top of page

Článok

Top bull terrier SBC 2022


Top bull terrier SBC 2022


Top miniature bull terrier SBC 2022


Výsledky / Results

Top bull terrier SBC - pes 2022 / dog 2022

XAMPARI ARNOLD SCHWARZENEGER

529 bodov (40 výstav) / 529 points (40 dog shows), K = 13,23

Top bull terrier SBC - suka 2022 / bitch 2022

BRICKFIELD DIVING CATCH

202 bodov (19 výstav) / 202 points (19 dog shows), K = 10,63

Top bull terrier SBC - nádej 2022 / puppy 2022

CHANSON MITHGARD

112 bodov (8 výstav) / 112 points (8 dog shows), K = 14,00

Top bull terrier SBC - veterán 2022 / veteran 2022

ELEKTRA RASELS BULL

20 bodov (2 výstavy) / 20 points (2 dog shows), K = 10,00

Top miniature bull terrier SBC - suka 2022 / bitch 2022

EXTRAVERT ONLINE

106 bodov (8 výstav) / 106 points (8 dog shows), K = 13,25

Top miniature bull terrier SBC - pes 2022 / dog 2022

GOLDENWIN CRYSTAL JAW

227 bodov (18 výstav) / 227 points (18 dog shows), K = 12,61

Top miniature bull terrier SBC - nádej 2022 / puppy 2022

BUGATTI DIVO GATTACA

56 bodov (7 výstav) / 56 points (7 dog shows), K = 8,00

Top miniature bull terrier SBC - veterán 2022 / veteran 2022

DARLING SORROWFULL SIGHT

19 bodov (3 výstavy) / 19 points (3 dog shows), K = 6,33

Bull Terrier

Top bull terrier SBC - pes 2022 / dog 2022

1. miesto - 529 bodov (40 výstav) / 1st place - 529 points (40 dog shows)

K = 13,23 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Xampari Arnold Schwarzeneger

SGCH SK, CH VÝST SK, GCH SK, CH SK XAMPARI ARNOLD SCHWARZENEGER

CH SK Teirwgwyn White Chaos x Family Song's Xampari

Dátum narodenia / D. O. B.: 23.01.2020

Majiteľ / Owner: Jana Oravcová & Filip Ludvigh

34 výstav pre všetky plemená / 34 all breeds dog shows:

28x Exc. 1 + CAC, 4x Exc. 2 + r.CAC, 1x Exc. 2 (PL), 1x Exc. 1, 20x CACIB, 7x r.CACIB, 12x BOB, 4x BOS, 1x BIG 2.

6 výstav plemien BT + MBT s CAC / 6 CAC BT + MBT breeds dog shows:

1x Exc. 2 + r.CAC, 2x Exc. 4, 3x Exc.

2. miesto - 126 bodov (14 výstav) / 2nd place - 126 points (14 dog shows)

K = 9,00 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Rasels Bull Pinch Of Magic

CH RS, JCH SK RASELS BULL PINCH OF MAGIC

CH SK Teirwgwyn White Chaos x Rasels bull Zeppelin

Dátum narodenia / D. O. B.: 25.07.2020

Majiteľ / Owner: Tatiana Pažická

10 výstav pre všetky plemená / 10 all breeds dog shows:

7x Exc. 1 + CAC, 3x Exc. 2 + r.CAC, 3x CACIB, 3x r.CACIB, 1x BOS

4 výstavy plemien BT + MBT s CAC / 4 CAC BT + MBT breeds dog shows:

1x Exc. 1 + CAC, 1x Exc. 4, 2x Exc.

3. miesto - 63 bodov (8 výstav) / 3rd place - 53 points (8 dog shows)

K = 7,88 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Bonaparte Amikanto

GCH SK, CH IS, CH SK BONAPARTE AMIKANTO

Ragnarok Forseti x Ambra Amikanto

Dátum narodenia / D. O. B.: 02.11.2017

Majiteľ / Owner: Jana Kubínová

1 výstava pre všetky plemená / 1 all breeds dog show:

1x Exc. 1 + CAC, 1x r.CACIB

7 výstav plemien BT + MBT s CAC / 7 CAC BT + MBT breeds dog shows:

2x Exc. 1 + CAC, 2x Exc. 2 + r.CAC, 1x Exc. 4, 2x Exc., 1x Klubový víťaz / Club Winner, 1x BOS

4. miesto - 34 bodov (8 výstav) / 4th place - 34 points (8 dog shows)

K = 4,25 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Escalade Amikanto

ESCALADE AMIKANTO

CH SK Rasels bull Templar x Ambra Amikanto

Dátum narodenia / D. O. B.: 23.05.2021

Majiteľ / Owner: Michal Druga

2 výstavy pre všetky plemená / 2 all breeds dog shows:

2x Exc. 1 + CAJC

6 výstav plemien BT + MBT s CAC / 6 CAC BT + MBT breeds dog shows:

2x Exc 2 + r.CAC, 1x Exc 2 (JC), 1x Exc. 3, 3x Exc.

Top bull terrier SBC - suka 2022 / bitch 2022

1. miesto - 202 bodov (19 výstav) / 1st place - 202 points (19 dog shows)

K = 10,63 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Brickfield Diving Catch

GCH SK, CH HU, CH SK, JCH SK BRICKFIELD DIVING CATCH

CH PL-BG, JCH PL Caranthir Buteo x Brickfield Bread & Butter

Dátum narodenia / D. O. B.: 29.02.2020

Majiteľ / Owner: Jarmila Pittnerová

6 výstav pre všetky plemená / 6 all breeds dog shows:

6x Exc. 1 + CAC, 3x CACIB, 3x r.CACIB, 2x BOB, 1x BOS

12 výstav plemien BT + MBT s CAC / 12 CAC BT + MBT breeds dog shows:

6x Exc. 1 + CAC, 2x Exc. 2 + r.CAC, 3x Exc. 3, 1x Exc. 4, 1x Klubový víťaz / Club Winner, 1x Víťaz špeciálnej výstavy / Specialty Show Winner, 1x BOS

1 výstava plemien BT + MBT bez CAC / 1 no-CAC BT + MBT breeds dog show:

1x Exc.

2. miesto - 134 bodov (10 výstav) / 2nd place - 134 points (10 dog shows)

K = 13,40 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Coco Angel Scream

JCH SK COCO ANGEL SCREAM

Gauner Mithgard x Asefiel Angel Scream

Dátum narodenia / D. O. B.: 01.07.2021

Majiteľ / Owner: Jana Chovancová

8 výstav pre všetky plemená / 8 all breeds dog shows:

3x Exc. 1 + CAJC, 2x BOJ, 4x Exc. 1 + CAC, 1x Exc. 2 + r.CAC, 3x CACIB, 1x r.CACIB, 2x BOB, 2x BOS

2 výstavy plemien BT + MBT s CAC / 2 CAC BT + MBT breeds dog shows:

2x Exc. 3

3. miesto - 108 bodov (10 výstav) / 3rd place - 108 points (10 dog shows)

K = 10,80 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Wild Coast Deepsea

WILD COAST DEEPSEA

Bullistorgame Bomber x Camouflage Lady Mithgard

Dátum narodenia / D. O. B.: 29.01.2021

Majiteľ / Owner: Marek Chovanec

8 výstav pre všetky plemená / 8 all breeds dog shows:

1x Exc. 1 + CAJC, 1x BOJ, 4x Exc. 1 + CAC, 2x Exc. 2 (JC), 1x Exc. 3, 4x CACIB, 1x BOB, 3x BOS

2 výstavy plemien BT + MBT s CAC / 2 CAC BT + MBT breeds dog shows:

2x Exc.

4. miesto - 103 bodov (13 výstav) / 4th place - 103 points (13 dog shows)

K = 7,92 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Xampari Angel Pipa

XAMPARI ANGEL PIPA

CH SK Teirwgwyn White Chaos x Family Song's Xampari

Dátum narodenia / D. O. B.: 23.01.2020

Majiteľ / Owner: Branislav Ďuriš

9 výstav pre všetky plemená / 9 all breeds dog shows:

8x Exc. 1 + CAC, 1x Exc., 3x CACIB, 1x r.CACIB, 1x BOB, 2x BOS

4 výstavy plemien BT + MBT s CAC / 4 CAC BT + MBT breeds dog shows:

1x Exc. 3, 3x Exc.

5. miesto - 86 bodov (10 výstav) / 5th place - 86 points (10 dog shows)

K = 8,60 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Blackberry Kronos Bull

BLACKBERRY KRONOS BULL

SKS CH, GCH SK, CH SK, JCH SK Alex Alert Argo Bull x Darling Kovo's Gladiators

Dátum narodenia / D. O. B.: 07.01.2021

Majiteľ / Owner: Mária Škodáková

9 výstav pre všetky plemená / 9 all breeds dog shows:

3x Exc. 1 + CAJC, 3x BOJ, 4x Exc. 1 + CAC, 1x Exc. 2 (JC), 3x r.CACIB,

1 výstava plemien BT + MBT s CAC / 1 CAC BT + MBT breeds dog show:

1x Exc.

6. miesto - 43 bodov (9 výstav) / 6th place - 43 points (9 dog shows)

K = 4,78 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Cukina Amikanto

CH SK, JCH SK CUKINA AMIKANTO

Bilboen Young Gun at Bullyview x Ambra Amikanto

Dátum narodenia / D. O. B.: 11.12.2019

Majiteľ / Owner: Jana Kubínová

2 výstavy pre všetky plemená / 2 all breeds dog shows:

2x Exc. 2 + r.CAC

7 výstav plemien BT + MBT s CAC / 1 CAC BT + MBT breeds dog shows:

2x Exc. 1 + CAC, 3x Exc. 2 + r.CAC, 1x Exc. 4, 1x Exc.

7. miesto - 33 bodov (5 výstav) / 7th place - 33 points (5 dog shows)

K = 6,60 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Chanson Mithgard

PuppyCH SK CHANSON MITHGARD

CH SK Gauner Mithgard x CH HU Excellence Mithgard

Dátum narodenia / D. O. B.: 01.11.2021

Majiteľ / Owner: Magdaléna Šándorová

5 výstav pre všetky plemená / 5 all breeds dog shows:

2x Exc. 1 + CAJC, 2x BOJ, 2x Exc. 2 (JC), 1x Exc.

8. miesto - 23 bodov (8 výstav) / 8th place - 2š points (8 dog shows)

K = 2,88 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Dot Com Amikanto

DOT COM AMIKANTO

Pampalini Daidalos x Bazooka Amikanto

Dátum narodenia / D. O. B.: 08.12.2020

Majiteľ / Owner: Jana Kubínová

8 výstav plemien BT + MBT s CAC / 7 CAC BT + MBT breeds dog shows:

1x Exc. 2 + r.CAC, 5x Exc. 3, 2x Exc.

Top bull terrier SBC - nádej 2022 / puppy 2022

1. miesto - 112 bodov (8 výstav) / 1st place - 112 points (8 dog shows)

K = 14,00 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Chanson Mithgard

PuppyCH SK CHANSON MITHGARD

CH SK Gauner Mithgard x CH HU Excellence Mithgard

Dátum narodenia / D. O. B.: 01.11.2021

Majiteľ / Owner: Magdaléna Šándorová

7 výstav pre všetky plemená / 7 all breeds dog shows:

6x VP 1, 4x Najkrajší mladý dorast / Best Minor Puppy

2 výstavy plemien BT + MBT s CAC / 2 CAC BT + MBT breeds dog shows:

1x VP 1, 1x Najkrajší mladý dorast / Best Minor Puppy, 1x VP 2

2. miesto - 54 bodov (3 výstavy) / 2nd place - 54 points (3 dog shows)

K = 18,00 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Calypso Kronos Bull

CALYPSO KRONOS BULL

C.I.B, CH-BG-SK, JCH PL Caranthir Buteo x Darling Kovo's Gladiators

Dátum narodenia / D. O. B.: 18.11.2021

Majiteľ / Owner: Roman Záhorec + Marek Košút

3 výstavy pre všetky plemená / 3 all breeds dog shows:

3x VP 1, 3x Najkrajší dorast / Best Puppy

3. miesto - 44 bodov (3 výstavy) / 3rd place - 44 points (3 dog shows)

K = 14,67 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Cassiopea Kronos Bull

CASSIOPEA KRONOS BULL

C.I.B, CH-BG-SK, JCH PL Caranthir Buteo x Darling Kovo's Gladiators

Dátum narodenia / D. O. B.: 18.11.2021

Majiteľ / Owner: Roman Záhorec + Mária Stašjaková

3 výstavy pre všetky plemená / 3 all breeds dog shows:

3x VP 1, 2x Najkrajší mladý dorast / Best Minor Puppy

4. miesto - 40 bodov (4 výstavy) / 4th place - 40 points (4 dog shows)

K = 10,00 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Cooper Kronos Bull

COOPER KRONOS BULL

C.I.B, CH-BG-SK, JCH PL Caranthir Buteo x Darling Kovo's Gladiators

Dátum narodenia / D. O. B.: 18.11.2021

Majiteľ / Owner: Marek Medveď

3 výstavy pre všetky plemená / 3 all breeds dog shows:

3x VP 3, 1x Najkrajší mladý dorast / Best Minor Puppy

1 výstava plemien BT + MBT s CAC / 1 CAC BT + MBT breeds dog show:

1x VP 2

5. miesto - 40 bodov (5 výstav) / 5th place - 40 points (5 dog shows)

K = 8,00 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Fíííha Amikanto

FÍÍÍHA AMIKANTO

Satyricon's Hammer Time x Bazooka Amikanto

Dátum narodenia / D. O. B.: 25.01.2022

Majiteľ / Owner: Jana Kubínová

5 výstav plemien BT + MBT s CAC / 5 CAC BT + MBT breeds dog shows:

2x VP 1, 1x VP 2, 2x VP 3, 1x Najkrajší dorast / Best Puppy

6. miesto - 24 bodov (3 výstavy) / 6th place - 24 points (3 dog shows)

K = 8,00 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Colossus Kronos Bull

COLOSSUS KRONOS BULL

C.I.B, CH-BG-SK, JCH PL Caranthir Buteo x Darling Kovo's Gladiators

Dátum narodenia / D. O. B.: 18.11.2021

Majiteľ / Owner: Roman Záhorec + Michaela Valová

2 výstavy pre všetky plemená / 2 all breeds dog shows:

2x VP 1

1 výstava plemien BT + MBT s CAC / 1 CAC BT + MBT breeds dog show:

1x VP 1

Top bull terrier SBC - veterán 2022 / veteran 2022

1. miesto - 20 bodov (2 výstavy) / 1st place - 20 points (2 dog show)

K = 10,00 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Elektra Rasels bull

C.I.B., GCH SK, CH SK ELEKTRA RASELS BULL

Perfect Pattern Timar x CH SK Héra Klopo's

Dátum narodenia / D. O. B.: 26.06.2011

Majiteľ / Owner: Martin Lipták-Kováč

2 výstavy plemien BT + MBT s CAC / 2 CAC BT + MBT breeds dog shows:

2x Exc. 1, 2x BOV

Miniature Bull Terrier

Top miniature bull terrier SBC - suka 2022 / bitch 2022

1. miesto - 106 bodov (8 výstav) / 1st place - 106 points (8 dog shows)

K = 13,25 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Extravert Online

JCH SK EXTRAVERT ONLINE

Non Stop Marso x Extravert Goo Goo Gaga

Dátum narodenia / D. O. B.: 29.09.2020

Majiteľ / Owner: Jana Kubínová

2 výstavy pre všetky plemená / 2 all breeds dog shows:

1x Exc. 1 + CAC, 1x Exc. 2 + r.CAC, 1x CACIB, 1x BOB

5 výstav plemien BT + MBT s CAC / 5 CAC BT + MBT breeds dog shows:

3x Exc. 1 + CAC, 1x Exc. 2 + r.CAC, 1x Exc 3, 1x Víťaz špeciálnej výstavy / Specialty Show Winner, 1x Najkrajší pohyb / Best Movement, 1x Najkrajší slovenský MBT / MBest Slovak Bred BT, 1x BOS

1 výstava plemien BT + MBT bez CAC / 1 no-CAC BT + MBT breeds dog show:

1x Najkrajšia suka MBT / Best bitch MBT, 1x BOB

2. miesto - 77 bodov (8 výstav) / 2nd place - 77 points (8 dog shows)

K = 9,63 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Deva Crystal Jaw

DEVA CRYSTAL JAW

CH PL, JCH LT-PL Glitter Stars Day Dreamer x C.I.B., CH-JCH SK Marilyn Monroe von Hunnen-König

Dátum narodenia / D. O. B.: 13.03.2020

Majiteľ / Owner: Slávka Matiaszewska & Lenka Noreková

4 výstavy pre všetky plemená / 4 all breeds dog shows:

3x Exc. 1 + CAC, 1x Exc. 2 + r.CAC, 2x CACIB, 1x r.CACIB, 2x BOB

4 výstavy plemien BT + MBT s CAC / 4 CAC BT + MBT breeds dog shows:

1x Exc. 1 + CAC, 1x Exc. 2 + r.CAC, 1x Exc. 4, 1x Exc

3. miesto - 75 bodov (12 výstav) / 3rd place - 75 points (12 dog shows)

K = 6,25 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Excelent Puzzle Crystal Jaw

EXCELENT PUZZLE CRYSTAL JAW

ORAY du val de Serbonnes x Brindle Bubble Crystal Jaw

Dátum narodenia / D. O. B.: 17.11.2020

Majiteľ / Owner: Slávka Matiaszewska

5 výstav pre všetky plemená / 5 all breeds dog shows:

4x Exc. 1 + CAC, 1x Exc. 2, 2x CACIB, 1x BOB, 1x BOS

7 výstav plemien BT + MBT s CAC / 7 CAC BT + MBT breeds dog shows:

2x Exc. 2 + r.CAC, 1x Exc. 3, 1x Exc. 4, 3x Exc.

4. miesto - 69 bodov (8 výstav) / 4th place - 69 points (8 dog shows)

K = 8,63 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Rasels Bull Tundra

RASELS BULL TUNDRA

Bullyon Ready to Measure x Olívia M Rasels bull

Dátum narodenia / D. O. B.: 02.12.2020

Majiteľ / Owner: Janka & Ivan Šlesaroví

6 výstav plemien BT + MBT s CAC / 6 CAC BT + MBT breeds dog shows:

3x Exc. 1 + CAC, 1x Exc. 3, 2x Exc., 1x Klubový víťaz / Club Winner, 1x Najkrajší pohyb / Best Movement, 2x Najkrajší biely / Best White, 1x BOB

2 výstavy plemien BT + MBT bez CAC / 2 no-CAC BT + MBT breeds dog show:

2x Exc. 2 + r.CAC

5. miesto - 64 bodov (8 výstav) / 5th place - 64 points (8 dog shows)

K = 8,00 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Disi Nonpareil Mini Bull Daenerys

DISI NONPAREIL MINI BULL DAENERYS

Kinetic Eos Tanagros x CH SK Disi Nonpareil Mini bull Arenella

Dátum narodenia / D. O. B.: 13.06.2021

Majiteľ / Owner: Tatiana Daráková & Michaela Juhová

1 výstava pre všetky plemená / 1 all breeds dog show:

1x Exc. 1 + CAJC, 1x BOB

7 výstav plemien BT + MBT s CAC / 7 CAC BT + MBT breeds dog shows:

1x Exc. 1 + CAJC, 1x BOJ, 1x Exc. 2 + r.CAC, 1x Exc. 2 (JC), 2x Exc. 3, 1x Exc. 4, 1x Exc., 1x Najkrajší pohyb / Best Movement, 1x Najkrajší farebný / Best Color

6. miesto - 38 bodov (9 výstav) / 6th place - 38 points (9 dog shows)

K = 4,22 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Alica Oligarden

ALICA OLIGARDEN

Edward Black King Indygou x Andělka Mini z Čerchovské zahrady

Dátum narodenia / D. O. B.: 01.01.2020

Majiteľ / Owner: Martin Helbich & Sandra Beňová

3 výstavy pre všetky plemená / 3 all breeds dog shows:

1x Exc. 1 + CAC, 2x Exc. 2 + r.CAC

6 výstav plemien BT + MBT s CAC / 6 CAC BT + MBT breeds dog shows:

1x Exc. 1 + CAC, 2x Exc. 2 + r.CAC, 2x Ecx. 3, 1x Exc.

7. miesto - 11 bodov (5 výstav) / 7th place - 11 points (5 dog shows)

K = 2,20 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Arga Manito Bulls

ARGA MANITO BULLS

Dingo Elen fenomen x Dichilli Zóna bulls

Dátum narodenia / D. O. B.: 12.03.2021

Majiteľ / Owner: Eva Petrušová

1 výstava pre všetky plemená / 1 all breeds dog show:

1x Exc. 3

4 výstavy plemien BT + MBT s CAC / 4 CAC BT + MBT breeds dog shows:

2x Exc. 3, 2x Exc. 4

Top miniature bull terrier SBC - pes 2022 / dog 2022

1. miesto - 227 bodov (18 výstavy) / 1st place - 227 points (18 dog shows)

K = 12,61 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Goldenwin Crystal Jaw

GOLDENWIN CRYSTAL JAW

El Nino Zóna bulls x C.I.B., CH-JCH SK Marilyn Monroe von Hunnen-König

Dátum narodenia / D. O. B.: 02.08.2021

Majiteľ / Owner: Slávka Matiaszewska

10 výstav pre všetky plemená / 10 all breeds dog shows: 

6x Exc. 1 + CAJC, 1x BOJ, 3x Exc. 1 + CAC, 1x Exc. 3, 2x CACIB, 3x BOB, 3x BOS

8 výstav plemien BT + MBT s CAC / 8 CAC BT + MBT breeds dog shows: 

4x Exc. 1 + CAJC, 2x BOJ, 2x Exc. 2 (JC), 2x Exc. 3, 1x  Najkrajšia hlava / Best Head

Top miniature bull terrier SBC - nádej 2022 / puppy 2022

1. miesto - 56 bodov (7 výstav) / 1st place - 56 points (7 dog shows)

K = 8,00 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Bugatti Divo Gattaca

BUGATTI DIVO GATTACA

All Eyez on me Buzzer Beater Wild Red Guardian (FCI) x Moolti Electra

Dátum narodenia / D. O. B.: 28.03.2022

Majiteľ / Owner: Michal Surman

7 výstav pre všetky plemená / 7 all breeds dog shows:

7x VP 1

2. miesto - 52 bodov (7 výstav) / 2nd place - 52 points (7 dog shows)

K = 8,67 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Christine - M Wild Fámy

CHRISTINE – M WILD FÁMY

Amfashion Volcano of Energy x Forever Fame-M Wild Fámy

Dátum narodenia / D. O. B.: 25.11.2021

Majiteľ / Owner: Eva Petrušová

4 výstavy pre všetky plemená / 4 all breeds dog shows:

3x VP 1, 1x VP 3, 1x Najkrajší mladý dorast / Best Minor Puppy

2 výstavy plemien BT + MBT s CAC / 2 CAC BT + MBT breeds dog shows:

1x VP 1, 1x VP 2

3. miesto - 42 bodov (3 výstavy) / 3rd place - 42 points (3 dog shows)

K = 14,00 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Agness Valkiria Bulls

AGNESS VALKIRIA BULL'S

El Nino Zóna bulls x Xena Princess Marso

Dátum narodenia / D. O. B.: 17.10.2021

Majiteľ / Owner: Michal Surman & Alexandra Surmanová

1 výstava pre všetky plemená / 1 all breeds dog show:

1x VP 2

2 výstavy plemien BT + MBT s CAC / 2 CAC BT + MBT breeds dog shows:

2x VP 1, 1x Najkrajší mladý dorast / Best Minor Puppy, 1x Najkrajší dorast / Best Puppy

4. miesto - 18 bodov (1 výstava) / 4th place - 18 points (1 dog show)

K = 18,00 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Goldenwin Crystal Jaw

GOLDENWIN CRYSTAL JAW

El Nino Zóna bulls x C.I.B., CH-JCH SK Marilyn Monroe von Hunnen-König

Dátum narodenia / D. O. B.: 02.08.2021

Majiteľ / Owner: Slávka Matiaszewska

1 výstava plemien BT + MBT s CAC / 1 CAC BT + MBT breeds dog show:

1x VP 1, 1x Najkrajší dorast / Best Puppy

Top miniature bull terrier SBC - veterán 2022 / veteran 2022

1. miesto - 19 bodov (3 výstavy) / 1st place - 19 points (3 dog shows)

K = 6,33 (priemer bodov na výstavu / average points per dog show)

Darling Sorrowfull Sight

DARLING SORROWFULL SIGHT

CH CZ Emporio Armani Mini Minies x Qwibbel The Warrior

Dátum narodenia / D. O. B.: 06.02.2012

Majiteľ / Owner: Michaela Juhová

3 výstavy plemien BT + MBT s CAC / 3 CAC BT + MBT breeds dog shows:

2x Exc. 1, 1x Exc. 2, 1x BOV

Comments


bottom of page