top of page

Článok

Informácia o príprave Výročnej členskej schôdze

Vážení členovia,


dovoľte nás informovať, o príprave Výročnej členskej schôdze v blízkej dobe, z dôvodu vzniku skráteného volebného obdobia volených orgánov klubu SBC podľa Stanov (čl. 13, bod 4.1 a čl. 16, bod 4.1), v dôsledku skrátenia výkonu funkcie nadpolovičnej väčšiny členov výboru.


Predmetom plánovanej Výročnej členskej schôdze budú voľby všetkých členov výboru, revíznej komisie a delegátov SBC do KR SPZ. Oznámenie o termíne a mieste konania schôdze SBC bude zverejnené na webovej stránke klubu a tiež zaslané členom klubu v zmysle ich zvoleného spôsobu komunikácie s SBC.


S pozdravom,


Výbor SBC

bottom of page