top of page

Článok

Uchovňovanie 04-06-2022, Stupava

Najbližšie uchovňovanie sa bude konať popri Klubovej výstave SBC, 4. júna 2022 v areáli športovej haly Sportpark, Nová ulica 64, 900 31 Stupava. Počas uchovňovania budú prednostne vybavení majitelia, ktorí vopred odošlú online prihlášku. Prihlášku môžu vyplniť aj majitelia, ktorí očakávajú splnenie podmienok (známka z výstavy SBC, výsledok zdravotného testu a pod.), až priamo na výstave, v deň uchovňovania. Prihlášku je potrebné odoslať najneskôr do 3 dní pred termínom uchovňovania.

Uchovňovanie bude prebiehať počas obednej prestávky a pokračovať bude po skončení výstavy. Nezabudnite si pripraviť vytlačené kópie preukazu o pôvode a výsledkov povinných DNA a zdravotných testov, ktoré odovzdáte poradcovi chovu pri uchovňovaní a originály k nahliadnutiu.


K uznaniu chovnosti je potrebné:

1. Predloženie preukazu o pôvode psa (PP), vydaného FCI uznanou plemennou knihou, s prideleným číslom SPKP. Importovaní jedinci zo zahraničia musia byť zapísaní v SPKP.

 

2. Dosiahnutie vekovej hranice 12 mesiacov (pre psy a suky).

 

3. Absolvovanie aspoň jednej výstavy organizovanej klubom SBC z Triedy mladých, Triedy strednej, Triedy otvorenej alebo Triedy šampiónov a dosiahnutie ocenenia "Výborný" u psov, a "Výborný" alebo "Veľmi dobrý" u súk.

 

4. Preukázanie sa DNA zdravotnými testami,

  • pre plemeno bull terrier: PKD (Polycystic Kidney Disease)

  • pre plemeno miniature bull terrier: PLL (Primary Lens Luxation).

Vyššie uvedené DNA zdravotné testy sa vykonávajú len jeden krát za život psa/suky. K uznaniu chovnosti jedinca sa požaduje výsledok testu „clear“ - čistý, alebo „carrier“ - prenášač. Výnimku vykonania DNA zdravotného testu tvoria jedince, ktorých obaja predkovia (otec a matka) majú toto vyšetrenie s výsledkom „clear“ - čistý. Takémuto jedincovi sa zapisuje “Clear by Parentage”. Uplatnenie “Clear by Parentage” k uznaniu chovnosti jedinca je možné najviac v troch za sebou idúcich generáciách, t. j. platí po generáciu prarodičov.

 

5. Preukázanie sa zdravotnými testami,

  • pre plemeno bull terrier: BAER (test sluchu)

  • pre plemeno miniature bull terrier: BAER (test sluchu).

Vyššie uvedený zdravotný test sa vykonáva len jeden krát za život psa/suky. K uznaniu chovnosti jedinca sa požaduje výsledok testu „+/+“ - obojstranne počujúci.

Comments


bottom of page