top of page

Článok

Top bull terrier SBC 2022


Top bull terrier SBC 2022


Top miniature bull terrier SBC 2022


Výsledky / Results

Top bull terrier SBC - pes 2022 / dog 2022

XAMPARI ARNOLD SCHWARZENEGER

529 bodov (40 výstav) / 529 points (40 dog shows), K = 13,23

Top bull terrier SBC - suka 2022 / bitch 2022

BRICKFIELD DIVING CATCH

202 bodov (19 výstav) / 202 points (19 dog shows), K = 10,63

Top bull terrier SBC - nádej 2022 / puppy 2022

CHANSON MITHGARD

112 bodov (8 výstav) / 112 points (8 dog shows), K = 14,00

Top bull terrier SBC - veterán 2022 / veteran 2022

ELEKTRA RASELS BULL

20 bodov (2 výstavy) / 20 points (2 dog shows), K = 10,00

Top miniature bull terrier SBC - pes 2022 / dog 2022

GOLDENWIN CRYSTAL JAW

227 bodov (18 výstav) / 227 points (18 dog shows), K = 12,61

Top miniature bull terrier SBC - suka 2022 / bitch 2022

EXTRAVERT ONLINE

106 bodov (8 výstav) / 106 points (8 dog shows), K = 13,25

Top miniature bull terrier SBC - nádej 2022 / puppy 2022

BUGATTI DIVO GATTACA

56 bodov (7 výstav) / 56 points (7 dog shows), K = 8,00

Top miniature bull terrier SBC - veterán 2022 / veteran 2022

DARLING SORROWFULL SIGHT

19 bodov (3 výstavy) / 19 points (3 dog shows), K = 6,33

Bull Terrier

Top bull terrier SBC - pes 2022 / dog 2022

1. miesto - 529 bodov (40 výstav) / 1st place - 529 points (40 dog shows)

K = 13,23 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Xampari Arnold Schwarzeneger

SGCH SK, CH VÝST SK, GCH SK, CH SK XAMPARI ARNOLD SCHWARZENEGER

CH SK Teirwgwyn White Chaos x Family Song's Xampari

Dátum narodenia / D. O. B.: 23.01.2020

Majiteľ / Owner: Jana Oravcová & Filip Ludvigh

34 výstav pre všetky plemená / 34 all breeds dog shows:

28x Exc. 1 + CAC, 4x Exc. 2 + r.CAC, 1x Exc. 2 (PL), 1x Exc. 1, 20x CACIB, 7x r.CACIB, 12x BOB, 4x BOS, 1x BIG 2.

6 výstav plemien BT + MBT s CAC / 6 CAC BT + MBT breeds dog shows:

1x Exc. 2 + r.CAC, 2x Exc. 4, 3x Exc.

2. miesto - 126 bodov (14 výstav) / 2nd place - 126 points (14 dog shows)

K = 9,00 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Rasels Bull Pinch Of Magic

CH RS, JCH SK RASELS BULL PINCH OF MAGIC

CH SK Teirwgwyn White Chaos x Rasels bull Zeppelin

Dátum narodenia / D. O. B.: 25.07.2020

Majiteľ / Owner: Tatiana Pažická

10 výstav pre všetky plemená / 10 all breeds dog shows:

7x Exc. 1 + CAC, 3x Exc. 2 + r.CAC, 3x CACIB, 3x r.CACIB, 1x BOS

4 výstavy plemien BT + MBT s CAC / 4 CAC BT + MBT breeds dog shows:

1x Exc. 1 + CAC, 1x Exc. 4, 2x Exc.

3. miesto - 63 bodov (8 výstav) / 3rd place - 53 points (8 dog shows)

K = 7,88 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Bonaparte Amikanto

GCH SK, CH IS, CH SK BONAPARTE AMIKANTO

Ragnarok Forseti x Ambra Amikanto

Dátum narodenia / D. O. B.: 02.11.2017

Majiteľ / Owner: Jana Kubínová

1 výstava pre všetky plemená / 1 all breeds dog show:

1x Exc. 1 + CAC, 1x r.CACIB

7 výstav plemien BT + MBT s CAC / 7 CAC BT + MBT breeds dog shows:

2x Exc. 1 + CAC, 2x Exc. 2 + r.CAC, 1x Exc. 4, 2x Exc., 1x Klubový víťaz / Club Winner, 1x BOS

4. miesto - 34 bodov (8 výstav) / 4th place - 34 points (8 dog shows)

K = 4,25 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Escalade Amikanto

ESCALADE AMIKANTO

CH SK Rasels bull Templar x Ambra Amikanto

Dátum narodenia / D. O. B.: 23.05.2021

Majiteľ / Owner: Michal Druga

2 výstavy pre všetky plemená / 2 all breeds dog shows:

2x Exc. 1 + CAJC

6 výstav plemien BT + MBT s CAC / 6 CAC BT + MBT breeds dog shows:

2x Exc 2 + r.CAC, 1x Exc 2 (JC), 1x Exc. 3, 3x Exc.

Top bull terrier SBC - suka 2022 / bitch 2022

1. miesto - 202 bodov (19 výstav) / 1st place - 202 points (19 dog shows)

K = 10,63 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Brickfield Diving Catch

GCH SK, CH HU, CH SK, JCH SK BRICKFIELD DIVING CATCH

CH PL-BG, JCH PL Caranthir Buteo x Brickfield Bread & Butter

Dátum narodenia / D. O. B.: 29.02.2020

Majiteľ / Owner: Jarmila Pittnerová

6 výstav pre všetky plemená / 6 all breeds dog shows:

6x Exc. 1 + CAC, 3x CACIB, 3x r.CACIB, 2x BOB, 1x BOS

12 výstav plemien BT + MBT s CAC / 12 CAC BT + MBT breeds dog shows:

6x Exc. 1 + CAC, 2x Exc. 2 + r.CAC, 3x Exc. 3, 1x Exc. 4, 1x Klubový víťaz / Club Winner, 1x Víťaz špeciálnej výstavy / Specialty Show Winner, 1x BOS

1 výstava plemien BT + MBT bez CAC / 1 no-CAC BT + MBT breeds dog show:

1x Exc.

2. miesto - 134 bodov (10 výstav) / 2nd place - 134 points (10 dog shows)

K = 13,40 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Coco Angel Scream

JCH SK COCO ANGEL SCREAM

Gauner Mithgard x Asefiel Angel Scream

Dátum narodenia / D. O. B.: 01.07.2021

Majiteľ / Owner: Jana Chovancová

8 výstav pre všetky plemená / 8 all breeds dog shows:

3x Exc. 1 + CAJC, 2x BOJ, 4x Exc. 1 + CAC, 1x Exc. 2 + r.CAC, 3x CACIB, 1x r.CACIB, 2x BOB, 2x BOS

2 výstavy plemien BT + MBT s CAC / 2 CAC BT + MBT breeds dog shows:

2x Exc. 3

3. miesto - 108 bodov (10 výstav) / 3rd place - 108 points (10 dog shows)

K = 10,80 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Wild Coast Deepsea

WILD COAST DEEPSEA

Bullistorgame Bomber x Camouflage Lady Mithgard

Dátum narodenia / D. O. B.: 29.01.2021

Majiteľ / Owner: Marek Chovanec

8 výstav pre všetky plemená / 8 all breeds dog shows:

1x Exc. 1 + CAJC, 1x BOJ, 4x Exc. 1 + CAC, 2x Exc. 2 (JC), 1x Exc. 3, 4x CACIB, 1x BOB, 3x BOS

2 výstavy plemien BT + MBT s CAC / 2 CAC BT + MBT breeds dog shows:

2x Exc.

4. miesto - 103 bodov (13 výstav) / 4th place - 103 points (13 dog shows)

K = 7,92 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Xampari Angel Pipa

XAMPARI ANGEL PIPA

CH SK Teirwgwyn White Chaos x Family Song's Xampari

Dátum narodenia / D. O. B.: 23.01.2020

Majiteľ / Owner: Branislav Ďuriš

9 výstav pre všetky plemená / 9 all breeds dog shows:

8x Exc. 1 + CAC, 1x Exc., 3x CACIB, 1x r.CACIB, 1x BOB, 2x BOS

4 výstavy plemien BT + MBT s CAC / 4 CAC BT + MBT breeds dog shows:

1x Exc. 3, 3x Exc.

5. miesto - 86 bodov (10 výstav) / 5th place - 86 points (10 dog shows)

K = 8,60 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Blackberry Kronos Bull

BLACKBERRY KRONOS BULL

SKS CH, GCH SK, CH SK, JCH SK Alex Alert Argo Bull x Darling Kovo's Gladiators

Dátum narodenia / D. O. B.: 07.01.2021

Majiteľ / Owner: Mária Škodáková

9 výstav pre všetky plemená / 9 all breeds dog shows:

3x Exc. 1 + CAJC, 3x BOJ, 4x Exc. 1 + CAC, 1x Exc. 2 (JC), 3x r.CACIB,

1 výstava plemien BT + MBT s CAC / 1 CAC BT + MBT breeds dog show:

1x Exc.

6. miesto - 43 bodov (9 výstav) / 6th place - 43 points (9 dog shows)

K = 4,78 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Cukina Amikanto

CH SK, JCH SK CUKINA AMIKANTO

Bilboen Young Gun at Bullyview x Ambra Amikanto

Dátum narodenia / D. O. B.: 11.12.2019

Majiteľ / Owner: Jana Kubínová

2 výstavy pre všetky plemená / 2 all breeds dog shows:

2x Exc. 2 + r.CAC

7 výstav plemien BT + MBT s CAC / 1 CAC BT + MBT breeds dog shows:

2x Exc. 1 + CAC, 3x Exc. 2 + r.CAC, 1x Exc. 4, 1x Exc.

7. miesto - 33 bodov (5 výstav) / 7th place - 33 points (5 dog shows)

K = 6,60 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Chanson Mithgard

PuppyCH SK CHANSON MITHGARD

CH SK Gauner Mithgard x CH HU Excellence Mithgard

Dátum narodenia / D. O. B.: 01.11.2021

Majiteľ / Owner: Magdaléna Šándorová

5 výstav pre všetky plemená / 5 all breeds dog shows:

2x Exc. 1 + CAJC, 2x BOJ, 2x Exc. 2 (JC), 1x Exc.

8. miesto - 23 bodov (8 výstav) / 8th place - 2š points (8 dog shows)

K = 2,88 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Dot Com Amikanto

DOT COM AMIKANTO

Pampalini Daidalos x Bazooka Amikanto

Dátum narodenia / D. O. B.: 08.12.2020

Majiteľ / Owner: Jana Kubínová

8 výstav plemien BT + MBT s CAC / 7 CAC BT + MBT breeds dog shows:

1x Exc. 2 + r.CAC, 5x Exc. 3, 2x Exc.

Top bull terrier SBC - nádej 2022 / puppy 2022