top of page

Článok

Členský poplatok 2024

Vážení členovia.

Pri príležitosti blížiaceho sa konca kalendárneho roku 2023, by sme Vám radi touto cestou pripomenuli, že členský poplatok pre rok 2024 je potrebné uhradiť do 31. decembra 2023. Po tomto dni uhrádza člen klubu poplatok ako nový člen (t. j. vrátane 12-eurového vstupného poplatku). Členský príspevok 2024 je v sume 22,- € pre všetkých riadnych a podporujúcich členov bez rozdielu.

Členské poplatky pre rok 2024:

ČLEN SBC 2023 = členský príspevok 2024

NOVÝ ČLEN = vstupný poplatok + členský príspevok 2024

vstupný poplatok ................................ 12,- €

členský príspevok 2024 .................... 22,- €

Platobné detaily:

IBAN SK30 6500 0000 0000 2055 1010

Poštová banka, a. s. (SWIFT kód: POBNSKBA)

Variabilný symbol: 202401

Špecifický symbol: 23xxx originálne číslo pridelené každému členovi spolu s členskou známkou (poskytuje matrikár SBC)

Účel platby: meno a priezvisko, členský poplatok 2024

V prípade, že úhradu realizujete vkladom v Poštovej banke, a. s., eventuálne poštovou poukážkou na pošte, je potrebné uviesť pridelený špecifický symbol a potvrdenie o zaplatení poslať emailom na adresu EKONOM@BULLTERRIERCLUB.SK, inak úhradu nie je možné identifikovať a priradiť ku konkrétnemu členovi.

Comments


bottom of page