top of page

Článok

Špeciálna výstava SBC / SBC Specialty Show, 31-08-2019

Slovakia Bullterrier Club pozýva všetkých chovateľov, majiteľov a priaznivcov plemien bull terrier a miniature bull terrier na Špeciálnu výstavu, ktorá sa bude konať 31. augusta 2019 v športovej hale Viničné, Cintorínska 13, 900 23 Viničné, Slovensko. S potešením môžme oznámiť, že pozvánku posudzovať prijali dlhoročné chovateľky a rozhodkyne Lorraine Sheppard /Polanca Bull Terriers, UK/ a Penny Sands /Krakenexis Miniature Bull Terriers, UK/.

Všetky aktuálne informácie nájdete na FB UDALOSTI.

The Slovakia Bullterrier Club invites all breeders, owners and fans of Bull Terriers and Miniature Bull Terriers to our Specialty Show, which will be held on August 31st, 2019. The show is going to take place at the Vinicne sports hall, which you can find on this address: Cintorinska 13, 900 23 Vinicne, Slovakia. We are pleased to announce that a long term breeders and judges, Mrs Lorraine Sheppard of Polanca Bull Terriers /UK/ and Mrs Penny Sands of Krakenexis Miniature Bull Terriers /UK/, have accepted our invitation to judge at the show.

All news will be published on our FB EVENT.

John and Mandy Young

Kontakt / Contact:

T. +421907-117771

1. uzávierka / 1st entry close:

30.7.2019

2. uzávierka / 2nd entry close:

21.8.2019

Slovakia Bullterrier Club

Návod na prihlasovanie / Guide for enter the dog

Nezabudnite na posledný krok č. 5: Odoslať prihlášku! Následne musíte obdržať email s potvrdením.

Don't forget about the last 5th step: Send entry! You must then receive a confirmation email.

Zmena rozhodcu / A change of the judge

Maureen Hughes nám so sklamaním oznámila, že kvôli neočakávanej osobnej situácii nemôže vycestovať, a tým pádom nebude môcť rozhodovať našu výstavu. Dobrá správa je, že nám potvrdila účasť viac než adekvátna náhrada. Sme radi, že vám môžeme predstaviť nového rozhodcu pre miniatúrnych bullteriérov: pani Penny Sands z chovateľskej stanice Krakenexis. Penny nám poslala životopis, ktorý praská chovateľskými a rozhodcovskými skúsenosťami. V skratke z neho vyberáme, že chová od roku 1986, odchovala niekoľko či už medzinárodných, anglických, nemeckých šampiónov ... Od roku 1992 bola súčasťou výboru Miniature Bull Terrier Club v Anglicku a má 20-ročné skúsenosti s rozhodovaním plemena s najvyššou licenciou A1 pre rozhodovanie bullteriérov a miniatúrnych bullteriérov.

With disappointment, Maureen Hughes told us that due to an unexpected personal situation she is unable to travel and would therefore not be able to judge our show. The good news is that more than adequate replacement confirmed to judge. We are pleased to introduce a new judge for Miniature Bull Terriers: Mrs Penny Sands from The Krakenexis kennel. Penny sent us a CV that bursts with breeding and judging experience. In short summary, she breeds since 1986, she has bred several International, UK, German champions. Since 1992, she has been in the Miniature Bull Terrier Club committee and has 20 years of experience in judging the breed with the highest A1 judging license for Bull Terriers and Miniature Bull Terriers.

bottom of page