznanou plemennou knihou, s prideleným číslom SPKP. Importovaní jedinci zo zahraničia musia byť zapísaní v SPKP.

 

2. Dosiahnutie vekovej hranice 12 mesiacov (pre psy a suky).

 

3. Absolvovanie aspoň jednej výstavy organizovanej klubom SBC z Triedy mladých, Triedy strednej, Triedy otvorenej alebo Triedy šampiónov a dosiahnutie ocenenia "Výborný" u psov, a "Výborný" alebo "Veľmi dobrý" u súk.

 

4. Preukázanie sa DNA zdravotnými testami,

  • pre plemeno bull terrier: PKD (Polycystic Kidney Disease)

  • pre plemeno miniature bull terrier: PLL (Primary Lens Luxation).

Vyššie uvedené DNA zdravotné testy sa vykonávajú len jeden krát za život psa/suky. K uznaniu chovnosti jedinca sa požaduje výsledok testu „clear“ - čistý, alebo „carrier“ - prenášač. Výnimku vykonania DNA zdravotného testu tvoria jedince, ktorých obaja predkovia (otec a matka) majú toto vyšetrenie s výsledkom „clear“ - čistý. Takémuto jedincovi sa zapisuje “Clear by Parentage”. Uplatnenie “Clear by Parentage” k uznaniu chovnosti jedinca je možné najviac v troch za sebou idúcich generáciách, t. j. platí po generáciu prarodičov.

 

5. Preukázanie sa zdravotnými testami,

  • pre plemeno bull terrier: BAER (test sluchu)

  • pre plemeno miniature bull terrier: BAER (test sluchu).

Vyššie uvedený zdravotný test sa vykonáva len jeden krát za život psa/suky. K uznaniu chovnosti jedinca sa požaduje výsledok testu „+/+“ - obojstranne počujúci.

bottom of page